Loading

สิ้นสุดมหากาพย์ชุมชนดินแดงวางศิลาฤกษ์สร้างเมืองใหม่แล้ว

วันที่ : 27 ธันวาคม 2559
สิ้นสุดมหากาพย์ชุมชนดินแดงวางศิลาฤกษ์สร้างเมืองใหม่แล้ว

ในที่สุด มหากาพย์โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงก็สิ้นสุด มาถึงจุดเปลี่ยนแปลงที่จับต้องได้ หลังจากผ่าน 5 รัฐบาล ในระยะ 16 ปี นับแต่ปี 2543 เป็นต้นมา โดยรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา อนุมัติโครงการ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 และมีการทำพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างอาคารแปลง G บริเวณสามเหลี่ยม ดินแดง เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559 โดยวางแผนก่อสร้างจะแล้วเสร็จภายใน 18 เดือน ย้ายผู้เช่าเดิมเข้าไปอยู่ในเดือนมิถุนายน 2561

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ ผู้อยู่เบื้องหลังการขับเคลื่อนโครงการนี้  กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาความยากจน การสร้างโอกาสเข้าถึงสวัสดิการสังคมและที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย โดยยึดถือเป็นนโยบายเร่งด่วน และมอบหมายให้ตนเป็นประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย รวมทั้งให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นหน่วยงานหลักในการ บูรณาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย 10 ปี (พ.ศ. 2559-2568) ร่วมกับหน่วยงานเกี่ยวข้อง

สำหรับการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงนั้น สืบเนื่องจากชุมชนแห่งนี้มีอายุมากกว่า 50 ปี สภาพอาคารทรุดโทรม เสี่ยงต่ออันตราย สภาพแวดล้อมชุมชนไม่เหมาะสมต่อการอยู่อาศัย การจัดสร้างที่อยู่อาศัยใหม่จะมีความมั่นคงปลอดภัย มีระบบป้องกันอัคคีภัยและแผ่นดินไหว และการจัดสร้างสภาพแวดล้อมที่คำนึงถึงคุณภาพชีวิตผู้อยู่อาศัย

เช่นเดียวกับ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งเป็นหัวหอกนำนโยบายมาขับเคลื่อนต่อให้ความสำคัญกับโครงการนี้อย่างชัดเจน โดยลงพื้นที่มาพบปะกับชาวชุมชนดินแดงถึง 5 ครั้ง รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะ ตลอดจนร่วมแก้ไขปัญหาจนเป็นที่พอใจของชาวชุมชน และให้การสนับสนุนโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงอย่างแข็งขันแทนการต่อต้านอย่างที่เคยเป็นมา  จนสามารถผลักดันโครงการจนเป็นผลสำเร็จ

สำหรับ ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติใหม่หมาด โครงการนี้เป็นการประเดิมหน้าที่หลังรับตำแหน่งใหม่ๆ ซึ่งนอกจากอาคารแปลง G จำนวน 334 หน่วยแล้ว ยังต้องขับเคลื่อนโครงการส่วนที่เหลือสำหรับผู้เช่ารายเดิมและผู้เช่ารายใหม่อีกร่วม 10,000 กว่าหน่วย เพื่อให้เต็มโครงการตามแผนแม่บทโครงการฯ (พ.ศ. 2559-2567) ซึ่งไม่น่าจะยากเกินไป เพราะในกระบวนการขออนุมัติงบประมาณก่อสร้างระยะที่ 2-4 รองรับผู้อยู่อาศัยเดิมก็ดำเนินการควบคู่ไปกับการก่อสร้างอาคารในแต่ละระยะ

กล่าวโดยสรุป โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง เป็นโครงการนำร่องที่สำคัญยิ่งต่อการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยในใจกลางเมืองที่การเคหะแห่งชาติดำเนินการมาอย่างยาวนาน เมื่อโครงการฯ เดินหน้าขับเคลื่อนได้ ย่อมส่งแรงกระเพื่อมในทิศทางบวกไปยังโครงการอื่นที่อยู่ในภาวะต้องฟื้นฟู ไม่ว่าโครงการพระราม 4 คลองเตย โครงการรามอินทรา โครงการห้วยขวาง ซึ่งจะมีการเปรียบเทียบให้เห็นถึงคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า แต่ก็ต้องใช้ระยะเวลาอีกยาวนานพอสมควรโดยผู้อยู่อาศัยมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนเอง

เพราะที่อยู่อาศัยนั้น ไม่เพียงแต่เป็นที่คุ้มหัวนอนอย่างเดียว หากยังต้องมั่นคง ปลอดภัย เป็นที่มั่นสำหรับการอยู่อาศัย ตลอดจนส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าในชีวิตอีกด้วย ซึ่งยืนยาวกว่าแค่ชั่วอายุเดียว

