Loading

เคหะฯเดินหน้าฟื้นฟู ดินแดง

วันที่ : 9 ธันวาคม 2559
เคหะฯเดินหน้าฟื้นฟู ดินแดง

กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ เดินหน้าโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง เฟส 2-4 เตรียมเสนอ ครม. เดือน ส.ค.ปี 2560

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เปิดเผยว่า การดำเนินโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงต่อเนื่องระยะที่ 2 3 และ 4 เพื่อรองรับผู้อยู่อาศัยจำนวน 1.99 หมื่นครัวเรือนนั้น คาดว่าจะเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในเดือน ส.ค. 2560 ล่าสุดได้เตรียมพื้นที่ก่อสร้างอาคารแปลงจี โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงระยะที่ 1 เพื่อเตรียมวางศิลาฤกษ์ในวันจันทร์ที่ 19 ธ.ค.นี้

ขณะที่ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ เป็นผู้ชนะการประมูล

ก่อสร้างผ่านรูปแบบอี-ออกชั่น ให้เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างอาคารพักอาศัยสูง 28 ชั้น จำนวน 1 อาคาร รวม 334 ยูนิต โครงการตั้งอยู่หัวมุมถนนวิภาวดีรังสิตตัดกับถนนอโศก-ดินแดง เขตดินแดง ตามสัญญาก่อสร้างจะใช้เวลา 540 วัน หรือ 18 เดือน หลังจากที่การเคหะฯ มีการส่งมอบพื้นที่การก่อสร้างให้กับบริษัท อิตาเลียนไทยแล้ว

"การดำเนินงานก่อสร้างทั้งโครงการนี้จะเน้นความโปร่งใสทุกขั้นตอนเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบความคืบหน้าโครงการ แม้กระทั่งการเลือกใช้วัสดุก่อสร้าง โดยต้องการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริงเพื่อต้องการลดปัญหาความไม่เข้าใจ และการต่อต้านที่อาจจะมีอยู่จากการพัฒนาโครงการ ดังกล่าว" พล.ต.อ.อดุลย์ กล่าว

สำหรับแนวคิดที่จะฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2543 จนปัจจุบัน 16 ปีเต็ม ผ่านมาแล้ว 5 รัฐบาล รัฐบาลปัจจุบันได้ให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของชาวชุมชนดินแดงร่วมกันขับเคลื่อนโครงการนี้ให้เกิดผลสำเร็จ โดยจัดสร้าง ที่อยู่อาศัยที่มีความมั่นคงปลอดภัยด้วยอาคารสูงที่ทันสมัย มีระบบป้องกันอัคคีภัยและแผ่นดินไหว พร้อมทั้งชาระค่าเช่าในราคาเดิม เพิ่มค่าบริการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

ทั้งนี้ จะมีการจัดตั้งสำนักบริหารชุมชนดินแดง หรือ Project Management Unit (PMU) ซึ่งเปรียบเสมือนเขตปกครองพิเศษเคหะชุมชนดินแดง เพื่อพัฒนาชีวิตของผู้อยู่อาศัยภายในชุมชน โดยจะตั้งอยู่ในพื้นที่ของโครงการเคหะชุมชนดินแดง 2 หรือสำนักงานเคหะชุมชนดินแดง 2 เดิมบริเวณซอยประชาสงเคราะห์ 7 ถนนประชาสงเคราะห์ ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงพื้นที่ คาดว่าจะเปิดให้บริการประชาชนได้ในช่วงต้นปี 2560

ด้าน นายธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า นโยบายหลักภายหลังจากการเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติอย่างเป็นทางการแล้วนั้น มีแนวคิดการดำเนินงานคือ สร้างบ้าน สร้างสุข สร้างอนาคต โดยจะเน้นสร้างชุมชนขอให้ทุกโครงการของการเคหะฯ ที่พัฒนาไปแล้วให้มีความเข้มแข็ง มีความสุข และสามารถพึ่งพาตนเองได้ มีการส่งเสริมการสร้างอาชีพให้เกิดขึ้นภายในชุมชน

ด้านการจะพัฒนาโครงการใหม่ให้เกิดขึ้นควบคู่ไปกับการพัฒนาโครงการที่

สร้างไปแล้วให้น่าอยู่จะมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ต่างๆ ให้ดีขึ้น ซึ่งการพัฒนาโครงการของการเคหะฯ ในยุคต่อไป นอกจากจะพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยที่ดีขึ้นแล้ว คุณภาพชีวิตถือเป็นสิ่งสำคัญ คนที่อยู่อาศัยในชุมชนของการเคหะฯ นั้น จะไม่ใช่เป็นเพียงผู้มีรายได้น้อย แต่ต้องมีฐานะทางการเงินที่ดีขึ้นด้วย

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์