Loading

เร่งมอเตอร์เวย์กาญจน์กระตุ้นศก.-ท่องเที่ยว

วันที่ : 14 ธันวาคม 2559
เร่งมอเตอร์เวย์กาญจน์กระตุ้นศก.-ท่องเที่ยว

นายศักดิ์ สมบุญโต ผวจ.กาญจนบุรี เปิดเผยความคืบหน้าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดกาญจนบุรีว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งรัดการดำเนินการก่อสร้างถนนเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางไปยังพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) สายบางใหญ่-กาญจนบุรี รวมระยะทาง 96 กม. คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 3 ปี หากโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จจะใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพฯมา จ.กาญจนบุรี ประมาณ 40 นาที นอกจากจะช่วยย่นระยะเวลาการเดินทางแล้ว ยังเป็นการลดต้นทุนในการขนส่งอีกด้วย นอกจากนี้ จะส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัด ซึ่งเชื่อมั่นว่าจะมีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน

"ส่วนการดำเนินโครงการก่อสร้างและขยายถนน 4 ช่องจราจร เส้นทางจาก ต.แก่งเสี้ยน อ.เมืองกาญจนบุรี ไป อ.ทองผาภูมิ ก็คาดว่าจะเสร็จภายใน 2 ปี นอกจากนี้ จังหวัดยังมีโครงการขยายถนน เส้น อ.ทองผาภูมิ ไป อ.สังขละบุรี จากเดิม 2 ช่องจราจร พัฒนาเป็น 4 ช่องจราจรเช่นกัน เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางไปยังด่านเจดีย์สามองค์ คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ในปี 2561 ทั้งนี้ เชื่อว่าจะส่งผลให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือน จ.กาญจนบุรีมากขึ้น ส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัด ส่วนการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ บริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน้ำร้อน ต.บ้านเก่า อ.เมืองกาญจนบุรี จะเสร็จสมบูรณ์ภายใน 3 ปีนับจากนี้ และจะเป็นด่านชายแดนที่มีขนาดใหญ่และทันสมัยที่สุดในภาคตะวันตก" นายศักดิ์กล่าว

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน