Loading

ธนารักษ์ปรับเกณฑ์ใหม่เปิดประมูลเขตศก.พิเศษ

วันที่ : 11 สิงหาคม 2559
ธนารักษ์ปรับเกณฑ์ใหม่เปิดประมูลเขตศก.พิเศษ

นายจักรกฤศฎิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า ได้รายงานนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับความคืบหน้าการเปิดให้ภาคเอกชนเข้าประมูลพัฒนาที่ราชพัสดุในเขตเศรษฐกิจพิเศษที่กรมธนารักษ์เปิดประมูลใน 3 พื้นที่ในจังหวัดตราด หนองคาย และมุกดาหาร ซึ่งผลปรากฏว่า มีเอกชนเพียง 1 ราย ที่ยื่นซองประมูลพัฒนาพื้นที่ในจังหวัดตราดเท่านั้น ส่วนอีก 2 พื้นที่ ยังไม่มีเอกชนรายใดเข้ายื่นซองประมูล ซึ่งภาคเอกชนระบุว่า ระยะเวลาเตรียมการเพื่อยื่นซองประมูลที่กำหนดไว้ 60 วันน้อยไป กรมจึงกำลังพิจารณาขยายเพิ่มอีก 30 วัน รวมเป็น 90 วัน นอกจากนี้ยังมีประเด็นนำพื้นที่ไปให้เช่าต่อจะขัดต่อกฎหมายของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) หรือไม่ เพราะกฎหมายจะอนุญาตให้เฉพาะการนิคมอุตสาหกรรมดำเนินการได้ ซึ่งกรมได้ทำหนังสือสอบถามการนิคมอุตสาหกรรมแล้ว โดยจะเร่งแก้ไขปัญหาพื่อนำ 2 พื้นที่ดังกล่าวไปเปิดประมูลใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้พื้นที่ราชพัสดุในเขตเศรษฐกิจเฟสที่ 2 จังหวัดกาญจนบุรี นราธิวาส และเชียงราย ก็จะให้เอกชนเข้าประมูลเพื่อพัฒนาในลักษณะเดียวกันด้วย

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน