Loading

ดีเดย์1ต.ค.กทม.พร้อมดูแลอีไอเอ

วันที่ : 26 กันยายน 2559
ดีเดย์1ต.ค.กทม.พร้อมดูแลอีไอเอ

ดีเดย์ยื่นอีไอเอที่ กทม. 1 ต.ค.นี้ เอกชนอสังหาฯ พร้อมปรับตัว หวังใช้เวลาสั้นลง เสร็จไม่เกิน 3 เดือน

นายวันชัย ถนอมศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักผังเมือง เปิดเผยว่า ในวันที่ 1 ต.ค. 2559 การพิจารณาอนุมัติรายงานผล กระทบสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) ให้กับโครงการที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ จะโยกมาอยู่ในความดูแลของสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพ มหานคร ซึ่งเป็นตามนโยบายที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ต้องการกระจายอำนาจการพิจารณาอนุมัติอีไอเอให้กับท้องถิ่น โดยมั่นใจว่าบุคลากรของ กทม.มีความพร้อมดำเนินการ

นายประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต นายกสมาคมอาคารชุดไทย กล่าวว่า ภาคเอกชนเป็นหนึ่งในผู้มีส่วนร่วมผลักดันให้มีการ กระจายอำนาจ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงจริงก็พร้อมปรับตัว

ด้าน นายอุทัย อุทัยแสงสุข รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานพัฒนาคอนโดมิเนียม บริษัท แสนสิริ กล่าวว่า เชื่อว่าจะทำให้ระยะเวลาในการพิจารณาเร็วขึ้น โดยมองว่าไม่ควรเกิน 2-3 เดือนจากปัจจุบันอยู่ที่ 5 เดือน ซึ่งการที่ กทม.เป็นผู้พิจารณาอีไอเอด้วยก็จะเป็นหน่วยงานครบวงจรมากขึ้น เพราะปกติ กทม.มีหน้าที่ต้องออกใบอนุญาตก่อสร้างอยู่แล้ว

ทั้งนี้ ในอดีตการยื่นรายงานอีไอเอ ไปยัง สผ. นับจากเริ่มซื้อที่ดินจนถึงสามารถพัฒนาได้จะใช้เวลา 10 เดือน  เตรียมออกแบบ 4 เดือน เข้าสู่กระบวนการอีไอเอ 5 เดือน รอออกเอกสารอย่างเป็นทางการจาก สผ.อีก 1 เดือน จากนั้นนำเอกสารนั้นไปยื่น 39 ทวิ อีกราว 1 เดือน จึงจะได้เอกสารใบอนุญาตก่อสร้างถูกต้อง

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์