Loading

เชื่อมโทลล์เวย์-ด่วนศรีรัชฯแชร์โครงสร้างหลบรถไฟฟ้า

วันที่ : 14 มิถุนายน 2559
เชื่อมโทลล์เวย์-ด่วนศรีรัชฯแชร์โครงสร้างหลบรถไฟฟ้า

นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ รองปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่าการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.)ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาศึกษาโครงข่ายทางเชื่อมระหว่างทางยกระดับอุตราภิมุข (ดอนเมืองโทลล์เวย์) และทางด่วนศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพ และทางเชื่อมเพิ่มเติม (แลมป์) จากทางด่วนสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอก ไปที่ทางด่วนสายศรีรัช ด้านเหนือมุ่งหน้าไปถนนแจ้งวัฒนะ สามารถสร้างทางเชื่อมโดยใช้ทางร่วมกันในลักษณะใดที่มีความเหมาะสมและต้องใช้วงเงินก่อสร้างเป็นเท่าไหร่คาดว่าจะได้ข้อสรุปในเดือน พ.ย.นี้

ทั้งนี้ที่ผ่านมาที่สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ได้ศึกษาข้อดีและข้อเสียครอบคลุมด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การลงทุน และสิ่งแวดล้อม โดยมีองค์ประกอบในการพิจารณาคือ ระยะทางสั้นต้องหลีกเลี่ยงผล กระทบจากการเวนคืนและค่าก่อสร้างน้อยที่สุดนั้น สนข.ได้เสนอผลศึกษา 2 แนวทาง คือ ใช้พื้นที่บนถนนกำแพงเพชร 2 ที่อยู่ในความรับผิดชอบการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)และพื้นที่ของคลองเปรมประชากรที่อยู่ในการดูแลของกรุงเทพมหานคร ซึ่งผลการศึกษาแนวทางที่ 1 เริ่มจากทางยกระดับดอนเมืองโทลล์เวย์ บริเวณทางแยกต่างระดับ รัชวิภา (จุดตัดถนนวิภาวดีรังสิตกับถนนรัชดาภิเษก) วางแนวบนถนนกำแพงเพชร 2 และสิ้นสุดที่ทางแยกต่างระดับบางซื่อเพื่อเชื่อมต่อกับทางด่วนศรีรัช-วงแหวนรอบนอก 2,300 เมตร เป็นทางยกระดับไม่ลงพื้นดินใช้งบลงทุน 5,000 ล้านบาท  ซึ่งจุดนี้ รฟท.กังวลว่าจะกระทบงานก่อสร้างสถานีกลางบางซื่อ และโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง

นายพีระพล กล่าวว่า แนวทางที่ 2 เริ่มต้นจากทางยกระดับดอนเมืองโทลล์เวย์บริเวณพื้นที่ทางแยกรัชวิภาและสิ้นสุดโครงการที่บริเวณทางแยกต่างระดับบางซื่อ เชื่อมต่อกับทางด่วนศรีรัช-วงแหวนรอบนอก แต่จะใช้พื้นที่ของคลองเปรมประชากรเป็นหลักยาว 2,900 เมตร และอาจต้องเวนคืนที่ดินบางส่วน ทั้งนี้แนวทางที่ 1 มีความเป็นไปได้มากที่สุดแต่มีข้อจำกัดบริเวณพื้นที่ศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าสาย สีแดง (บางซื่อ-รังสิต) เนื่องจากระบบรางหนาแน่นมากทำให้ไม่สามารถก่อสร้างทางยกระดับเชื่อมทางด่วนศรีรัชวงแหวนรอบนอก ได้จึงจำเป็นต้องใช้โครงสร้างร่วมกับทางเชื่อมเพิ่มเติมทางด่วนศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพ มหานครไปยังทางด่วนศรีรัชด้านเหนือของ กทพ. ที่กำลังจะเริ่มดำเนินการเพื่อให้รถยนต์เบี่ยงแนวเส้นทางออกจากพื้นที่ระบบรางและตอม่อรถไฟฟ้าสายสีแดงได้แต่แนวทางที่ 2 เป็นไปได้น้อยสุด เพราะจะต้องเวนคืนที่ดินอีกมาก ที่ผ่านมาคณะกรรมการกฤษฎีกาเห็นว่าโครงการดอนเมืองโทลล์ เวย์ และทางด่วนศรีรัช-วงแหวนรอบนอก เป็นสัญญาสัมปทานของ 2 หน่วยงาน คือ กรมทางหลวง และ กทพ. เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.ร่วมทุน ปี 2556 จึงต้องว่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาขอมูลให้เกิดความชัดเจน

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์