Loading

พม.ให้ของขวัญ8ชิ้น-รับปี2560

วันที่ : 30 ธันวาคม 2559
พม.ให้ของขวัญ8ชิ้น-รับปี2560

พม.มอบ 8 ของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ เปิดเผยเมื่อวันที่ 29 ธ.ค. พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พม.มีความปรารถนาดีในการส่งความสุขเป็นของขวัญปีใหม่ 8 ชิ้น ประกอบด้วย 1.บ้านคือวิมานของเรา โดยการเคหะแห่งชาติ (กคช.) จะพัฒนาที่อยู่อาศัย 23,000 ยูนิต อาทิ ฟื้นฟูชุมชนเมืองดินแดงให้เป็นสมาร์ทซิตี้ เคหะชุมชนเช่าซื้อ บ้านข้าราชการ บ้านประชารัฐ บ้านกตัญญู พัฒนาที่อยู่อาศัยใน 22 โครงการ และลดภาระให้ประชาชน โดยผ่อนชำระแบบเช่าก่อนซื้อ ลดดอกเบี้ยค่าเช่าซื้อ 1% ในส่วนของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) จะทยอยมอบบ้านมั่นคง ริมคลองลาดพร้าวในระยะต่างๆ เริ่มตั้งแต่ปีใหม่ไปจนถึง ก.ย. 2560 จำนวน 1,476 ครัวเรือน สร้างบ้านพอเพียงชนบท 10,205 ครัวเรือน รวมทั้งซ่อมแซมบ้านคนพิการ 1,000 หลัง บ้านผู้สูงอายุ 2,500 หลัง 2. เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ ทุกอำเภอ ให้เป็นสถานที่ให้ความรู้ และนันทนาการแก่ผู้สูงวัย สร้างมินิคอมเพล็กซ์ผู้สูงอายุ โดยปรับปรุงสวนลุมพินีให้คนสูงอายุ คนพิการ ได้เข้าถึงอย่างสะดวก และมอบแว่นตาผู้สูงอายุ 50,000 ราย ในช่วงปีใหม่ 3. ขยายพื้นที่อารยะสถาปัตย์ สำหรับคนพิการและทุกกลุ่มเป้าหมายในสังคมรวม 59 จังหวัด ขยายแนวทางประชารัฐ เพื่อสังคมในการจ้างงานคนพิการ ร่วมกับกระทรวงแรงงานและภาคเอกชน จำนวน 15,000 อัตรา 4. มอบชุดรับขวัญ 989 ชุด แก่เด็กแรกเกิดในครอบครัวยากจนที่มาขึ้นทะเบียน โดยกระจายทั่วประเทศ สำหรับเด็กที่เกิดระหว่างวันที่ 1–10 ม.ค. 60

สำหรับชิ้นที่ 5 สายด่วน 1300 ห่วงใยคนไทย ภายใต้แนวคิด ถึงที่ ทันที ทั่วถ้วนปัญหาสังคมรอไม่ได้ รุกเข้าหาประชาชนที่ประสบปัญหาสังคม โดยมีรถสีชมพู สำหรับในต่างประเทศ จะให้ความช่วยเหลือ โดยเพิ่มช่องทางผ่านการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างประเทศทั่วโลก 6. บ้านน้อยในนิคมนิวาสสถานของคนไร้ที่พึ่ง สร้างความเป็นอยู่ด้วยการให้บ้านพร้อมอาชีพที่มั่นคง 300 หลัง ใน 20 นิคมสร้างตนเอง ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) 7. หญิงไทย ก้าวไกลทันโลก เปิดแอพพลิเคชั่นและเว็บไซต์ สมาร์ทโฟนผ่านโปรแกรมบนโทรศัพท์มือถือ เพื่อแนะนำสิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในต่างประเทศ และช่องทางการขอรับการช่วยเหลือ และ 8. ให้หน่วยงานสังกัดกระทรวง พม. 353 หน่วยในภูมิภาค ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและกลุ่มเป้าหมายในชุมชน ในศักราชปีใหม่ 2560 ทั้งนี้ 8 ของขวัญของ พม. เป็นการจุดประกาย เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ขจัดทุกข์ ผดุงสุข ให้กับประชาชน ตามนโยบายรัฐบาลที่จะไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง และนำไปสู่การขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาสังคมไทยอย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สืบไป

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