Loading

เคหะฯลุยคลองเตยผุดอาคารวิวริมน้ำ

วันที่ : 17 เมษายน 2560
เคหะฯลุยคลองเตยผุดอาคารวิวริมน้ำ

การเคหะแห่งชาติ เดินหน้าพัฒนาชุมชนคลองเตย 2,000 ไร่ 43 ชุมชน ต่อจากชุมชนดินแดง

นายธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการ การเคหะแห่งชาติ เปิดเผยว่า การเคหะแห่งชาติอยู่ระหว่างหารือร่วมกับกรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนคลองเตย เนื้อที่ 2,000 ไร่  43 ชุมชนอยู่ในการดูแลของการท่าเรือแห่งประเทศไทย 26 ชุมชน  ซึ่ง กทม.มี เป้าหมายปราบปรามปัญหายาเสพติดชุมชน โดยใช้ชุมชนดินแดงและคลองลาดพร้าวเป็นต้นแบบ มุ่งการทำงานบูรณาการข้ามกระทรวงและทำงานร่วมกับคนพื้นที่

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครเสนอการพัฒนาพื้นที่บริเวณมัสยิด เนื่องจากประเมินในพื้นที่ชุมชนคลองเตยสามารถเจรจากับแกนนำที่มัสยิดได้ พร้อมร่วมสำรวจกลุ่มแกนนำผู้นำชุมชน แล้วนำมาวิเคราะห์หารือเพื่อย้ายและพัฒนาชุมชนใหม่ ซึ่งเท่าที่ดูชุมชนคลองเตยนั้นมีพื้นที่ขนาดใหญ่ และมีหลายชุมชนย่อย การปรับปรุงและเคลื่อนย้ายนั้นจะต้องใช้ระยะเวลา

สำหรับนโยบายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอให้เร่งประชาสัมพันธ์ หลังจากรัฐบาลมีแนวคิดจะพัฒนาปี 2543 แต่กว่าจะเริ่มพัฒนาใช้เวลาถึงปี 2559 โดยรูปแบบในการพัฒนาจะก่อสร้างเป็นอาคารสูงเห็นวิวแม่น้ำเจ้าพระยา ปัจจุบันศึกษารายเอียดว่าจะเริ่มพัฒนาบริเวณใดก่อน การพัฒนาจะดำเนินโดยการเคหะฯ กับการท่าเรือฯ หรือจะเป็นการร่วมมือกับภาคเอกชน

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการก่อสร้างโครงการฟื้นฟูเมืองดินแดง แปลงจี ขณะนี้ก่อสร้างได้  5%  คาดว่าจะย้ายผู้อยู่อาศัยเดือน มิ.ย. ซึ่งแผนการดำเนินงานก่อสร้างอาคารใหม่ 36 อาคาร กลุ่มแรก 11 อาคาร 6,546 หน่วย กลุ่มที่ 2 จำนวน 25 อาคาร 13,746 หน่วย

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

 

 

 

ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาครัฐ อื่นๆ