Loading

คอลัมน์ ลัดรั้ว เขต ศก.พิเศษ: เปิดเขตศก.พิเศษกาญจนบุรี รัฐบาลเร่งพัฒนาดันต่อเฟส2

วันที่ : 24 มิถุนายน 2559
คอลัมน์ ลัดรั้ว เขต ศก.พิเศษ: เปิดเขตศก.พิเศษกาญจนบุรี รัฐบาลเร่งพัฒนาดันต่อเฟส2

ทีมเศรษฐกิจ

ความพยายามของรัฐบาลกับการเข็นนโยบายพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้ง 10 พื้นที่ทั่วประเทศ กำลังเริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี หมายมั่นปั้นมือให้นโยบายที่ว่า จะต้องเกิดขึ้นในรัฐบาลนี้อย่างสมบูรณ์แบบ ด้วยการลงมาขับเคลื่อนงานด้วยตัวเอง พร้อมกับตามงานอยู่เป็นระยะ ๆ ขณะเดียวกันบรรดาหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่างก็รับลูก หาช่องทางผลักดันนโยบายนี้สุดกำลัง จนในที่สุดก็บังเกิดผลออกมาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษในระยะแรก 6 พื้นที่ คือจังหวัดสงขลา สระแก้ว ตราด ตาก มุกดาหาร และหนองคาย สมความตั้งใจรัฐบาล

ในหลาย ๆ สัปดาห์ที่ผ่านมา "ทีมเศรษฐกิจเดลินิวส์" ก็ได้หยิบยกความคืบหน้าของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในระยะเริ่มต้น มาให้รับทราบกันครบทั้ง 6 จังหวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และเพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง สัปดาห์นี้ จึงขอมาขยายความต่อถึงการเดินหน้าเขตเศรษฐกิจพิเศษในระยะที่ 2 อีก 4 จังหวัด ซึ่งรัฐบาลเตรียมจะผลักดันในระยะถัดไป เริ่มกันที่ "เขตเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี" ก่อนเป็นลำดับแรก ด้วยความโดดเด่นสะดุดตา เพราะจากนี้พื้นที่ดังกล่าวจะเป็นประตูเชื่อมต่อกับอภิมหาโครงการยักษ์ คือ โครงการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกและเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย ในประเทศเมียนมา ที่เป็นเส้นทางเศรษฐกิจใหม่ของกลุ่มประเทศฝั่งอินโดจีน

ตั้งทีมขับเคลื่อนงานทันที

หลังจากคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ หรือกนพ. ได้ไฟเขียวให้จังหวัดกาญจนบุรี เป็นหนึ่งในเขตเศรษฐกิจพิเศษในระยะที่ 2 ทางจังหวัดก็ได้สานต่อนโยบายด้วยการตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนขึ้นมาถึง 4 คณะ คือ คณะอนุกรรมการด้านสิทธิประโยชน์ อนุกรรมการศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านแรงงาน สาธารณสุข และความมั่นคง คณะอนุกรรมการด้านโครงสร้างพื้นฐาน และคณะอนุกรรมการด้านการจัดหาที่ดินและบริหารจัดการ พร้อมกับตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน หรือวันสต็อป เซอร์วิสขึ้นมาทันที ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด

จากนั้นจึงได้กำหนดพื้นที่มารองรับใน 7 อำเภอ 15 ตำบล พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการกำหนดพื้นที่ให้เกิดความเหมาะสมที่สุด สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด จนในที่สุดก็ได้ข้อสรุป และแบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 เขตด้วยกัน คือ เขตแรก เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษด่านถาวรบ้านพุน้ำร้อน ครอบคลุมพื้นที่ 6 อำเภอ 14 ตำบล ทั้งอำเภอเมือง อำเภอท่าม่วง อำเภอท่ามะกา อำเภอห้วยกระเจา อำเภอไทรโยค และอำเภอบ่อพลอย ส่วนเขตเศรษฐกิจอีกแห่งเป็นบ้านพระเจดีย์สามองค์ อยู่ที่อำเภอสังขละบุรี

จัดที่ดินรองรับการพัฒนา

เมื่อมีแผนที่ชัดขึ้นว่าจะทำอะไรบ้าง มีเขตพื้นที่อย่างชัดเจนแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการขีดเส้นเอาพื้นที่จริงที่จะเริ่มพัฒนาก่อน โดยจากการหารือก็ได้ลงความเห็นกันว่า จะใช้พื้นที่ใน 2 ตำบลของอำเภอเมืองก่อน คือ ตำบลบ้านเก่า และตำบลแก่งเสี้ยน เพราะก่อนหน้านี้มีการศึกษาและวางผังเมืองบริเวณบ้านพุน้ำร้อน ตำบลบ้านเก่า และในตำบลแก่งเสี้ยนที่จะจัดตั้งเป็นนิคมอุตสาหกรรมเรียบร้อยแล้ว การทำงานล่าสุดทางจังหวัดได้เสนอให้ใช้ที่ดินราชพัสดุในความดูแลของกองทัพภาคที่ 1 พื้นที่หมู่ 12 ตำบลบ้านเก่า 8,273 ไร่ โดยทางจังหวัดได้คุยกับทุกหน่วยงานเพื่อสำรวจและปรับผังพื้นที่ให้เหมาะสม พร้อมกับเสนอให้เวนคืนที่ดินครอบคลุม 8,193 ไร่มาก่อน เพราะได้วางแผนการใช้ประโยชน์เป็นสถานที่ราชการ ที่อยู่อาศัย พาณิชยกรรม เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม ส่วนพื้นที่ชุมชนจะยังคงไว้ไม่ให้กระทบประชาชนที่อาศัยอยู่เดิม

