Loading

ธนารักษ์ปรับเงื่อนไขยื่นกู้บ้านประชารัฐยกเว้นค่าเช่าที่ราชพัสดุให้เกษตรกร 6 ปี

วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2559
ธนารักษ์ปรับเงื่อนไขยื่นกู้บ้านประชารัฐยกเว้นค่าเช่าที่ราชพัสดุให้เกษตรกร 6 ปี

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า กรมธนารักษ์จะเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อปรับหลักเกณฑ์การใช้สิทธิ์โครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐเพิ่มเติม ให้ผู้มีรายได้ไม่เกิน 20,000 บาทต่อเดือนเข้าร่วมด้วย เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนที่มีรายได้น้อยเข้าร่วมโครงการได้มากขึ้น ทั้งนี้ เนื่องจากที่ผ่านมามีประชาชนมาขอใช้สิทธิ์จำนวนมาก แต่มีผู้ผ่านเกณฑ์มีจำนวนน้อย ทำให้ต้องปรับเพิ่มเงื่อนไขใหม่ดังกล่าว

 โครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐที่เปิดให้ประชาชนเช่าระยะยาว 30 ปี ที่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี จำนวน 2 แปลง 400-500 ห้อง มีประชาชนสนใจเข้าร่วมโครงการมากถึง 1,700 คน แต่มีผู้ผ่านหลักเกณฑ์เพียง 20% เท่านั้น ส่วนที่เหลืออีก 80% ไม่ผ่านหลักเกณฑ์ เช่น มีชื่อเป็นเจ้าของบ้านในทะเบียนบ้าน แต่บ้านหลังดังกล่าวเป็นที่ดินเช่าจากนายทุน หรือบ้านมีสภาพทรุดโทรม เป็นต้น

นอกจากนี้กรมธนารักษ์ยังมีได้มีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรเช่าที่ราชพัสดุเพื่อทำนาหรือปลูกพืชเศรษฐกิจด้วยการเสนอให้กระทรวงการคลังและ ครม.พิจารณาอนุมัติแผนการยกเว้นค่าเช่าที่ราชพัสดุให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรเชิงสร้างสรรค์และยั่งยืน โดยเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นธรรมเนียมค่าเช่าที่ราชพัสดุไม่เกิน 15 ไร่ เป็นเวลา 6 ปี เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรประกอบอาชีพเกษตรตามแนวทางทฤษฎีใหม่และปลูกพืชด้านเกษตรแบบยั่งยืน ปัจจุบันเกษตรกรนับแสนรายปลูกพืชตั้งแต่ 1-50 ไร่ ส่วนการจัดเก็บค่าธรรมเนียมค่าเช่าที่ราชพัสดุอัตราใหม่ที่จะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2560 โดยไม่ได้ปรับค่าเช่าสำหรับที่ดินเกษตรกรรม หรือผู้มีรายได้น้อยเช่าอยู่อาศัย

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