Loading

กคช.ปลื้มยอดขายบ้านโตเกิน100% ลูกค้ามั่นใจบอกต่อ-ดันยอดจองพุ่ง

วันที่ : 5 กันยายน 2560
กคช.ปลื้มยอดขายบ้านโตเกิน100% ลูกค้ามั่นใจบอกต่อ-ดันยอดจองพุ่ง

การเคหะแห่งชาติหรือกคช.โดยผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ นายดุลมลชัย วิวัฒน์บวรวงษ์ กล่าวว่า จากการออกโปรโมชั่นพิเศษดอกเบี้ย 1.49 % ต่อปืเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ผลตอบรับเป็นอย่างดี ตลอดจนผู้ที่สนใจจองบ้านผ่านระบบออนไลน์ของ กคช. พบว่ามียอดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากยอดวิวเดิม 30,000 เพิ่มขึ้นอีก10,000 กว่าวิว รวม 40,000 กว่าวิว โดยผู้ที่สนใจโครงการให้เหตุผลในการซื้อบ้านกับ กคช. เนื่องจากผู้อยู่อาศัยเดิมได้บอกต่อและสร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่สนใจโครงการใหม่ สร้างความเชื่อมั่นในเรื่องของทำเล คุณภาพ และราคาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษ ตลอดจนเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ เช่น อัดคลิปวิดีทัศน์ ผ่านสื่อออนไลน์ทาง You tube และอัพเดตข้อมูลข่าวสารอยู่ตลอดตามแผนกลยุทธ์การตลาดให้สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐแบบ 4.0 คือการพุ่งเป้าไปที่การพัฒนาวางแผนการจำหน่ายบ้านผ่านระบบออนไลน์ให้มากขึ้น โดยเริ่มต้นขึ้นแล้วจากระบบSmart Device ที่ให้บริการประชาชนทำให้การจองบ้านมียอดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

จากนโยบายและการสนับสนุนของภาครัฐทำให้ยอดขายปี 2560 ตั้งเป้าไว้10,470  หน่วย มียอดขาย 12,356หน่วย(ข้อมูล ณ 10 ส.ค.60) กคช. สามารถดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้โดยยอดขายบ้านเกิน 100 % ทั้งโครงการเก่าและโครงการใหม่

พร้อมกันนี้ยังได้ร่วมมือกับสถาบันการเงินต่างๆ มาให้คำปรึกษาเรื่องการขอสินเชื่อเพื่อวางแผนและสร้างวินัยทางการเงิน ผู้สนใจสามารถดูข้อมูลโครงการต่างๆของกคช.ได้ที่เว็บไซต์www.nha.co.thสนใจจองบ้านคลิกรายละเอียดตามขั้นตอนได้ที่http://house.nha.co.thหรือติดต่อ Call Center โทร.1615

 
ที่มา: หนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย