Loading

พร็อพเพอร์ตี้ฯรายเดียวยื่นซองบริหารพื้นที่เขตศก.พิเศษตราด

วันที่ : 26 กรกฎาคม 2559
พร็อพเพอร์ตี้ฯรายเดียวยื่นซองบริหารพื้นที่เขตศก.พิเศษตราด

นายประธาน สุรกิจบวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด กล่าวว่า หลังเปิดการประมูลเข้าบริหารพื้นที่พัฒนาเขตเศรษฐกิจ จ.ตราด 880 ไร่ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคมที่ผ่านมา มีเพียงบริษัท พร็อพ เพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด แห่งเดียวเข้ายื่นซองประมูล ทราบว่าแต่ละบริษัทมีความสนใจ แต่อาจมองว่ายังไม่คุ้มค่ากับการลงทุน แต่พร็อพเพอร์ตี้ฯอาจมองศักยภาพของ จ.ตราด ที่มีการค้าชายแดน การขนส่งสินค้าทางน้ำ และความพร้อมในอีกหลายด้าน ที่ผ่านมาบริษัทส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่หลายครั้ง และทำทีโออาร์สอดรับกับยุทธศาสตร์จังหวัดตราดที่มุ่งเน้นการท่องเที่ยว อุตสาหกรรมแปรรูปด้านการเกษตร และโลจิสติกส์เป็นหลัก

"ในฐานะคณะอนุกรรมการพิจารณาเบื้องต้น ยอมรับว่า พร็อพเพอร์ตี้ฯน่าจะได้รับการอนุมัติ เพราะทำแผนพัฒนาพื้นที่ด้านการท่องเที่ยว เป็นศูนย์แสดงสินค้า สร้างโรงแรม ยกระดับการท่องเที่ยวทางน้ำ และกำหนดแนวการลงทุนด้านการอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรกรรม ที่ตราดและจังหวัดในกัมพูชามีวัตถุดิบ ซึ่งสอดรับกับยุทธศาสตร์จังหวัด หากได้รับการคัดเลือก 1 ปีต่อจากนี้ จังหวัดตราดจะพลิกโฉมหน้า คนตราดจะเตรียมความพร้อมรองรับการเติบโตให้ดี"

นายคณาวุฒิ สิติธีรพันธุ์ ธนารักษ์จังหวัดตราด กล่าวว่า คณะอนุกรรมการที่มีอธิบดีกรมธนารักษ์เป็นประธาน และผู้ว่าราชการจังหวัดตราด หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจะร่วมกันพิจารณาว่าพร็อพเพอร์ตี้ฯทำโครงการได้เหมาะสมหรือไม่ หากเหมาะสม จะเสนอคณะกรรมการชุดใหญ่ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานอนุมัติและประกาศในวันที่ 22 สิงหาคม 2559 นี้

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน