Loading

อาคารชุดผู้มีรายได้น้อยเสร็จปี62

วันที่ : 20 มิถุนายน 2560
อาคารชุดผู้มีรายได้น้อยเสร็จปี62

          เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. นายสุภัคร ลดาวัลย์ ณ อยุธยา รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการก่อสร้างโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อยปี 59 ระยะที่ 1 จำนวน 14 โครงการ รวม 4,388 หน่วย เงินลงทุน 2,057 ล้านบาทนั้น การเคหะฯ ได้ดำเนินการจัดสร้างอาคารชุดให้เช่าเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อย ที่ยังไม่สามารถซื้อที่อยู่อาศัย และไม่สามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัยประเภทเช่าที่ได้มาตรฐาน โดยจะจัดสร้างในลักษณะอาคารชุดสูง 3-5 ชั้น ขนาด 1 ห้องนอน พื้นที่ประมาณ 28 ตารางเมตร โดยคิดอัตราค่าเช่าต่อเดือน คือ

โครงการ
จำนวน หน่วย
อัตราค่าเช่าต่อเดือน
1.จ.สมุทรปราการ (บางพลี)
1,029 หน่วย
2,400 บาท
2.จ.ฉะเชิงเทรา (บางปะกง)
588 หน่วย
1,450 บาท
3.จ.มหาสารคาม
138 หน่วย
1,650 บาท
4.จ.หนองบัวลำภู
74 หน่วย
1,550 บาท
5.จ.พระนครศรีอยุธยา (โรจนะ)
441 หน่วย
1,700 บาท
6.จ.ชลบุรี (แหลมฉบัง)
544 หน่วย
1,600 บาท
7.จ.อุบลราชธานี
242 หน่วย
1,500 บาท
8.จ.อุดรธานี (สามพร้าว)
544 หน่วย
1,600 บาท
9.จ.สุรินทร์ (สลักได)
163 หน่วย
1,600 บาท
10.จ.ลพบุรี ระยะที่ 1
245 หน่วย
1,700 บาท
11.จ.นครสวรรค์
145 หน่วย
1,650 บาท
12.จ.กาญจนบุรี
79 หน่วย
1,450 บาท
13.จ.ระนอง (ลุวัง)
78 หน่วย
1,450 บาท
14.จ.พังงา (ตะกั่วป่า)
78 หน่วย
1,450 บาท

          คุณสมบัติของผู้เช่าอาคารชุดข้างต้น ต้องเป็นผู้มีรายได้น้อยในกรุงเทพฯ หรือปริมณฑล ที่มีรายได้ครัวเรือนละไม่เกิน 24,700 บาท หรือเป็นผู้มีรายได้น้อยในภูมิภาคที่มีรายได้ครัวเรือนละไม่เกิน 14,600 บาท คาดว่าจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างภายในเดือน ก.ย.60 ใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 14-18 เดือน และสามารถเข้าอยู่อาศัยได้ปี 62 ผู้สนใจแจ้งความประสงค์ได้ที่สำนักงานเคหะชุมชนที่ตั้งโครงการของการเคหะฯ (สช.) หรือที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลข 1615 ทุกวันและเวลาราชการ ทั้งนี้การเคหะฯ เตรียมจัดงานมหกรรมบ้านเคหะประชารัฐ ครั้งที่ 2 โดยประชาชนผู้สนใจสามารถเลือกเช่าซื้อที่อยู่อาศัยของการเคหะฯ 128 โครงการ จำนวน 20,817 หน่วย โดยในกรุงเทพฯ จะจัดขึ้นที่การเคหะแห่งชาติ สำนักงานใหญ่ คลองจั่น ระหว่างวันที่ 30 มิ.ย.-4 ก.ค. ในส่วนภูมิภาคจะจัดที่สำนักงานเคหะชุมชนที่ตั้งโครงการนั้น ๆ ระหว่างวันที่ 30 มิ.ย.-9 ก.ค.

ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาครัฐ อื่นๆ