โครงสร้างพื้นฐานพร้อม

สำหรับโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุน แบ่งเป็นถนน ที่ผ่านมาได้มีการปรับปรุงขยายความกว้างผิวไหล่ทางรวม 12 เมตร คือสายหนองบัวลำทราย พร้อมทั้งขยายถนนเป็น 4 ช่องจราจรในสายเลี่ยงเมืองกาญจนบุรี และสายแก่งเสี้ยนปากกิเลน รวมทั้งเตรียมความพร้อมการสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง หรือมอเตอร์เวย์ เส้นทางบางใหญ่กาญจนบุรี ซึ่งบริษัทที่ปรึกษาเห็นว่า จะใช้แนวเส้นทางด้านใต้บริเวณตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง ไปสิ้นสุดโครงการบริเวณชายแดนไทย กิโลเมตรที่ 82+100 รวมระยะทาง 82 กิโลเมตร แต่ก็ยังมีปัญหาการคัดค้านของประชาชนในพื้นที่ เพราะต้องตัดถนนผ่านชุมชน ดังนั้นทางหน่วยงานที่รับผิดชอบจะไปหาข้อสรุปของเส้นทางอีกครั้งว่าจะตัดผ่านทางใดจะเหมาะสมและประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุด

ส่วนระบบราง การรถไฟแห่งประเทศไทย หรือ รฟท. ได้ว่าจ้างกลุ่มที่ปรึกษามาศึกษาความเป็นไปได้ในการเชื่อมต่อทางรถไฟท่าเรือแหลมฉบัง มายังท่าเรือน้ำลึกทวาย แต่ก็ยังอยู่ในกระบวนการสอบถามความเห็นผู้มีส่วนได้เสีย และคงใช้เวลาอีกสักพักจึงสรุปเสร็จ

ดันระบบสาธารณูปโภค

เช่นเดียวกับระบบประปา ที่ผ่านมา มีแผนงานก่อสร้างระบบประปาเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ 3 แห่ง คือ บริเวณบ้านพุน้ำร้อน ระบบผลิตขนาด 300 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง และขยายการประปาท่ามะกา ระบบผลิต 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง และบริเวณบ้านห้วยกระเจา ระบบการผลิตขนาด 500 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ส่วนด้านไฟฟ้า มีแผนงานเพิ่มหม้อแปลงขนาด 1x50 MVA จำนวน 1 เครื่อง และแผนงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้านิคมอุตสาหกรรมบ้านพุน้ำร้อน รวมทั้งแผนงานก่อสร้างสายส่ง 115 KV จากด่านมะขามเตี้ย ระยะทาง 55 กิโลเมตร เช่นเดียวกับการจัดทำผังเมือง ได้มีการจัดวางผังชุมชนชายแดนบ้านพุน้ำร้อนไปเรียบร้อยแล้ว

อุ้มแรงงาน-สาธารณสุข

ด้านการจัดแรงงาน ตอนนี้ได้มีการจัดตั้งศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด เพื่ออำนวยความสะดวกและให้บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว และได้ฝึกอบรมแรงงานต่างด้าวด้วย พร้อมกับให้มีการทบทวนการจัดตั้งด่านตรวจสอบและพิจารณาอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมาขึ้นมา เพื่อรองรับแรงงานเมียนมาที่วาระการจ้างงานครบ 4 ปีด้วย ส่วนด้านสาธารณสุข ก็ได้เตรียมการยกระดับโรงพยาบาลจังหวัดเป็นโรงพยาบาลระดับศูนย์ เพื่อรองรับการเป็นศูนย์อุบัติเหตุและศูนย์การรักษาโรคหัวใจ และยังเตรียมจัดตั้งศูนย์ประสานงานด้านความมั่นคงขึ้นอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม การเตรียมความพร้อมพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี ในขั้นแรกจะมีความคืบหน้าไปบ้างแล้ว แต่ยังมีงานอีกหลายอย่างที่ทุกหน่วยงานในพื้นที่ยังต้องเร่งมือทำกันต่อ ไม่ใช่ว่า เมื่อถูกกำหนดให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษในระยะถัดมาแล้ว งานทั้งหลายจะไม่หยุดนิ่งรอให้เขตเศรษฐกิจพิเศษในระยะเร่งด่วนเสร็จเสียก่อน เพราะไม่อย่างนั้น หากถึงเวลาต้องเร่งมือทำจริง ๆ งานหลายอย่างอาจช้าเกินกว่ากำลังจะผลักดันแล้วก็ได้

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์