Loading

ส่องพลวัตสามเหลี่ยมทองคำ'จีน'ยังรุกจ่อบึ้มแก่งน้ำโขงยันหลวงพระบาง

วันที่ : 30 ธันวาคม 2559
ส่องพลวัตสามเหลี่ยมทองคำ'จีน'ยังรุกจ่อบึ้มแก่งน้ำโขงยันหลวงพระบาง

ห้วง 2 ทศวรรษที่ผ่านมา สามเหลี่ยมเศรษฐกิจ-ลุ่มน้ำโขงตอนบน ถือเป็นพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ ที่มีพลวัตในทุกมิติอย่างน่าจับตา...แน่นอนว่า ทั้งหมดมีผลต่อไทย โดยเฉพาะเชียงราย และภาคเหนือ

ล่าสุด สาธารณรัฐประชาชนจีน กำลังเร่งเดินเครื่องรุกคืบเข้าพื้นที่อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงอย่างเต็มที่ โดยนอกจากจะเร่งผลักดันเส้นทางรถไฟจีน-ลาว ผ่านชายแดนบ่อเต็นบ่อหาน จนถึงเวียงจันทน์ แล้ว ยังสร้างถนน 8 ช่องจราจรจากเขตปกครองตนเองสิบสองปันนา มณฑลหยุนหนัน (ยูนนาน)-ด่านท่าล่อ เชื่อมกับเมืองลา เขตปกครองพิเศษที่ 4 ของพม่า ที่เชื่อมโยงเข้ากับหนึ่งในเส้นทางยุทธศาสตร์ R3b (จีน-พม่า-ไทย)

ขณะเดียวกันจีน ยังมุ่งพัฒนาเมืองท่ากวนเหล่ย ซึ่งเป็นเมืองท่าหน้าด่านในแม่น้ำโขงห่างจาก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ประมาณ 263 กิโลเมตร ให้เป็นศูนย์ขนส่งสินค้าประเภทแช่เย็น ผลไม้ บรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ที่ได้รับอนุญาตให้นำเข้าส่งออกเพียงจุดเดียวในเขต 3 มณฑลคือ ยูนนาน เสฉวน และกุ้ยโจว ตามนโยบาย One Belt One Road  เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันตกของจีน โดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่ต้นปี 2560 เป็นต้นไปเช่นกัน

พร้อมกันนั้น จีน ยังเร่งโหมระเบิดเกาะแก่งในแม่น้ำโขง ตั้งแต่กวนเหล่ย-กาลันป้า ระยะทางประมาณ 53 กิโลเมตร อย่างหนัก เพื่อให้สะดวกต่อการเดินเรือตลอดทั้งปี รวมทั้งให้สัมปทานบริษัท ซีซีซีซี เซ็คกันด์ ฮาเบอร์ คอนเซาแทนต์ จำกัด สำรวจ-ศึกษาการพัฒนาร่องน้ำโขง เพื่อการเดินเรือพาณิชย์ ระยะที่ 2 ลงไปถึงแขวงหลวงพระบาง สปป.ลาว หลังจากห้วงปี 2002-2004 ได้มีการพัฒนาร่องน้ำโขงระยะแรก ระเบิดเกาะแก่งในแม่น้ำโขงไปแล้ว 11 จุด

ส่วนรัฐฉาน ประเทศเมียนมา รอบปีที่ผ่านมา แม้จะยังคงเกิดการสู้รบระหว่างชนกลุ่มน้อยที่ยังไม่ได้ร่วมลงนามหยุดยิงกับรัฐบาลเมียนมาก็ตาม แต่รัฐบาลเมียนมา และรัฐบาล ท้องถิ่นของรัฐฉาน ยังคงเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ตลอดจนกฎระเบียบรองรับการค้า การลงทุนอย่างต่อเนื่อง

เช่น การอนุมัติให้สนามบินเมืองเฮโฮ รัฐฉาน เป็นสนามบินนานาชาติ และกำลังจะทำการบินเชื่อมไปยังสนามบินเมืองหลานจาง มณฑลเจียงซี จีน รวมทั้งเชิญชวนสายการบินไทย เชื่อมเส้นทางเข้าเมืองเฮโฮ และเปิดทางให้ร่วมลงทุนด้านการแปรรูปสินค้าเกษตร ตลอดจนให้สิทธิ นักลงทุนต่างชาติเท่ากับชาวเมียนมา ในการลงทุนด้าน โรงพยาบาล-สถานศึกษาในเชียงตุง เป็นต้น

ขณะเดียวกันรัฐบาลท้องถิ่นรัฐฉาน ยังพัฒนาพื้นที่บริเวณคอสะพานข้ามแม่น้ำโขง เชื่อมเมียนมา-สปป.ลาว เขตเมืองเชียงลาบ โดยเชิญชวนนักลงทุนให้เข้าไปประกอบการด้านโรงแรมที่พัก ก่อนที่จะมีการเปิดใช้ด่านพรมแดนระหว่างเมืองเชียงลาบ-เมืองลอง แขวงหลวงน้ำทา สปป.ลาว อย่างเป็นทางการต้นปี 2560 นี้

