Loading

ถก 8 เขตเร่งเขื่อนลาดพร้าว พม.ทำบ้านมั่นคงแล้ว 3 ชุมชน-ตอกเสาเข็มคืบกว่าร้อยละ 3

วันที่ : 1 ตุลาคม 2559
ถก 8 เขตเร่งเขื่อนลาดพร้าว พม.ทำบ้านมั่นคงแล้ว 3 ชุมชน-ตอกเสาเข็มคืบกว่าร้อยละ 3

นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ รองปลัด กทม. เปิดเผยว่า จากการประชุมร่วมกับสำนักการระบายน้ำ และผู้อำนวยการเขต 8 เขต ที่มีพื้นที่ติดต่อกับคลองลาดพร้าว ประกอบด้วย เขตสายไหม หลักสี่ ดอนเมือง บางเขน จตุจักร ลาดพร้าว ห้วยขวาง และวังทองหลาง เพื่อติดตามความคืบหน้าและเร่งรัดการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.คลองลาดพร้าว และการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองลาดพร้าว ซึ่งมีจำนวน 53 ชุมชน 6,900 ครัวเรือน ทราบว่า ขณะนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการบ้านมั่นคงไปแล้วเสร็จ จำนวน 3 ชุมชน 481 ครัวเรือน ประกอบด้วย ชุมชนบางบัวกองการภาพ ชุมชนสะพานไม้ 1 เขตหลักสี่ และชุมชนสามัคคีร่วมใจ เขตบางเขน ในส่วนของชุมชนที่เหลืออีก 50 ชุมชน 6,419 ครัวเรือน อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการปรับปรุงพื้นที่และเตรียมการก่อสร้างเป็นไปตามขั้นตอนการดำเนินงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และกรมธนารักษ์ ทั้งนี้ ที่ผ่านมาสำนักงานเขตพื้นที่ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สร้างการรับรู้และทำความเข้าใจกับประชาชนถึงประโยชน์ของการก่อสร้างเขื่อนฯอย่างต่อเนื่อง

รองปลัด กทม.กล่าวต่อว่า โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.คลองลาดพร้าว และการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองลาดพร้าว เป็นนโยบายของรัฐบาลที่มอบหมายให้กรุงเทพมหานคร ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมธนารักษ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพฯ ซึ่งขณะนี้การก่อสร้างเขื่อนฯ คืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 3.53 แบ่งเป็นการก่อสร้างในพื้นที่ที่ไม่มีปัญหาบ้านรุกล้ำ ความยาวประมาณ 8 กิโลเมตร คืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 36 ตอกเสาเข็มได้รวม 2,919 ต้น ประกอบด้วย คลองลาดพร้าว 1,962 ต้น ลำรางกระบือ 168 ต้น และคลองพลับพลา 789 ต้น ในส่วนของพื้นที่ที่มีชุมชนรุกล้ำ ยาวประมาณ 37.30 กิโลเมตร ตอกเสาเข็มไปแล้ว จำนวน 306 ต้น ประกอบด้วย ชุมชนสะพานไม้ 2 จำนวน 30 ต้น ชุมชนศาลเจ้าพ่อสมบุญ 54 จำนวน 276 ต้น รวมตอกเสาเข็มทั้งโครงการได้จำนวน 3,225 ต้น ยาว 2,465 เมตร ทั้งนี้ การก่อสร้างล่าช้ากว่าแผนเล็กน้อย เนื่องจากจะต้องมีการรื้อย้ายสาธารณูปโภคให้พ้นแนวการก่อสร้างซึ่งไม่สามารถรื้อย้ายได้ทั้งหมดในเวลาเดียวกัน เนื่องจากจะกระทบต่อประชาชนที่ต้องใช้ไฟฟ้า น้ำประปา และทางเดินริมคลอง รวมถึงจะต้องรอส่งมอบพื้นที่ด้วย

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