Loading

เคหะฯมุ่งเป้าสร้างบ้าน-เมืองขรก.

วันที่ : 9 มิถุนายน 2560
เคหะฯมุ่งเป้าสร้างบ้าน-เมืองขรก.

เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า ตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาที่อยู่อาศัย 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) การเคหะฯได้วางแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยสวัสดิการข้าราชการ โดยกำหนดเป็นเมืองข้าราชการตามแต่ละภูมิภาค แทนอาศัยบ้านพักข้าราชการ โดยเฉพาะผู้ที่มีกำลังซื้อและเตรียมการก่อนเกษียณ เช่น ในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และจังหวัดต่างๆ อาทิ เชียงใหม่ พิษณุโลก อุดรธานี นครพนม ระยอง สุราษฎร์ธานี สงขลา และปัตตานี ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ของการเคหะแห่งชาติ มีบางส่วนที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเสนอมา ซึ่งเป็นพื้นที่นิคมสร้างตนเอง และข้าราชการตำรวจก็เรียกร้องขอมา

 

ส่วนการวางแผนสร้างเมืองผู้สูงอายุยังต้องศึกษารายละเอียดพอสมควร ในชั้นต้นที่ทำได้ตามนโยบายของพล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) คือกันหน่วยที่อยู่อาศัยร้อยละ 10 ของทั้งโครงการสำหรับผู้สูงอายุ กำหนดให้มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกให้ผู้สูงอายุ เช่น ราวจับ ผ้ายางปูพื้นกันลื่น และทางลาด พร้อมวางแผนให้อยู่ร่วมกับครอบครัวในโครงการเดียวกัน แต่คนละชั้นกัน ทำให้ไม่รู้สึกถูกทอดทิ้งหรือ โดดเดี่ยว โดยการเคหะฯ กำลังวางแผนร่วมกับกรมผู้สูงอายุและสถาบันการเงินของรัฐ และบางแห่งจะมีโปรโมชั่นดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตราพิเศษ รวมทั้งส่วนลดราคาและของสมนาคุณด้วย

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด