Loading

ออกกม.นายหน้าบ้านมือ2คุมคุณภาพ-ตรวจสอบได้

วันที่ : 1 มิถุนายน 2559
ออกกม.นายหน้าบ้านมือ2คุมคุณภาพ-ตรวจสอบได้

นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รมช.คลัง เปิดเผยในงานสัมมนาเทรนด์ลงทุนอสังหาฯ 59 เรื่องนโยบายภาครัฐกับทิศทางอสังหาริมทรัพย์ ว่า กระทรวงการคลังกำลังพิจารณาออกกฎหมายนายหน้าเพิ่มเติม  ซึ่งจะเป็นกฎหมายเฉพาะที่นำมาใช้กับบ้านมือสอง เพื่อควบคุมคุณภาพและราคาบ้านมือสองของผู้ประกอบการหรือนายหน้าที่นำบ้านออกมาจำหน่าย ซึ่งจะช่วยสร้างความชัดเจนให้กับผู้ซื้อที่เป็นผู้บริโภครับรู้ข้อมูลของบ้านมือสองเพิ่มขึ้น จากเดิมที่รับรู้เพียงราคาเท่านั้น

ทั้งนี้ ได้สั่งการให้ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เร่งสำรวจและจัดทำระบบข้อมูลบ้านใหม่ และบ้านมือสอง เพื่อให้ประชาชนที่เป็นผู้บริโภคสามารถตรวจสอบคุณภาพและราคาได้ เนื่องจากเชื่อว่าเมื่อระบบโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งรถไฟฟ้า 13 สาย และรถไฟรางคู่ 6 สายที่เชื่อมโยงระบบขนส่งภูมิภาค จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ประชาชนย้ายถิ่นฐานเข้าสู่กรุงเทพฯ และจังหวัดปริมณฑล ทำให้ต้องขายที่อยู่อาศัยเดิม ส่งผลให้บ้านมือสองเพิ่มขึ้นในอนาคต จากปัจจุบันขยายตัวประมาณ 1.3% ต่อปี

"ข้อมูลที่จัดทำจะระบุรายละเอียดอย่างชัดเจนของบ้านมือสองทั่วประเทศ ทั้งตำแหน่งที่ตั้ง ราคา ระยะเวลาที่ก่อสร้าง มูลค่าการซื้อขาย รวมถึงการเปลี่ยนมือของบ้านมือสองที่ผ่านมา ว่าใครเคยซื้อหรืออยู่อาศัยบ้าง ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนที่เป็นผู้บริโภคได้รับข้อมูลครบถ้วน และช่วยควบคุมผู้ประกอบการหรือนายหน้าที่นำบ้านมือสองมาขายต้องระมัดระวังการขายบ้านมือสองต้องมีคุณภาพเท่านั้น"

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์