Loading

ชงรถไฟทางคู่5สายลงแผนปี'60

วันที่ : 11 กรกฎาคม 2559
ชงรถไฟทางคู่5สายลงแผนปี'60


 

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม แหล่งข่าวจากการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ ร.ฟ.ท.อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลให้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) พิจารณากรอบเพื่อบรรจุโครงการลงทุนของ ร.ฟ.ท.เข้าไปอยู่ในแผนปฏิบัติการกระทรวงคมนาคมปี 2560 เบื้องต้นคาดว่าจะเสนอ 6 โครงการ คือ โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ 5 เส้นทาง และโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีแดงส่วนต่อขยาย ช่วงรังสิต-ธรรมศาสตร์ ระยะทาง 10 กิโลเมตร (กม.) รวมวงเงินลงทุนเบื้องต้นประมาณ 194,986 ล้านบาท

แหล่งข่าวกล่าวว่า ทุกโครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างการออกแบบ หากแล้วเสร็จจะเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณา ควบคู่กับประกวดราคาเพื่อหาผู้รับเหมา หากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมฯเห็นชอบเมื่อไหร่ ก็จะลงนามในสัญญาเพื่อก่อสร้างได้ทันที โดยโครงการรถไฟทางคู่ 5 เส้นทางดังกล่าว ประกอบด้วย 1.ปากน้ำโพ-เด่นชัย 285 กม. 2.ชุมทางถนนจิระ-อุบลราชธานี 309 กม. 3.ขอนแก่น-หนองคาย 174 กม. 4.ชุมพรสุราษฎร์ธานี 167 กม. และ 5.สุราษฎร์ธานี-สงขลา 339 กม.

นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ รองปลัดกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า สนข.อยู่ระหว่างจัดทำแผนปฏิบัติการปี 2560 โดยรวบรวมข้อมูลโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนและมีความเป็นไปได้มากที่สุดมาบรรจุในแผนดังกล่าว ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคมยังจัดทำแผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม 5 ปี ระหว่างปี 2560-2564 อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล คาดว่าจะสรุปเสนอนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ภายในเดือนสิงหาคมนี้ เบื้องต้นกำหนดกรอบไว้ 5 ยุทธศาสตร์ใหญ่ 31 กลยุทธ์

นายพีระพลกล่าวว่า สำหรับความคืบหน้าโครงการลงทุนปี 2559 โดยเฉพาะโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง อาทิ รถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น 185 กม. อยู่ระหว่างเวนคืนที่ดิน และจะสร้างในช่วงที่ไม่ต้องเวนคืนไปก่อน และจะเร่งเวนคืนที่ดินและก่อสร้างช่วงนครราชสีมา-บัวใหญ่ หรือช่วงสถานีบ้านเกาะสถานีบ้านดอนใหญ่ ระยะทางประมาณ 50 กม. เพื่อเปิดใช้งานให้ได้กลางปี 2560 จะช่วยให้ประชาชนเดินทางสะดวกขึ้น

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน