Loading

ซีคอนโฮม สบช่องสังคมผู้สูงวัย สร้าง บ้านแทนคุณ รับตลาดบูม

วันที่ : 18 สิงหาคม 2559
ซีคอนโฮม สบช่องสังคมผู้สูงวัย สร้าง บ้านแทนคุณ รับตลาดบูม


 

นางสาวศุภิชชา ชัยพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีคอนโฮม จำกัด เปิดเผยว่า ตลอด 7 เดือนที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทซีคอนโฮมฯสามารถสร้างยอดจองได้รวม 605 ล้านบาท รวม 120 หลัง แบ่งเป็นบ้านซีคอนโฮม 27 หลัง รวม 282 ล้านบาท, บ้านคอมแพกโฮม และบัดเจทโฮมรวม 93 หลัง รวม 323 ล้านบาท ซึ่งสอดคล้องกับแผนธุรกิจที่วางไว้ โดยครึ่งปีหลังกลุ่มบริษัทซีคอนโฮม ได้พัฒนากลยุทธ์การตลาดรับอนาคต ที่เน้นนำเสนอโซลูชั่นในแบบ "Home Building Innovation Complete Solution" เพื่อเสนอเป็นทางเลือกใหม่ ที่สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน

ทั้งนี้ จากการสำรวจตลาดในช่วงที่ผ่านมาพบว่า กลุ่มลูกค้ายุคปัจจุบันมีความต้องการบ้านที่ชัดเจนด้านฟังก์ชั่นการใช้งานมากกว่าในอดีต ที่สำคัญต้องการบ้านที่สามารถตอบสนองความต้องการแบบเฉพาะกลุ่มเพิ่มมากขึ้นเป็นผลจากความต้องการคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและการแพร่หลายองค์ความรู้ตามโซเชียลมีเดีย กลุ่มวัสดุก่อสร้างมีการพัฒนาทางนวัตกรรมการออกแบบเพื่อรองรับความต้องการแบบเจาะลึกมากขึ้น ซึ่งจากการสำรวจพบว่า แบบบ้าน 3 อันดับแรก ที่ลูกค้ายุคปัจจุบันต้องการคือ แบบบ้านประหยัดพลังงานและสามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงได้, แบบบ้านเพื่อผู้สูงอายุและผู้ที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ และแบบบ้านที่รองรับฟังก์ชั่นทางธุรกิจควบคู่กับการอยู่อาศัย ดังนั้น บริษัทจึงยึดแนวทางดังกล่าวเพื่อนำมาพัฒนาแบบบ้านที่เติมเต็มความต้องการของลูกค้า

"ซีคอนโฮมได้เริ่มนำเสนอกลุ่มโซลูชั่นแบบบ้านสู่ตลาดมาตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา ซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จเกินคาด โดยเฉพาะบ้านแทนคุณที่เหมาะสำหรับกลุ่มลูกค้าผู้สูงอายุและกลุ่มผู้ที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ เพราะกลุ่มดังกล่าวเป็นผู้บริโภคกลุ่มใหญ่ในอนาคตของธุรกิจรับสร้างบ้านในประเทศไทย เนื่องจากประเทศไทยมีสัดส่วนผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 15.80%"

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