Loading

กคช.กางแผนยุทธศาสตร์ฯ20ปี ทุ่ม5แสนล.ผุด2.3แสนล.ยูนิต

วันที่ : 18 กันยายน 2560
กคช.กางแผนยุทธศาสตร์ฯ20ปี ทุ่ม5แสนล.ผุด2.3แสนล.ยูนิต

กคช.เดินหน้า จัดทำแผนยุทธศาสตร์ที่อยู่อาศัยแห่งชาติ 20 ปี ทดแทนแผนยุทธศาสตร์ฯ 10 ปีหลัง ครม.ไฟเขียวแผน 20 ปี ด้าน กคช.พร้อมลุยพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย-ปานกลาง 2.23 ล้านหน่วย คาดใช้งบลงทุนลงทุน 5 แสนล้าน

นายธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) กล่าวว่า ภายหลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้ กคช. เดินหน้าจัดทำแผนยุทธศาสตร์ที่อยู่อาศัยแห่งชาติ ระยะ 20 ปี เพื่อใช้แทนแผนยุทธศาสตร์ที่อยู่อาศัยแห่งชาติ ระยะ 10 ปี ซึ่งมีเป้าหมายในการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้ครอบคลุมความต้องการของกลุ่มผู้มีรายได้น้อย และปานกลางรวม 1.7 ล้านหน่วย โดยในแผนยุทธศาสตร์ฯ 20 ปี กคช.มีเป้าหมายในการพัฒนาที่อยู่อาศัยทั้งสิ้น 2.3 ล้านหน่วย คาดว่าจะใช้วงเงินลงทุนรวม 5 แสนล้านบาท

สำหรับกลุ่มที่อยู่อาศัยที่จะถูกบรรจุไว้ในแผนยุทธศาสตร์ฯ 20 ปี ประกอบด้วย ที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยถึงรายได้ปานกลาง ในโครงการเคหะชุมชนบ้านพักสวัสดิการข้าราชการ บ้านสำหรับผู้สูงอายุคอนโดมิเนียมบนที่ดินของรถไฟฟ้ามหานคร(รฟม.) รวมถึงโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยภาครัฐร่วมกับเอกชนหรือพีพีพี ซึ่งจะส่งผลให้ในอนาคต กคช.ไม่ต้องรับหน้าที่พัฒนาโครงการด้วยตัวเอง แต่จะทำให้ที่เป็นผู้บริหารงาน ขณะที่เอกชนจะเข้ามามีบทบาทในการก่อสร้างแทน กคช.

ทั้งนี้ ในแผนยุทธศาสตร์ฯ 10 ปี (2559-2568) นั้น มีเป้าหมายการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย สำหรับผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง 1.7 ล้านหน่วย อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาความต้องการที่อยู่อาศัยในระดับดังกล่าวยังมีอยู่สูง แม้ว่าตัวเลขการปฏิเสธสินเชื่อของสถาบันการเงินกับกลุ่มผู้ซื้อบ้านของ กคช.จะมีอยู่สูงกว่า 40-50% ของผู้ที่ยื่นขอกู้ ซึ่งกคช.ได้นำรูปแบบการเช่าซื้อมาใช้แก้ปัญหา เมื่อลูกค้าเช่าซื้อในโครงการถูกจัดระเบียบด้านการเงินเรียบ ร้อยแล้ว ก็สามารถนำไปยื่นกู้กับสถาบันการเงินได้อีกครั้ง

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการแก้ปัญหาการเข้าถึงแหล่งเงินกู้ของลูกค้า กคช. ยังอยู่ระหว่างผลักดัน และก่อตั้งกองทุนพัฒนาที่อยู่อาศัย สำหรับผู้มีรายได้น้อย ซึ่งต้องเสนอขอวงเงินสนับสนุนจากรัฐบาลมูลค่า 5,000 ล้านบาท คาดว่าการจัดตั้งกองทุนดังกล่าวจะเริ่มเห็นเป็นรูปธรรมในปี 2561 นี้

นายธัชพลกล่าวว่า สำหรับผลการดำเนินงานของ กคช.ในปีงบประมาณปี 60 ซึ่งนับเริ่มตั้แต่ 1 ต.ค. 59-30 ก.ย. 60 นั้น กคช.ตั้งเป้าว่าจะมียอดขายรวมทั้งปี 10,000 ล้านบาท ล่าสุด ณ เดือน ส.ค. กคช. มียอดขาย 14,000 ล้านบาท เติบโตสูงกว่าเป้า 40%  ซึ่งถือว่าได้รับการตอบรับจากลูกค้าอย่างดี ส่วนด้านรายได้นั้น ณ ปัจจุบัน สามารถทำได้ 10,0000 ล้านบาท โดยมีกำไรทำอยู่ที่ 840 ล้านบาท

"สำหรับความคืบหน้าโครงการฟื้นฟูชุมชนดินแดง ขณะนี้คอนโดมิเนียมในแปลงจี ก่อสร้างคืบหน้าแล้ว 20% คาดว่าจะแล้วเสร็จและส่งมอบได้ในเดือน ส.ค.561 จำนวน 334 ยูนิต รองรับผู้อยู่อาศัยเดิมแฟลตเคหะฯ 18-22"

ส่วนโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุดที่ 1 ปี 57-59 เป็นโครงการหนึ่งที่อยู่ภายใต้ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย 10 ปี (พ.ศ. 2559-2568) ของการเคหะแห่งชาติ ซึ่งรัฐบาลได้อนุมัติให้ กคช.เร่งดำเนินการ เพื่อช่วยผู้มีรายได้น้อยได้มีที่อยู่อาศัย เป็นของตนเองในระดับราคาที่สามารถผ่อนชำระได้ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในสังคมด้านที่อยู่อาศัย ปัจจุบันมีการดำเนินงานในหลายจังหวัดกระจายตามภูมิภาคต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดเชียงใหม่ การเคหะแห่งชาติได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุดที่ 1 ปี 2557 และปี 2558 จำนวน 4 โครงการ ได้แก่ โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ (หนองหาร) ระยะที่ 1 และ 2,โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ (ไนท์ซาฟารี) ระยะที่ 1 และ 2, โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ (สันผีเสื้อ) และโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ (สันกำแพง)โดยทั้ง 4 โครงการดังกล่าวสามารถปิดยอดขายได้ทั้งหมดแล้ว

 
ที่มา : ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาครัฐ อื่นๆ