ส่วน "ท่าขี้เหล็ก" หัวเมืองชายแดนสำคัญบนเส้นทาง R3b ตรงกันข้าม อ.แม่สาย จ.เชียงราย ยังคงมีการลงทุนเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น โรงแรมสานมุนอาข่า ของกลุ่มอาข่า, โรงแรมแม่โขงของกลุ่มว้า, โรงแรมอัลลัวร์ รีสอร์ท, โรงแรมเรจิน่า แอนด์ กอล์ฟคลับ ฯลฯ นอกจากนี้ กลุ่ม AST ของอาข่า ยังได้ลงสร้าง โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า และอีกหลากหลายธุรกิจด้วย

ด้าน สปป.ลาว พบว่า ขณะนี้ลาว ได้เปิดทางให้กลุ่มทุนไทย เข้าพัฒนาท่าเรือเมืองมอม แขวงบ่อแก้ว ห่างจาก อ.เชียงแสน ขึ้นไปทางเหนือประมาณ 13 กิโลเมตร และเป็น 1 ใน 14 ท่าเรือตามข้อตกลงการเดินเรือพาณิชย์ในแม่น้ำโขง โดยมีการพัฒนาทั้งตัวท่าเรือ-ศูนย์การค้าครบวงจร กำหนดแล้วเสร็จใน 3 ปี

หลังจากก่อนหน้านี้ สปป.ลาว ได้ยกสัมปทานให้ "กลุ่มดอกงิ้วคำ" เข้าดำเนินการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำ ตรงข้าม อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ด้วยอายุสัญญายาวนานถึง 99 ปี รวมทั้งเปิดทางให้กลุ่มทุนจีนสิงคโปร์ เข้าพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษบ่อเต็น ตรงข้ามชายแดนบ่อหาน มณฑลยูนนาน จีน มาแล้ว

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในพื้นที่อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนบน เป็นเรื่องที่มองข้ามกันไม่ได้ เพราะพื้นที่แถบนี้ ถือเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่สำคัญของไทยด้วย

สิ่งที่เห็นได้อย่างเป็นรูปธรรมคือ การค้าผ่านชายแดนเชียงราย กับเมียนมา-ลาว-จีนตอนใต้ ที่มีมูลค่าหลายหมื่นล้านบาทต่อปี และยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ล่าสุดตั้งแต่เดือนมกราคม-สิงหาคม 2559 มูลค่าการค้าชายแดนผ่านด่านถาวรแม่สาย, เชียงแสน และเชียงของ จ.เชียงราย กับพม่า-ลาว-จีน มีมูลค่ารวมกันเกือบ 3 หมื่นล้านบาท เป็นการส่งออกกว่า 2.5 หมื่นล้าน นำเข้า 4 พันกว่าล้านบาท

นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า ไทยก็กำลังพัฒนาพื้นที่รองรับการขยายตัวทางการค้า-การลงทุน ตลอดจนการท่องเที่ยวในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ หรือลุ่มน้ำโขงตอนบนเช่นกัน โดยเฉพาะกรณีรัฐบาลไทย ประกาศจัดตั้งเขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย 3 อำเภอชายแดน ที่ทางจังหวัดกำลังเร่งจัดหาพื้นที่อยู่

ขณะที่กรมขนส่งทางบก ก็กำลังจะก่อสร้างศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้าที่ อ.เชียงของ เนื้อที่ประมาณ 330 ไร่ เพื่อเชื่อมกับสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 4 ขณะเดียวกัน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รวมถึงกระทรวงคมนาคม ได้ยืนยันว่า จะเดินหน้าโครงการรถไฟจาก อ.เด่นชัย จ.แพร่-อ.เชียงของ จ.เชียงราย ที่ผลักดันกันมากว่าครึ่งศตวรรษ ภายในปลายปี 2560

นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะถนน มูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาท ขณะที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ยังมีงบประมาณพัฒนาพื้นที่อีกกว่า 5,000 ล้านบาทด้วย

ด้าน น.ส.ผกายมาศ เวียร์ร่า รองประธานหอการค้า จ.เชียงราย กล่าวว่า ประเทศต่างๆ ในลุ่มน้ำโขงตอนบน มีการขับเคลื่อนการพัฒนาด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่ง เมียนมา ถือว่า น่าสนใจมาก แม้ว่าจะปัญหาบ้าง แต่ก็มีการเปลี่ยนแปลงด้านการพัฒนาเศรษฐกิจไปในทิศทางที่ดี และเปิดกว้างมากขึ้น โดยเฉพาะมีการเชิญชวนนักลงทุนไทยเข้าไปพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ส่วน สปป.ลาว ก็กำลังเป็นแลนด์ลิงก์ที่จะมีเส้นทางรถไฟจากจีนผ่าน และมีเขตเศรษฐกิจต่างๆ รวมถึงมีเมืองท่องเที่ยวมากมาย ด้านจีนตอนใต้ทราบว่าทางเขตปกครองตนเองสิบสองปันนา ก็กำลังตั้งคณะกรรมการฝ่ายเอกชนที่จะอนุมัติโดยรัฐบาลกลางกรุงปักกิ่งของจีน ให้เข้ามาประจำอยู่ที่เชียงราย ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้จะทำงานร่วมกับภาคเอกชนไทย เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาต่อไปด้วย.

ที่มา:ผู้จัดการรายวัน 360 องศา