Loading

กคช.จัดงานมหกรรมบ้านเคหะประชารัฐ ครั้งที่ 2 เปิดจองระหว่างวันที่ 30 มิ.ย. - 9 ก.ค. 60

วันที่ : 30 มิถุนายน 2560
กคช.จัดงานมหกรรมบ้านเคหะประชารัฐ ครั้งที่ 2 เปิดจองระหว่างวันที่ 30 มิ.ย. - 9 ก.ค. 60
"บ้านเคหะประชารัฐ

            พลตำรวจเอก อดุลย์  แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ ดร.ธัชพล  กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ร่วมกันแถลงข่าวมหกรรมบ้านเคหะประชารัฐ ครั้งที่ 2 ซึ่งกำหนดเปิดจองระหว่างวันที่ 30 มิถุนายนถึงวันที่ 9 กรกฎาคม 2560 พร้อมทั้งจัดพิธีเปิดงานดังกล่าว เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ     ความมั่นคงของมนุษย์ กรุงเทพฯ

            ดร.ธัชพล  กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวถึงการเปิดจองโครงการบ้านเคหะประชารัฐ ครั้งที่ 2 ว่า เพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ประชาชนที่มีรายได้น้อยได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองในระดับราคาที่สามารถผ่อนชำระได้ ทั้งยังต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศผ่านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ตามเจตนารมณ์ของ พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้มอบหมายให้การเคหะแห่งชาติคัดสรรโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อให้ประชาชนได้จองจำนวน 148 โครงการ 20,817 หน่วย ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายนถึงวันที่ 9 กรกฎาคม 2560 ณ สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ สำนักงานขายที่มีโครงการตั้งอยู่ และศูนย์ขาย 12 แห่งทั่วประเทศ รูปแบบโครงการ ประกอบด้วย บ้านเดี่ยว 4,865 หน่วย, บ้านแฝด 1,462 หน่วย, ทาวน์เฮ้าส์ 522 หน่วย, ทาวน์โฮม 1,051 หน่วย, อาคารพาณิชย์ 48 หน่วย และอาคารชุด 12,869 หน่วย แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ประกอบด้วย

- โครงการบ้านสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 90 โครงการ 10,614 หน่วย ราคาขายอยู่ระหว่าง 242,000 - 2,600,000 บาท มีทำเลที่ตั้งในกรุงเทพฯ เช่น รามอินทรา (ซอยคู้บอน), ปัญญารามอินทรา, ลาดกระบัง 2 และร่มเกล้า ส่วนทำเลที่ตั้งในปริมณฑล เช่น จ.นนทบุรี (บางบัวทอง, วัดกู้, ซอยกันตนา) จ.ปทุมธานี (รังสิต, สี่แยกปทุมวิไล, ลาดหลุมแก้ว) จ.นครปฐม (ท่าตำหนัก, บ่อพลับ, ศาลายา, พุทธมณฑล) จ.สมุทรปราการ (บางนา, ขจรวิทย์, แพรกษา) จ.สมุทรสาคร (บางกระเจ้า, เศรษฐกิจ, กระทุ่มแบน) และในพื้นที่ภูมิภาค เช่น ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี, ปราจีนบุรี, ระยอง, นครราชสีมา, บุรีรัมย์, ยโสธร, หนองคาย, หนองบัวลำภู, อำนาจเจริญ, อุบลราชธานี, แพร่, ลำปาง, อุตรดิตถ์ และภูเก็ต

- โครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง จำนวน 38  โครงการ จำนวน 4,600 หน่วย ราคาขายอยู่ระหว่าง 480,000 - 4,450,000 บาท มีทำเลที่ตั้งในกรุงเทพฯ เช่น ร่มเกล้า, ลาดกระบัง, หนองจอก, บางขุนเทียน ส่วนทำเลที่ตั้งในปริมณฑล ได้แก่ จ.นนทบุรี (บางบัวทอง, วัดกู้, ซอยกันตนา) จ.ปทุมธานี (ตลาดไท) จ.นครปฐม (สระสี่มุม) จ.สมุทรปราการ (บางบ่อ, บางปู, เทพารักษ์) จ.สมุทรสาคร (เศรษฐกิจ) และในพื้นที่ภูมิภาค เช่น พระนครศรีอยุธยา, สระบุรี, ลพบุรี, กาญจนบุรี, ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี, ระยอง, ลำปาง, พิษณุโลก, เชียงใหม่, ตาก, กำแพงเพชร, บุรีรัมย์, อุดรธานี, ขอนแก่น, สุราษฎร์ธานี, ตรัง, นครศรีธรรมราช, ภูเก็ต และกระบี่

- โครงการที่เปิดขายใหม่ จำนวน 20 โครงการ 5,603 หน่วย มีทำเลที่ตั้งในปริมณฑล ได้แก่ จ.ปทุมธานี (รังสิต) และ จ.สมุทรปราการ (เทพารักษ์, บางปู) ส่วนทำเลที่ตั้งในภูมิภาค เช่น สระบุรี, พระนครศรีอยุธยา, ชลบุรี, ระยอง, จันทบุรี, นครราชสีมา, ศรีสะเกษ, กาฬสินธุ์, บุรีรัมย์, สุรินทร์, ขอนแก่น, นครสวรรค์, สุราษฎร์ธานี, ตรัง และภูเก็ต

