Loading

คอนโดแนวรถไฟฟ้า'เสี่ยง'ฟองสบู่

วันที่ : 26 กันยายน 2559
คอนโดแนวรถไฟฟ้า'เสี่ยง'ฟองสบู่

รายงานคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เดือน ก.ย. 2559 ระบุว่าภาคอสังหาริมทรัพย์ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลในไตรมาสที่ 2 ปี 2559 ชะลอลงหลังสิ้นสุดมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ของภาครัฐ ในระยะต่อไปต้องติดตามความเสี่ยงของอาคารชุดคงค้างโดยเฉพาะตามแนวรถไฟฟ้า ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลในไตรมาสที่ 2 ปี 2559 ชะลอลง หลังมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ของภาครัฐสิ้นสุดลงในเดือนเมษายน 2559 สะท้อนจากจำนวนที่อยู่อาศัยที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อปล่อยใหม่ จากธนาคารพาณิชย์ที่ปรับลดลง

ขณะที่ด้านอุปทาน ผู้ประกอบการชะลอการเปิดขายโครงการใหม่และเน้นขายที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จเพื่อให้ใช้ประโยชน์จากมาตรการได้ทัน สะท้อนจากที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลที่ชะลอลง

ในครึ่งหลังของปี 2559 คาดว่าในส่วนของอุปสงค์มีแนวโน้มชะลอลงเมื่อเทียบกับครึ่งแรกของปีเนื่องจากผลของมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ได้ดูดซับความต้องการซื้อที่อยู่อาศัยในอนาคตไปแล้วส่วนหนึ่ง

ส่วนด้านอุปทาน พบว่า ผู้ประกอบการทยอยเปิดโครงการ ใหม่ในช่วงครึ่งหลังของปีมากขึ้นเมื่อเทียบกับครึ่งปีแรก โดยเฉพาะโครงการอาคารชุดตามแนวรถไฟฟ้า ในเบื้องต้นคาดว่าอุปทานที่ เพิ่มขึ้นใหม่ยังอยู่ในระดับที่ไม่น่ากังวล เพราะผู้ประกอบการเปิดโครงการใหม่ในครึ่งปีแรกน้อยมาก และการเปิดโครงการใหม่ทั้งปี 2559 มีแนวโน้มลดลงเมื่อเทียบกับในอดีต แต่ต้องติดตามความเสี่ยงของอุปทานที่อยู่อาศัยคงค้างที่อาจเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะหากโครงการเปิดใหม่อยู่ในทำเลที่มีอาคารชุด คงค้างในระดับสูงอยู่แล้ว ได้แก่ อาคารชุดตามแนวรถไฟฟ้าสายสีม่วง ระดับราคา 2-5 ล้านบาท และอาคารชุดตาม แนวส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าสายสีเขียว ระดับราคามากกว่า 5 ล้านบาท

นอกจากนี้ ยังต้องติดตาม ความชัดเจนของ พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รวมถึงโครงการส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าสายต่างๆ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อราคาที่ดินและราคาที่อยู่อาศัย โดยคาดว่าอุปทานที่ดินในระยะต่อไปจะเพิ่มขึ้น เนื่องจาก พ.ร.บ. ดังกล่าวจะทำให้ผู้ถือครองที่ดินมีภาระภาษีที่เพิ่มขึ้น และอาจนำที่ดินออกขายในตลาดมากขึ้น  ส่วนการขยายเส้นทางรถไฟฟ้าออกไปในเขตชานเมืองมากขึ้นจะทำให้ผู้ประกอบการมีพื้นที่พัฒนาอสังหาริมทรัพย์มากขึ้น จึงคาดว่าแนวโน้มราคาที่ดินในระยะต่อไปจะไม่เร่งขึ้นมากเช่นในอดีต

ที่มา: กรุงเทพธุรกิจ