Loading

ปล่อยมาตรการฟื้นศก.ส่งท้ายปีกระตุ้นระยะสั้นช่วยเกษตรกร/ปรับโครงสร้างบีโอไอ

วันที่ : 22 กันยายน 2559
ปล่อยมาตรการฟื้นศก.ส่งท้ายปีกระตุ้นระยะสั้นช่วยเกษตรกร/ปรับโครงสร้างบีโอไอ

"สมคิด"รองนายกฯระบุรัฐเตรียมออกมาตรการฟื้นเศรษฐกิจช่วงท้ายปี คลังรอออกแผนกระตุ้นช่วงสั้น และช่วยเกษตรกร รัฐวางแผนปรับโครงสร้างบีโอไอเอื้อเชื่อมโยงลงทุนกับ ตปท.

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีเศรษฐกิจ เปิดเผยว่า ทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลต้องเร่งใช้โอกาสในช่วง 1 ปีต่อจากนี้ปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจด้านต่างๆ อย่างจริงจังเพื่อให้เกิดผลระยะยาว โดยยอมรับว่าผลงานด้านเศรษฐกิจจากโพลสำรวจความเห็นจากประชาชนอาจเป็นคะแนนที่ไม่สูง เพราะประชาชนทั่วไปอาจยังไม่เข้าใจนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลสตาร์ตอัพไทยแลนด์ 4.0 แต่ทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลกลับภูมิใจ เพราะได้สร้างพื้นฐานระยะยาว

อย่างไรก็ตามการที่สถานการณ์เศรษฐกิจฟื้นตัวดีขึ้นต่อเนื่องจากร้อยละ 0.8 สิ้นปีก่อนขยับมาเป็นร้อยละ 3.5 ในปัจจุบัน จากกำลังซื้อของประชาชนระดับกลางและระดับบนดีขึ้น แต่กลุ่มรายย่อย เกษตรกรทั่วไปยังมีปัญหา จึงต้องใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านกระทรวงการคลังและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มาช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มดังกล่าว เพื่อฟื้นเศรษฐกิจช่วงปลายปีนี้ และให้กลุ่มดังกล่าวเข้มแข็งระยะยาว

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่าได้เตรียมเสนอมาตรการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพิ่มช่วงปลายปีนี้หลังจากในเดือนก.ย.มีเครื่องชี้วัดทางเศรษฐกิจบางตัวส่งสัญญาณชะลอตัวเมื่อเทียบกับ 2 เดือนก่อน อาจกระทบการฟื้นตัวของเศรษฐกิจขยายตัวไม่ถึงร้อยละ 3.5 เหมือนในช่วง 2 เดือนแรกของไตรมาส 3 โดยกระทรวงการคลังจะเร่งออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นเหมือนช่วงปลายปีก่อน เพื่อดูแลให้จีดีพีไตรมาส 3 สูงกว่าไตรมาส 2 ซึ่งขยายตัวร้อยละ 3.2 รวมถึงดูแลให้ขยายตัวต่อเนื่องไปถึงไตรมาส 4 ปีนี้ นอกจากนี้ ยังต้องช่วยเหลือเกษตรกรเพิ่ม

อนึ่งนายสมคิด รองนายกฯ ได้ประชุมร่วมกับผู้บริหาร สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เพื่อหารือเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างของบีโอไอ และการให้สิทธิประโยชน์ในการส่งเสริมการลงทุนใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย การผลักเขตเศรษฐกิจพิเศษและนโยบายไทยแลนด์ 4.0 รวมถึงยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 7 ปี (2558-2564) โดยจะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2560-2579) เพื่อปรับเปลี่ยนภารกิจจากเดิมดูแลเป็นรายสาขาโดยมอบหมายนายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ หารือร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ(ก.พ.ร.) และบีไอบี เพื่อวางโครงสร้างใหม่ของบีโอไอในการเชื่อมโยงการลงทุนจากต่างประเทศ

ที่มา: สยามรัฐ