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่จองโครงการบ้านเคหะประชารัฐ ประกอบด้วย ฟรีค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ทุกโครงการ ลูกค้าสามารถเช่าซื้อกับการเคหะแห่งชาติ เฉพาะโครงการที่เข้าร่วม 30 โครงการ โดยรับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 1.49 % หรือ สำหรับผู้มีรายได้น้อยที่ยังไม่พร้อมซื้อที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบจากการซื้อเป็นการเช่าในลักษณะโครงการเช่าเพื่อซื้อ หรือ Rent to buy เฉพาะโครงการที่เข้าร่วม 24 โครงการ หรือเลือกรับอัตราดอกเบี้ยโครงการบ้านประชารัฐจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารออมสิน เฉพาะโครงการที่มีราคาขายไม่เกิน 1.5 ล้านบาท โดยมีอัตราการผ่อนชำระเป็นไปตามเงื่อนไขของสถาบันการเงินที่กำหนด หรือจะเลือกรับอัตราดอกเบี้ยตามโครงการบ้านกตัญญูของธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารออมสิน (ตามเงื่อนไขของธนาคาร)   หากจองโครงการที่เปิดขายใหม่ จำนวน 20 โครงการ 5,603 หน่วย ทั้งนี้ การเคหะแห่งชาติจะกันที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุไว้ร้อยละ 10 ของจำนวนหน่วยก่อสร้าง โดยอาคารแนวราบจะอยู่ใกล้สวนสาธารณะ ส่วนอาคารแนวสูงจะมีห้องพักอาศัยสำหรับครอบครัวที่มีผู้สูงอายุ บริเวณชั้น 1 พร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุ

หลักฐานการจอง ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) หนังสือรับรองรายได้ หรือสลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ตนเอง และเงินจองตั้งแต่ 1,000 บาท สำหรับคุณสมบัติของผู้จอง ประกอบด้วย มีสัญชาติไทยและบรรลุนิติภาวะแล้ว มีรายได้ไม่เกิน 40,000 บาท/เดือน สำหรับการจองโครงการที่ราคาไม่เกิน 740,000 บาท และไม่จำกัดรายได้สำหรับการจองโครงการที่ราคาเกิน 740,000 บาทขึ้นไป

ทั้งนี้ เพื่อตอบสนองนโยบาย ประเทศไทย 4.0” ของรัฐบาล การเคหะแห่งชาติได้พัฒนานวัตกรรมระบบการให้บริการค้นหาบ้านว่างพร้อมขายและจองผ่านระบบจองบ้านออนไลน์ขึ้น เพื่อเพิ่มช่องทางการขายและบริการข้อมูลให้กับประชาชนที่สนใจจะจองโครงการ สามารถจองได้ง่ายๆ ผ่าน http://house.nha.co.th บนเครื่องคอมพิวเตอร์ PC หรือ โทรศัพท์มือถือประเภทสมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต ซึ่งการเคหะแห่งชาติได้นำโครงการที่เปิดจองในครั้งนี้ จำนวน 48 โครงการ 4,044 หน่วย นำมาออกขายในระบบจองบ้านออนไลน์ด้วย ซึ่งลูกค้าสามารถนำใบจองหรือบาร์โค้ดไปชำระเงินที่สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ, สำนักงานเคหะชุมชน และเคาน์เตอร์เซอร์วิส

นอกจากการจองที่อยู่อาศัยในงานมหกรรมบ้านเคหะประชารัฐฯ แล้ว ทางธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารออมสิน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี จำกัด (มหาชน) มาให้บริการสินเชื่อกับลูกค้าภายในงาน อีกทั้งธนาคารอาคารสงเคราะห์มาออกบูธนิทรรศการแอพพลิเคชั่น Home for All คนไทยมีบ้าน เพื่อสำรวจความต้องการด้านที่อยู่อาศัยของประชาชน รวมถึงกรมการค้าภายในจะนำสินค้าอุปโภค - บริโภคธงฟ้ามาจำหน่ายในราคาประหยัด และยังมีผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ประชาชนได้เลือกซื้อกันตามอัธยาศัยอีกด้วย

            ผู้สนใจจองโครงการได้ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายนถึงวันที่ 9 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 - 18.00 น.ณ สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ (เฉพาะสำนักงานใหญ่เปิดจองถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560) สำนักงานขายที่มีโครงการตั้งอยู่ และศูนย์ขาย 12 แห่งทั่วประเทศ ได้แก่ ศูนย์ชุมชนบ้านเอื้ออาทรสมุทรปราการ 4 (บางปู), สำนักงานเคหะชุมชนสุขสวัสดิ์, ศูนย์ชุมชนบ้านเอื้ออาทรเทพารักษ์ 3, ศาลาประชาคมแหลมฉบัง, ศูนย์ชุมชนบ้านเอื้ออาทรระยอง (ตะพง), ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี กาฬสินธุ์, สำนักงานเคหะชุมชนสุรินทร์, ศูนย์ชุมชนบ้านเอื้ออาทรอยุธยา (โรจนะ),ห้างสรรพสินค้าทวีกิจ สระบุรี, ที่ว่าการอำเภอตาคลี จ.นครสวรรค์, สำนักงานเคหะชุมชนสุราษฎร์ธานี และสำนักงานเคหะชุมชนตรัง ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1615 www.nha.co.th

ที่มา : กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม การเคหะแห่งชาติ