Loading

กนอ.หนุนเชียงรายเดินหน้าเขตศก.พิเศษ

วันที่ : 16 กรกฎาคม 2559
กนอ.หนุนเชียงรายเดินหน้าเขตศก.พิเศษ

กนอ.ลุยตั้งนิคมอุตสาหกรรมเขตเศรษฐกิจพิเศษ เน้นนิคมอุตสาหกรรมสีเขียว ส่วนระยะ 2 ที่เชียงราย อยู่ระหว่างจัดสรรที่ดินให้ลงตัว ด้านแบงก์รุกตั้งศูนย์การค้าชายแดนที่แม่สาย เอสเอ็มอีแบงก์อัดฉีดสินเชื่อ หอการค้าเชียงรายจี้เคลียร์ปัญหาที่ดิน แนะภาครัฐบูรณาการทำงาน

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม "เนชั่นทีวี" ร่วมกับพันธมิตร ธนาคารกสิกรไทย เอสเอ็มอีแบงก์ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ไทยเบฟ และเทสโก้ โลตัส จัดงานสัมมนาระดับชาติ "ยุทธศาสตร์ประเทศไทย 2016 : เขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย สามเหลี่ยมแห่งโอกาส" ที่โรงแรม ดุสิตไอส์แลนด์ จ.เชียงราย โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน พร้อมด้วยภาครัฐ และภาคเอกชน รวมถึงภาคประชาชน กว่า 300 คน เข้าร่วม สัมมนา

ดร.วีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) บรรยายพิเศษ เรื่อง กนอ.เร่งจัดพื้นที่รับ 10 เขตเศรษฐกิจพิเศษ ว่า นโยบายของรัฐบาลมองว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้ง 10 แห่ง มีศักยภาพที่จะพัฒนาอย่างรอบด้านในการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน โดย กนอ.เป็นหนึ่งในจิ๊กซอว์ที่จะช่วยเข้ามาส่งเสริมให้แต่ละพื้นที่มีความเข้มแข็งได้ สำหรับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้ง 10 แห่งนั้น ต่อไปนิคมอุตสาหกรรมจะไม่เป็นเพียงการผลิตเท่านั้น แต่ต้องเป็นฐานการค้าและการบริการเพิ่มขึ้นด้วย โดยรูปแบบจะเพิ่มในส่วนบริการโลจิสติกส์ ศูนย์ขนถ่ายสินค้า คลังสินค้าสำเร็จรูป โรงงานเกษตรสำเร็จรูป ทั้งนี้แนวทางสนับสนุนยังเน้นนิคมอุตสาหกรรมสีเขียว โดยการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษระยะที่ 2 มี 4 จังหวัด รวมเชียงราย อยู่ระหว่างการจัดหาที่ดิน

ด้าน ดร.อนุรัตน์ อินทร ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า ชาวเชียงรายให้ความสนใจเขตเศรษฐกิจพิเศษอย่างมาก แต่ปัจจุบันยังคงติดขัดในเรื่องของพื้นที่จัดหาให้แก่ภาครัฐและเอกชนที่จะเข้าไปเช่า แต่หากนักลงทุนมีความพร้อมก็เข้ามาได้ทันที โดยการขอรับสิทธิพิเศษจากบีโอไอไม่จำเป็นต้องรอเช่าที่ดินจากภาครัฐ โดยจีนเป็นตลาดใหญ่รับซื้อสินค้าเกษตรมีมูลค่ารวมเมื่อปี 2558 ประมาณ 4.5 หมื่นล้านบาท และคาดว่าปี 2559 จะโตขึ้นเป็น 5 หมื่นล้านบาท

นายณัฐพงศ์ วิศิษฐ์กิจการ หัวหน้าสำนักงานผู้แทนต่างประเทศ เมืองย่างกุ้ง ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า ธนาคารจะมีส่วนช่วยในการสนับสนุนธุรกิจท้องถิ่นที่จะเข้าไปติดต่อค้าขายกับประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียน โดยเฉพาะผู้ประกอบการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ทางด้าน อ.แม่สอด ที่มีการติดต่อธุรกิจกับเมียนมาร์ในรูปแบบของเทรดดิ้งอย่างชัดเจน อีกทั้งธนาคารมีส่วนในการเจรจาทางการค้าทั้ง 2 ประเทศ เป็นการเชื่อมโยงข้อมูลในการติดต่อซื้อขาย โดยจัดตั้งศูนย์การค้าชายแดนขึ้นเพื่อแมทชิ่งการค้าประเทศเพื่อนบ้าน โดยได้ดำเนินการที่ อ.แม่สอด แล้ว สาขาที่ 2 จะเปิดที่มุกดาหาร และมีแผนจะเปิดที่ อ.แม่สาย จ.เชียงราย

