Loading

ดัน30โครงการเชื่อมเพื่อนบ้าน

วันที่ : 4 กันยายน 2559
ดัน30โครงการเชื่อมเพื่อนบ้าน

กระทรวงคมนาคมเดินหน้าสร้างระบบขนส่งเชื่อมโยงเพื่อนบ้านปี 2560 ลุย 30 โครงการ วงเงิน 8.55 แสนล้าน

นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ รองปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า แผนการเชื่อมโยงระบบขนส่งและ โลจิสติกส์กับประเทศเพื่อนบ้านยังเร่งรัดต่อเนื่องในปี 2560 ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งระหว่างปี 2558-2565 ทั้งทางถนน รถไฟทางคู่ และรถไฟความเร็วสูง

ทั้งนี้ ทางถนนจะขยายถนนจาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร ที่เชื่อมโยงด่านการค้าชายแดนต่างๆ ทั้ง จ.หนองคาย เชียงของ มุกดาหาร และสะเดา พร้อมทั้งจะสร้างสะพานข้ามแดนแห่งที่ 2 ที่แม่สอด จ.ตาก เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกและตะวันตก

สำหรับเส้นทางรถไฟจะพัฒนารถไฟทางคู่ 1 เมตร บนทางรถไฟสายหลักที่เชื่อมโยงทุกด้าน ทั้งภาคเหนือ กทม.เชียงใหม่ และเส้นทางใหม่ ด้านรถไฟความเร็วสูง 4 เส้นทางมีความตกลงไทยจีน แล้วในการก่อสร้างเส้นทาง กทม.-นครราชสีมา จะจัดทำรายละเอียดโครงการและวงเงินก่อสร้างได้ในสิ้นปีนี้

นายพีระพล กล่าวว่า กระทรวงคมนาคมจัดทำแผนในปีงบประมาณ 2560 มีประมาณ 30 โครงการ คิดเป็นมูลค่า 8.55 แสนล้านบาท อาทิ การพัฒนาระบบรถไฟทางคู่วงเงิน 4.35 แสนล้านบาท การพัฒนาระบบรถไฟฟ้า 6 เส้นทาง วงเงิน 1.75 แสนล้านบาท การพัฒนาขนส่ง ทางน้ำ วงเงิน 8.9 หมื่นล้านบาท และการพัฒนาท่าอากาศยานและศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยาน 4,156 ล้านบาท

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์