Loading

ช่วยเหลือ 1.2 แสนครัวเรือน สามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัย

วันที่ : 4 สิงหาคม 2560
กคช.ตั้งกองทุนช่วยผู้มีรายได้น้อยซื้อบ้านวงเงิน5พันล้านอุ้ม1.2แสนครัวเรือน
"การเคหะแห่งชาติ

การเคหะแห่งชาติ เดินหน้าตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี หวังประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี คาดนำเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะรัฐมนตรีภายในเดือน ส.ค.นี้ เดินหน้าจัดตั้งกองทุนเพื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย เบื้องต้น 5,000 ล้านบาท คาดศักยภาพสามารถหมุนได้ 10 รอบ หรือ 50,000 ล้านบาท

นายธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการเคหะแห่งชาติ (กคช.) เปิดเผยถึง(ร่าง)ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี (2560-2579) โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ว่า การเคหะฯเดินหน้าสานต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย 10 ปี (2559-2568) เพื่อใช้เป็นกรอบการพัฒนาที่อยู่อาศัยของประเทศในระยะยาว เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีในปี 2579 (Housing for ALL)" ทั้งนี้ คาดว่าจะนำเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะรัฐมนตรีภายในเดือน ส.ค.นี้

สำหรับปี 2560 นี้ การเคหะฯ มีเป้าหมายในการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัย ได้แก่ โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง จำนวน 20,292 ยูนิต แบ่งเป็นการก่อสร้าง 4 ระยะ โดยในระยะแรกกำลังดำเนินการก่อสร้างอาคารแปลง จี จำนวน 334 ยูนิต เพื่อรองรับผู้อยู่อาศัยเดิมแฟลต 18-22 ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนเทคอนกรีตเสารับพื้นชั้นที่ 2 และผนัง หรือเป็นการดำเนินงานแล้วที่ 19.62% ทั้งนี้คาดว่าจะย้ายผู้อยู่อาศัยเดิมเข้าอยู่ได้ประมาณเดือน มิ.ย. 2561

ในส่วนโครงการบ้านเคหะประชารัฐ การเคหะฯกำหนดเป้าหมายขาย จำนวน 10,470 ยูนิต จากปัจจุบันขายได้ 11,771 ยูนิต คิดเป็น 110% โดยเป็นยอดขายจากงานมหกรรมบ้านเคหะประชารัฐ ครั้งที่ 2 ที่ผ่านมามีผู้สนใจจอง จำนวน 10,192 ยูนิต อย่างไรก็ตาม การเคหะฯได้มีการขยายเวลาให้ประชาชนสามารถจองโครง การได้ต่อเนื่อง และได้รับโปรโมชันพิเศษจนถึง 30 ก.ย.นี้

สำหรับผู้มีรายได้น้อยที่ไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อของสถาบันการเงินหลักได้ กคช.ได้เตรียมจัดตั้ง "กองทุนเพื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย" คล้ายๆ กองทุนเกษตรกร โดยได้รับความเห็นชอบ จากคณะกรรมการ กคช. ขณะนี้อยู่ระหว่าง ปรับปรุงรายละเอียดให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น หลังจากนั้นจะนำเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรี(ครม.) ในเบื้องต้นวงเงินในกองทุนมีประมาณ 5,000 ล้านบาท

"ทั้งนี้ หลักการคือ การช่วยเหลือและเพิ่มโอกาสให้ผู้มีรายได้น้อยประมาณ 1.2 แสนครัวเรือน สามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัยได้ รวมถึงมีคุณภาพชีวิตดีและมีความมั่นคงในการอยู่อาศัย และเมื่อลูกค้ามีความพร้อมเข้าสู่ระบบสถาบันการเงิน กคช.จะได้รับคืนเงินกู้ ซึ่งจะเพิ่มการหมุนรอบของกองทุนได้ถึง 10 รอบ หรือปล่อยสินเชื่อได้ถึง 50,000 ล้านบาท ซึ่งที่ผ่านมา ลูกค้าที่ซื้อบ้าน กคช.และขอเงินกู้จากสถาบันการเงิน จะมีอัตราถูกปฏิเสธสินเชื่อประมาณ 50% ตัวเลขเมื่อต้นปี แต่ก็มีแนวโน้มที่จะลดลงอย่างมีนัยสำคัญ "

โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยใหม่ เพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยโดยการเคหะฯจะจัดสร้างที่อยู่อาศัยทั้งประเภทเช่า และเช่าซื้อ ซึ่งมีโครงการที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะมนตรีแล้ว ได้แก่ โครงการพัฒนา ที่อยู่อาศัยชุดที่ 1 ปี 2559 จำนวน 21 โครงการ รวม 6,129 ยูนิต ขณะนี้อยู่ระหว่าง การจัดหาผู้รับจ้าง คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ภายในเดือน ก.ย. จำนวน 2,752 ยูนิต ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 5-6 แสนบาท และโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้รายได้น้อย ปี 2559 ระยะที่ 1 จำนวน 4,388 ยูนิต ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับจ้างและจัดทำแบบก่อสร้าง และโครงการการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวรถไฟฟ้า ระยะที่ 1 โดยในระยะแรกจดำเนินการบนที่ดินของกคช. ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม(EIA) คาดจะเสนอครม.ให้ความเห็นชอบในเดือน ก.ย.นี้

สำหรับผลประกอบการด้านการเงินนับตั้งแต่เดือน ต.ค. ปี 2559 ถึงเดือน พ.ค. 2560 ประมาณ 9 เดือน มีผลกำไรสุทธิ 538 ล้านบาท คาดว่าสิ้นปีงบประมาณ 2560 (ณ สิ้นเดือน ก.ย.นี้) จะมีกำไรสุทธิประมาณ 840 ล้านบาท

 
ที่มา : ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาครัฐ อื่นๆ