Loading

เชื่อมไฮสปีดเทรน ไทย-มาเลย์ อาคม ฝันเสร็จปี 69พร้อมร่างแผนเมกะโปรเจกท์20ปี

วันที่ : 10 กันยายน 2559
เชื่อมไฮสปีดเทรน ไทย-มาเลย์ อาคม ฝันเสร็จปี 69พร้อมร่างแผนเมกะโปรเจกท์20ปี

รมว.คมนาคม จัดทำร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี พัฒนา "เมกะโปรเจกท์" เผยมาเลเซีย เสนอไทยให้มีโครงการเชื่อมโยงรถไฟความเร็วสูงเส้นทาง "กรุงเทพฯกัวลาลัมเปอร์" เชื่อมไปถึงสิงคโปร์

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คมนาคม เปิดเผยภายหลังการเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นผู้บริหาร ระดับสูงและหัวหน้าหน่วยงานส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคมต่อ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทยระยะ 20 ปี ว่า ในการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติได้จัดทำร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560-2579 เพื่อใช้เป็นกรอบในการกำหนดทิศทางในการบริหารขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศและระบบคมนาคมขนส่งของไทยในระยะยาว

โดยทางกระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร(สนข.) จัดทำแผน ระยะ 20 ปี จะมีการดำเนินงานด้วย 5 ยุทธศาสตร์ได้แก่ 1)การพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งให้เกิดการเชื่อมโยงกัน 2)พัฒนาการให้บริการระบบขนส่งสาธารณะเพื่อลดปัญหา การจราจร 3)การปฏิรูปองค์กร กฎหมาย และกฎระเบียบ 4)การพัฒนาบุคลากรให้เติบโตไปพร้อมกับระบบขนส่ง และ 5)การใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีมาช่วยในการพัฒนาระบบขนส่งมวลชน

รมว.คมนาคม ยังเปิดเผยว่า จะมีการหารือในระดับรัฐมนตรีคมนาคมร่วมกับทางมาเลเซียในประเด็นการเชื่อมโยงการขนส่งทางรถไฟระหว่างไทย-มาเลเซีย ซึ่งเบื้องต้นว่าจะทำการเชื่อมโยงเส้นทางรถไฟฟ้าทางคู่ เส้นทาง หาดใหญ่-ปาดังเบซาร์ กับ ปาดังเบซาร์-สิงคโปร์ 2 โดยฝ่าย ไทยก็เตรียมดำเนินโครงการรถไฟทางคู่ถึงชายแดนมาเลเซีย ตามแผนพัฒนาระบบรางในปี 2560 ที่จะมีการพัฒนาก่อสร้างเส้นทางช่วงชุมพร-สุราษฎร์ธานี, ช่วงสุราษฎร์ธานีหาดใหญ่ และช่วงหาดใหญ่-ปาดังเบซาร์ ที่ในอนาคตจะมีการปรับระบบรถไฟระบบดีเซลรางให้แบบระบบไฟฟ้า

ทั้งนี้ทางมาเลเซียได้เสนอให้มีโครงการเชื่อมโยงรถไฟความเร็วสูงเส้นทางกรุงเทพฯกัวลาลัมเปอร์ กับโครงการรถไฟความเร็วสูงเส้นทางกัวลาลัมเปอร์-สิงคโปร์ ซึ่งทางมาเลเซียได้ทำการศึกษาร่วมกับสิงคโปร์ในเส้นทางรถไฟความเร็วสูงอยู่แล้วและคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในปี 2569

รมว.คมนาคม กล่าวว่า ขณะนี้ไทยก็กำลังอยู่ระหว่าง ดำเนินการจัดทำโครงการรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพหัวหิน และในระหว่างที่เสนอให้คณะกรรมการนโยบายการ ให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (คณะกรรมการ PPP) เพื่อพิจารณา โดยจะมีการให้ข้อมูลกับคณะกรรมการว่าหากเพิ่มเติมเส้นทางไปถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะมีความคุ้มค่าทางการเงินมากกว่า และในแผนยุทธศาสตร์ของทางกระทรวง 5 ปีแรกจะมีการศึกษาเส้นทางรถไฟความเร็วสูงจากสุราษฎร์ธานีไปปาดังเบซาร์ด้วยเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงกันระหว่าง 2 ประเทศ

"ส่วนกรณีที่โครงการรถไฟทางคู่ที่มีความล่าช้า ขอยืนยันว่าการปฏิบัติการเป็นไปตามกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างทุกขั้นตอนไม่มีการล็อกสเปก และกรอบในเข้าร่วม ก็เปิดกว้างเพียงพอ เพียงแต่การจัดทำร่างเอกสารประกวดราคาต้องมีความชัดเจนและโปร่งใส"

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า