Loading

พัฒนาศึกษาคู่เขตศก.พิเศษ

วันที่ : 23 มิถุนายน 2559
พัฒนาศึกษาคู่เขตศก.พิเศษ

เมื่อเร็วๆ นี้ ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) นราธิวาส เขต 1 นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดประชุม "เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนราธิวาส" เพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนราธิวาส และพัฒนาเพื่อบูรณาการการจัดการศึกษา มีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 5 อำเภอ 5 ตำบล คือ ตำบลโล๊ะจูด อำเภอแว้ง ตำบลละหาร อำเภอยี่งอ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ ตำบลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก

นายไกรศรกล่าวว่า การประชุมครั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนราธิวาส โดยการทำงานจะมุ่งเน้น การเชื่อมโยง การค้าชายแดน การท่องเที่ยวชายแดน และการค้าและการลงทุน ของภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงกลไกในการสนับสนุนให้มีความยั่งยืน คือการสร้างคน โดยการให้การศึกษาและการฝึกอาชีพให้กับเด็กและเยาวชนอย่างทั่วถึงเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ ซึ่งจังหวัดนราธิวาสนั้นถือเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีโอกาสพิเศษในการพัฒนาพื้นที่ในรอบด้านไม่เพียงแต่การศึกษาเท่านั้น

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด