Loading

เลื่อนตอกเสารฟ.ไทยจีน

วันที่ : 23 กันยายน 2559
เลื่อนตอกเสารฟ.ไทยจีน

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คมนาคม เปิดเผยถึงผลการประชุมคณะกรรมการความร่วมมือการพัฒนารถไฟระหว่างไทย-จีน กทม.นครราชสีมา ครั้งที่ 14 ว่าที่ประชุมหารือเพื่อปรับแผนการก่อสร้างรถไฟไทย-จีนใหม่ โดยเลื่อนการเริ่มต้นก่อสร้างออกไปอีก 3 เดือน เป็นเดือนธ.ค. เนื่องจากขณะนี้การออกแบบก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ

"ขณะนี้แบบก่อสร้างยังไม่เสร็จ เพราะต้องถอดแบบวัสดุก่อสร้างจากมาตรฐานจีนเป็นไทยก่อนคาดว่าจะเสร็จไม่เกิน 15 ต.ค. จากนั้นเสนอครม.อนุมัติโครงการ คาดว่าจะเปิดประมูลเฟสแรกระยะทาง 3.5 ก.ม. ช่วงกลางดง ได้ในเดือนพ.ย. และเริ่มก่อสร้างในเดือนธ.ค.นี้ ส่วนมูลค่าโครงการสรุปร่วมกันแล้วที่ตัวเลข 179,412.21 ล้านบาท"

ทั้งนี้ ฝ่ายไทยได้ขอจ่ายค่าจ้างควบคุมงานและออกแบบเป็นเงินบาท ขณะที่จีนขอให้จ่ายเป็นเงินหยวน จึงคาดว่าต้องหาข้อสรุปร่วมกันเร็วๆ นี้ ส่วนการกู้เงินจากรัฐบาลจีนยังไม่ได้ข้อสรุป อยู่ระหว่างการต่อรองขอลดดอกเบี้ย หากได้อัตราที่ต่ำน่าพอใจอาจจะกู้เงินจากจีน แต่หากสูงก็อาจจะใช้เงินกู้ภายในประเทศแทน

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด