Loading

กทม.เปิด25เขตแออัดต้องปรับใช้ที่ดิน

วันที่ : 15 สิงหาคม 2559
กทม.เปิด25เขตแออัดต้องปรับใช้ที่ดิน

ผังเมือง กทม.เล็งปรับเพิ่มประโยชน์ใช้ที่ดินย่านประชากรแออัด 25 เขตกรุงเทพฯ

รายงานข่าวแจ้งว่า สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร (กทม.) อยู่ระหว่างการศึกษาเพื่อเตรียมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมฉบับใหม่ ต่อจากผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 ซึ่งฉบับปรับปรุงใหม่คาดว่าจะใช้อย่างเร็วในปี 2561 โดยพื้นที่ชั้นในจะวิเคราะห์มาตรการตามผังเมืองรวมในพื้นที่เขต กทม. ชั้นในและชั้นกลาง ภายในแนวถนนวงแหวนรัชดาภิเษกและพื้นที่ต่อเนื่อง ได้แก่ พื้นที่ฝั่งพระนคร 17 เขต และฝั่งธนบุรี 8 เขต

ทั้งนี้ การศึกษาผังเมืองใหม่เกิดขึ้นเพราะข้อมูลประชากรเปลี่ยนไปจากเดิม จากการเคลื่อนย้ายถิ่นที่อยู่ของประชากร จึงเกิดการแออัดของประชากรในบางพื้นที่ จึงต้องกำหนดมาตรการใช้ประโยชน์ที่ดินใหม่ให้สอดคล้องกับการใช้พื้นที่ เช่น บางพื้นที่อาจจะสร้างอาคารได้สูงขึ้น หรือบางพื้นที่อาจจะอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารพาณิชย์ได้ เป็นต้น

ด้าน นายวันชัย ถนอมศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักผังเมือง กทม. กล่าวว่า สำนักผังเมืองยังได้วางแผนศึกษาพัฒนาพื้นที่ที่เป็นศูนย์ชุมชนใหญ่หลังการเกิดขึ้นของโครงการรถไฟฟ้าเส้นทางใหม่ๆ ซึ่งศูนย์ชุมชนทั้ง 5 แห่งเป็นจุดเชื่อมต่อสำคัญ จึงต้องวางแผนร่วมกันในหลายด้าน เช่น การจัดจุดจอดรถรับส่งรอบสถานีรถไฟฟ้า 4 มุม ทั้งรถสาธารณะ เช่น รถเมล์ รถแท็กซี่ รถตู้ และรถส่วนบุคคล ฯลฯ หากศึกษาแล้วไม่เหมาะสมก็อาจจะไม่มีการดำเนินการหรือปรับรูปแบบให้เหมาะสมกับเมืองในอนาคต

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์