Loading

เบรกยาวโปรเจกต์ทวาย เอกชนชี้นโยบายใหม่รัฐบาลซูจีมุ่งแก้ปัญหาชาติพันธุ์

วันที่ : 27 กันยายน 2559
เบรกยาวโปรเจกต์ทวาย เอกชนชี้นโยบายใหม่รัฐบาลซูจีมุ่งแก้ปัญหาชาติพันธุ์

โพสต์ทูเดย์ - ไอทีดี ระบุ โครงการทวายรอสัญญาณจากรัฐบาลซูจีไฟเขียวให้เดินหน้าต่อ  ด้วยเล็งแก้ปัญหาหลักด้านชาติพันธุ์ก่อน

นายวิมล ปั้นคง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาองค์ความรู้ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (ไอทีดี) เปิดเผยว่า สำหรับความคืบหน้าการลงทุนโครงการทวายในขณะนี้ อยู่ในภาวะ ค่อนข้างเงียบเหงา ด้วยทุกฝ่ายยังต้องรอดูท่าทีและความต่อเนื่องทางนโยบายของรัฐบาลเมียนมาชุดใหม่ ซึ่งมีนางอองซานซูจีเป็นที่ปรึกษาแห่งรัฐสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

ทั้งนี้ รัฐบาลเมียนมาชุดปัจจุบันได้มุ่งนโยบายให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่ของชาติพันธุ์มาก่อน ทำให้รัฐบาลชุดนี้ไม่ได้มองการพัฒนาโครงการทวายเป็นหลัก แม้ว่าจะเป็นโครงการใหญ่ที่กระทบต่อประชาชนจำนวนมากก็ตาม โดยในอนาคตแนวทางการทำงานในทวายอาจเปลี่ยนไป ด้วยอาจทำให้โครงการมีขนาดเล็กลง แล้วแบ่งการลงทุนโครงการเป็นระยะ (เฟส)

นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา ประธานสภาธุรกิจไทย-พม่า สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า ความคืบหน้าโครงการลงทุนทวายยังเงียบอยู่จากการที่เมียนมาเพิ่งมีการเปลี่ยนรัฐบาลใหม่ ขณะที่โครงการดังกล่าวเป็นนโยบายของรัฐบาลชุดก่อน โดยทุกฝ่ายต้องรอดูท่าทีของรัฐบาลชุดนี้ว่าจะเดินหน้าต่อหรือไม่ เพราะเป็นโครงการใหญ่และมีการลงทุนระยะยาว และรัฐบาลชุดนี้ให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาและผลประโยชน์เกี่ยวกับชาติพันธุ์ก่อน จึงทำให้การ ผลักดันโครงการทวายเป็นเป้าหมายรอง

"รัฐบาลเมียนมาชุดนี้ยังไม่ได้มีการพูดถึงขั้นว่าจะล้มเลิกโครงการ เพียงแต่ไม่ได้มีการพูดถึงกันตอนนี้ เพราะไม่ได้อยู่ในไปป์ไลน์ระยะแรกของรัฐบาล ซึ่งกุญแจสำคัญของการลงทุนโครงการทวายคือถนน เปรียบเหมือนไก่กับไข่อะไรจะเกิดก่อนกัน แต่ถ้ามีการก่อสร้างถนนเข้าไปแล้วเสร็จอย่างอื่นก็จะตามเข้ามา" นายปณิธาน กล่าว

สำหรับโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายทั้งหมดที่มีพื้นที่ 196.5 ตร.กม. เป็นความร่วมมือ 3 ฝ่าย คือ ญี่ปุ่น ไทย และเมียนมา เพื่อลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งท่าเรือน้ำลึก โรงไฟฟ้า โดยมีโรงงานอุตสาหกรรมหนักต่างๆ เข้ามา ซึ่ง บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ (ไอทีดี) ได้ก่อสร้างบ้านหลังใหม่รองรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ 10 หมู่บ้าน จำนวน 2,200 ครัวเรือน โดยโครงการทวายระยะแรกกระทบไป 1 หมู่บ้าน 100 ครัวเรือน ซึ่งขณะนี้ได้สร้างบ้านรองรับไว้แล้ว 480 ครัวเรือน

ขณะที่การลงทุนก่อสร้างพื้นฐานโครงการทวายในระยะแรก ได้แก่ ถนน 4 เลน วงเงินลงทุนประมาณ 1.35 หมื่นล้านบาท ระยะทาง 132 กม. จากบ้านพุน้ำร้อน จ.กาญจนบุรี ไปถึงเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายระยะแรก นอกจากนี้ จะลงทุนท่าเรืออีก 2 แห่ง จากปัจจุบันมี 1 แห่ง โดยใช้วงเงิน 400 ล้านเหรียญสหรัฐ

ที่มา: โพสต์ทูเดย์