นายกันตพนธ์ แก้วมณี ผู้อำนวยการอาวุโสปฏิบัติหน้าที่ผู้รับผิดชอบสายงานสาขา 2 เอสเอ็มอีแบงก์ กล่าวว่า ในส่วนเชียงรายทางธนาคารได้เข้าไปกระจายเงินในรูปแบบการให้สินเชื่อ มีวงเงิน 1.5 หมื่นล้านบาท ในจำนวนนี้แบ่งเป็นให้ผู้ประกอบการรายย่อยที่ส่งออกไปในกลุ่มประเทศอาเซียน โดยเฉพาะในกลุ่มเขตเศรษฐกิจพิเศษ 1,200 ล้านบาท และเป็นผู้ประกอบการในเชียงราย 110 ล้านบาท นอกจากนี้ได้ตั้งกองทุนเพื่อร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการรายย่อยไว้ 1,000 ล้านบาท โดยมีเป้าหมายนวัตกรรมใหม่เข้ามาใช้บริการ

ขณะที่ นายวรเชษฐ์ ทับทิม ที่ปรึกษากรมธนารักษ์ กล่าวว่า การนำที่ดินของรัฐเข้ามาช่วยสนับสนุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษบางจุดยังมีปัญหา แต่ที่เชียงรายถือได้ว่าโชคดีมีพื้นที่เอกชนสูงกว่าภาครัฐ แต่ยังมีความจำเป็นที่ต้องนำที่ดินของภาครัฐเข้ามาสนับสนุน โดยเฉพาะบริเวณเชิงสะพานหรือบริเวณใกล้แนวชายแดน เบื้องต้นได้กำหนดพื้นที่มาบ้างแล้วในส่วนของเชียงราย ที่ อ.เชียงของ ประมาณ 500 ไร่ อ.เชียงแสน 600 ไร่ อ.แม่สาย 700 ไร่ ทั้งหมดเป็นที่ดินของรัฐบาล ส่วนที่มุกดาหาร เป็นพื้นที่ของรัฐประมาณ 800 ไร่ ธนารักษ์ได้เปิดประมูลไปแล้ว มี 3 แห่ง คือ ตราด หนองคาย และส่วนที่จัดให้เช่าไปแล้วคือ สระแก้ว

น.ส.ผกายมาศ เวียร์ร่า ประธานหอการค้าอำแภอแม่สาย กล่าวว่า ขณะนี้มูลค่าการค้าผ่านแดนมากกว่าปีละกว่า 1.2 หมื่นล้านบาท มีธนาคารพาณิชย์ครบวงจร มีการค้าขายด้วยเงินสด มีการมาทำธุรกรรมในแม่สาย ในฝั่งท่าขี้เหล็ก มีธนาคารพาณิชย์ 6 แห่ง ทั้งของเอกชน และภาครัฐ ดังนั้นแม่สายจึงเหมาะสมเป็นศูนย์กลางการเงินและการค้า รวมทั้งระบบคมนาคม นอกจากนี้ต้องการให้ตั้งศูนย์ประชุมและศูนย์กระจายสินค้า ด้านปัญหาแรงงานในพื้นที่แม่สายเริ่มขาดแคลน เพราะย้ายกลับไปทำงานในพม่า ส่วนการท่องเที่ยวมีที่พักและโรงแรมเพียงพอความต้องการ แต่ขาดแคลนมัคคุเทศก์ภาษาจีนและพม่า

น.ส.เกศสุดา สังขกร ประธานหอการค้าอำเภอเชียงแสน กล่าวว่า เชียงแสนเป็นเมืองท่าของการขนถ่ายสินค้าเข้าจีน ปี 2557 มูลค่าการค้า 2 หมื่นกว่าล้านบาท ปี 2559 คาดว่า 3.4 หมื่นล้านบาท อยากให้มูลค่าการค้าเพิ่มขึ้น แต่การส่งออกทางแม่น้ำโขงไม่สามารถส่งออกไปได้ อยากผลักดันให้รัฐเจรจากับประเทศเพื่อนบ้านลื่นไหลได้ตลอดทั้งปี

นายธนิสร กระฎึมพร ประธานหอการค้าอำเภอเชียงของ กล่าวว่า การจัดพื้นที่รองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงของ ในพื้นที่ ต.สถาน อ.เชียงของ จ.เชียงราย จากเดิมชาวบ้านต่อต้าน ตอนนี้มีการขอไปทบทวนมติใหม่ ตอนนี้ปัญหาติดขัดที่ระบบราชการไม่มีการบูรณาการที่ชัดเจน ทำให้การส่งออกมีปัญหา

ที่มา : หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก