Loading

ผส.ผุดบ้านผู้สูงอายุรายได้น้อยดึง กคช.ออกแบบ

วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2560
ผส.ผุดบ้านผู้สูงอายุรายได้น้อยดึง กคช.ออกแบบ

นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่า ผส.ได้จัดทำโครงการที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย บนพื้นที่ 16.5 ไร่ของ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ซึ่งอยู่บริเวณเดียวกับโครงการ Complex ที่กำลังดำเนินการปีนี้ โดยที่พักอาศัยผู้สูงอายที่มีรายได้รายน้อยได้ประสานกับการเคหะแห่งชาติ (กคช.) ในการออกแบบอาคาร เบื้องต้นจะเป็นอาคาร 7-8 ชั้นมีประมาณ 300 ยูนิต ยูนิต ละ 33 ตารางเมตร ค่าเช่าเบื้องต้นประมาณไว้เดือนละ 5,000 บาท แต่มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่สามารถใช้บริการร่วมกันได้ภายใน Complex ขณะนี้ได้จัดทำแผนงบประมาณจัดสร้างในปี 2561 ประมาณ 250 ล้านบาท โครงการดังกล่าวส่วนหนึ่งเป็นการรองรับผู้สูงอายุซึ่งมีมากถึง 1,700 คนที่ลงทะเบียนแสดงความจำนงรอเข้ารับบริการที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค บางคนลงทะเบียนรอไว้นานถึง 5 ปีแล้ว แสดงถึงความต้องการของผู้สูงอายุจำนวนมากต้องการรับบริการบ้านพักในลักษณะครบวงจร ขณะที่บริการมีไม่เพียงพอ

 

ด้าน ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการ กคช. กล่าวว่า ได้ประสานความร่วมมือกับกรมกิจการผู้สูงอายุในการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุรายได้น้อย ซึ่งนอกจากที่บางละมุง จ.ชลบุรีที่กำลังออกแบบดำเนินการ ขณะนี้กำลังสำรวจพื้นที่อีกจุดบริเวณลำลูกกา คลองสี่ จ.ปทุมธานี ซึ่งเป็นที่ดินของ กคช.เอง โดยวางโครงร่างที่จะพัฒนาที่อยู่อาศัยรองรับผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยจนถึงปานกลาง ที่เป็นรูปแบบของ senior complex มีการออกแบบอารยสถาปัตย์รองรับกับผู้สูงอายุ ทั้งมีทางลาดสำหรับรถวีลแชร์ ห้องน้ำที่เหมาะสมและสามารถนำรถวีลแชร์เข้าไปได้ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ซึ่งเป็นแผนที่จะดำเนินการในปี 2561 เช่นกัน

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