ดังที่ ป้าสนม อินทร์สมบัติ  วัย 67 ปี ผู้เช่าในแฟลต 20 ที่จะย้ายมาอยู่ในอาคารแปลง G เล่าว่า ความมั่นคงของอาคารที่เธออยู่ค่อนข้างเสี่ยง เพราะด้านหลังห้องมีปูนกะเทาะร่วงลงมาบ่อย ถ้าไม่มีการตกแต่งปรับปรุงเลยคงอยู่อาศัยไม่ได้ ไม่มีคนเช่าแน่นอน

เธออยู่ที่นี่มาตั้งแต่ปี 2525 เมื่อการเคหะแห่งชาติทำโครงการฟื้นฟูดินแดง แม้จะหวั่นไหวไปตามกระแสคัดค้านไปบ้าง แต่การได้สัมผัสความจริงด้วยตัวเอง นอกจากความเสื่อมทรุดของอาคารแล้ว ยังมีปัญหายาเสพติด การลักขโมย

"ดีใจ ก็อยากอยู่อาคารใหม่ที่มั่นคงปลอดภัยกว่า มีระบบรักษาความปลอดภัย มีแม่บ้านคอยดูแลลูกชายก็บอกให้ย้าย เผื่อเขาจะมีครอบครัวในอนาคต ฉันเองก็อาจกลับไปอยู่ต่างจังหวัด"

ป้าสนมมีอาชีพรับจ้างเย็บผ้า อาจกังวลใจบ้างตรงที่จะเอาข้าวของเก่าไปไว้ที่ไหน เธอรู้สึกว่าห้องใหม่ 33 ตารางเมตรแคบไป แต่ป้าที่นั่งอยู่ข้างๆ บอกอย่างมั่นใจว่า เท่าเดิมที่เคยอยู่นั่นแหละ เพราะลูกชายเป็นวิศวกรตรวจสอบให้แล้ว ถ้าจะต่างไปบ้างก็แค่ 1-2 ตารางเมตร เท่านั้น

อีกคนเป็น ป้าสมนึก ทองสั่ง วัย 78 ปี แต่ยังแข็งแรง อยู่ในแฟลตที่ 19 อยู่ในบัญชีต้องย้ายมาอยู่อาคารแปลง G เช่นกัน บอกสั้นๆ ว่าดีใจจะได้ย้ายอยู่อาคารใหม่ เพราะที่อยู่เดิมมีปัญหา น้ำรั่วลงมาจนซ่อมไม่ไหวแล้ว โชคดีที่รั่วด้านนอก แต่เพื่อนบ้านบางห้องรั่วลงมาในห้องเลย เดือดร้อนมานานแล้ว

"ฉันเองไม่เท่าไหร่ ตอนนี้อยู่คนเดียว  แต่อยากให้ลูกหลานได้มาอยู่  ลำพังถ้าอยู่กันแบบทุกวันนี้ เด็กๆ เขาไม่มาแน่นอน พอเป็นอาคารใหม่ ใครๆ ก็อยากมา"

ความไม่ปลอดภัยในชีวิตก็เป็นเรื่องสภาพอาคารที่ทรุดโทรม แต่ยังมีความไม่ปลอดภัยในทรัพย์สินรวมอยู่ด้วย "ห้องฉันถูกงัดมาแล้ว 3 ครั้ง ยาเสพติดมันเยอะ สภาพแวดล้อมไม่ดี"

เห็นไหมว่า ห้อง 33 ตารางเมตรมีความหมายสำหรับผู้เช่าขนาดไหน เพราะเท่ากับชีวิตตัวเอง ต่อเนื่องถึงลูกหลานเลยทีเดียว

นางสาวอุบลวรรณ สืบยุบล รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ทิ้งท้ายไว้น่าสนใจว่า โครงการนี้ในแง่ของรายได้และผลตอบแทนแทบไม่ได้อะไร ต้องอาศัยรายได้จากที่อยู่อาศัยของรายใหม่ 2 หน่วย มาอุดหนุนผู้เช่ารายเดิม 1 หน่วย  แต่ในแง่ของนโยบายรัฐบาลและภารกิจของการเคหะฯ เป็นเรื่องสำคัญไม่แพ้กัน

"การเคหะฯ มีภารกิจในการจัดการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยอยู่แล้ว โครงการชุมชนดินแดงเป็นเรื่องที่การเคหะฯ เองตั้งใจฟื้นฟูมาตลอด 16 ปีที่ผ่านมา โชคดีที่สำเร็จได้ในยุครัฐบาลนี้".

ที่มา : ผู้จัดการรายวัน 360 องศา