Loading

อินฟรา'sFun: รถไฟฟ้าสายสีทอง

วันที่ : 28 กันยายน 2559
อินฟรา'sFun: รถไฟฟ้าสายสีทอง

ได้ยินชื่อมานาน จะมีรถไฟฟ้าสายใหม่ ที่ชื่อว่า สายสีทอง เกิดขึ้น แต่หลายคนยังสงสัย และสอบถามว่าอยู่ตรงไหน วันนี้อินฟราฟันมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้มาฝากกัน

โครงการนี้มีชื่อเต็มๆ ว่า โครงการรถไฟฟ้าระบบขนส่งมวลชนขนาดรองสายสีทองช่วงสถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรี-เขตคลองสานประชาธิปก ระยะทาง 2.68 กิโลเมตร (กม.) เป็นระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแบบอัตโนมัติที่สามารถเดินรถได้โดยไม่มีคนขับ วงเงินค่าก่อสร้างประมาณ 3.84 พันล้านบาท

แนวเส้นทางจะเริ่มจากสถานีกรุงธนบุรี ของรถไฟฟ้าบีทีเอส วิ่งไปตามแนวถนนเจริญนคร ผ่านศูนย์การค้าไอคอนสยาม เชื่อมต่อรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงเข้มด้านใต้ ช่วงหัวลำโพง-มหาชัย ที่สถานีคลองสาน เข้าสู่ถนนประชาธิปก และเชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีม่วงด้านใต้ ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ ที่สถานีประชาธิปก

การดำเนินงานจะแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1  ช่วงถนนกรุงธนบุรี-แยกคลองสาน หรือจากรถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีกรุงธนบุรี-โรงพยาบาลตากสิน ระยะทาง 1.72 กม. มี 3 สถานี วงเงินก่อสร้างประมาณ 2.51 พันล้านบาท คาดว่าจะเปิดให้บริการภายในปี 2561

ระยะที่ 2  ช่วงถนนสมเด็จเจ้าพระยา-ถนนประชาธิปก หรือจากโรงพยาบาลตากสิน-วัดอนงคารามวรวิหาร ระยะทาง 0.96 กม. มี 1 สถานี วงเงินประมาณ 1.33 พันล้านบาท คาดว่าจะเปิดให้บริการภายในปี 2565 มีการประเมินปริมาณใช้บริการเฉลี่ยอยู่ที่ 4.73 หมื่นคนต่อวัน และจะเพิ่มขึ้นเป็น 8.18 หมื่นล้านบาท ในปี 2566

สำหรับรถไฟฟ้าสายนี้อยู่ภายใต้การดำเนินงานของทางกรุงเทพมหานคร (กทม.) โดยจะให้บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ซึ่ง กทม.ถือหุ้นเป็นผู้ดำเนินการ

อย่างไรก็ตาม พื้นที่แนวเส้นทางก่อสร้าง อยู่ภายใต้มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เดิม ที่กำหนดให้ช่วง 25 ตร.กม. จากพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์จะต้องนำโครงสร้างลงใต้ดิน แต่เบื้องต้นทาง กทม.เสนอให้เป็นแบบยกระดับ ดังนั้น จึงต้องไปจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) เพิ่มเติม และหากจะให้เอกชนเข้ามาร่วมดำเนินการก็จะต้องนำเข้าสู่กระบวนการตาม พ.ร.บ.ร่วมทุนด้วย

โครงการนี้ ครม.เห็นชอบในหลักการดำเนินโครงการแล้ว และคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) ก็เห็นชอบให้นำไปรวมในแผนแม่บทรถไฟฟ้า ระยะที่ 2 แล้วเช่นเดียวกัน

ก่อสร้างเสร็จเมื่อไหร่ จะเป็นขนส่งมวลชนอีกระบบหนึ่ง ที่ช่วยให้การเดินทางสะดวกขึ้น!!!

ที่มา: มติชน