Loading

เล็งสร้างแฟลตดินแดงธ.ค.นี้

วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2559
เล็งสร้างแฟลตดินแดงธ.ค.นี้

พล.อ.สุชาติ หนองบัว กรรมการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) กล่าวภายหลังเป็นประธานประชุมคณะกรรมการการมีส่วนร่วมการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูชุมชนดินแดง ซึ่งมีผู้แทนหน่วยงาน ผู้อยู่อาศัยแฟลตดินแดง โครงการ 1, 2 เข้าร่วม ณ สำนักงานใหญ่ กคช.คลองจั่น ว่า ที่ประชุมได้รับทราบการก่อสร้างอาคารแปลงจี โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงระยะแรก คาดว่าจะวางศิลาฤกษ์ได้ในช่วงเดือนธันวาคม 2559 และสามารถดำเนินการก่อสร้างได้ทันที ซึ่งจากการดำเนินงานที่ผ่านมาจนถึงขั้นตอนนี้ ทำให้คณะกรรมการการมีส่วนร่วมฯ ในส่วนของผู้แทนชาวชุมชนและชาวชุมชนดินแดงมีความมั่นใจในโครงการ และมีความเชื่อมั่นในการเคหะแห่งชาติมากขึ้น แม้จะมีผู้อยู่อาศัยบางกลุ่มออกมาคัดค้าน แต่การดำเนินโครงการยังคงเดินหน้าต่อไป

 

พล.อ.สุชาติกล่าวอีก ว่า จากนี้จะประชา สัมพันธ์โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง เพื่อทำความเข้าใจกับผู้อยู่อาศัยที่อาจจะยังไม่มีความเข้าใจการดำเนินงานโครงการ หรืออาจได้รับฟังข้อมูลที่ไม่ถูกต้องมาจากกลุ่มคนที่ไม่มีความเข้าใจ ด้วยแผ่นพับที่จะมีข้อมูลโครงการและรายละเอียดต่างๆ เช่น ค่าเช่า ค่าสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ การขึ้นอัตราค่าเช่าร้อยละ 5 ทุกๆ 3 ปี นอกจากนี้ ได้มีการหารือถึงกิจกรรมที่จะจัดขึ้นให้กับผู้อยู่อาศัย เช่น การให้ความรู้เรื่องการอยู่อาศัยในอาคารสูง การจัดโครงการหน้าบ้านน่ามอง ในบ้านน่าอยู่

ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน