Loading

ธอส.เข็นโปรเจกท์ บ้านผู้สูงอายุ

วันที่ : 27 เมษายน 2559
ธอส.เข็นโปรเจกท์ บ้านผู้สูงอายุ

ธอส.หนุนเอกชนผุดโปรเจกท์บ้านผู้สูง อายุ ปล่อยกู้อัตราดอกเบี้ยต่ำจูงใจ พร้อมรุกสินเชื่อบ้านราคาเกิน 3 ล้านบาท ดึงพันธมิตร ร่วมขยายตลาดปรับตัวแข่งแบงก์พาณิชย์ ยันไม่ทิ้งกลุ่มผู้มีรายได้น้อยแน่

นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล ประธานกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ธนาคารอยู่ระหว่างการศึกษาโครงการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย โดยจะปล่อยกู้ให้แก่ผู้ประกอบการ ที่สนใจลงทุนพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูง อายุ เพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของไทย ซึ่งจะดำเนินโครงการร่วมกับกระทรวง การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แต่หากการเคหะแห่งชาติมีโครงการที่จะ ดำเนินการในลักษณะดังกล่าว ธอส.ก็พร้อมจะให้การสนับสนุน ทั้งนี้ ธอส.จะเร่งผลักดันโครงการให้เกิดขึ้นเร็วที่สุด คาดว่าหลังจากการพิจารณาเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ต่างๆ เรียบร้อยแล้วก็จะเริ่มดำเนินโครงการใน 6 เดือน

"ธอส.ตั้งใจจะสนับสนุนผู้ประกอบการให้ลงทุนทำบ้านสำหรับผู้สูงอายุ เพื่อให้คน กลุ่มนี้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น โดย ธอส.จะ ปล่อยกู้ในอัตราดอกเบี้ยต่ำ เพื่อจูงใจผู้ประกอบการให้เข้ามาร่วมทำธุรกิจในเชิงเพื่อสังคม หรือซีเอสอาร์ เบื้องต้นคาดว่าอัตราดอกเบี้ยจะต่ำกว่าโครงการบ้านประชารัฐอย่างแน่นอน" นายสุรชัยกล่าว และว่า ธอส.จะเดินหน้าโครงการบ้านสวัสดิการข้าราชการ ทหารและตำรวจชั้นผู้น้อยด้วย คาดว่าโครงการดังกล่าวจะแล้วเสร็จภายใน 3 เดือน

นายสุรชัยกล่าวต่อว่า ธนาคารมีแผน จะปล่อยสินเชื่อให้แก่ลูกค้าที่ต้องการซื้อ บ้านในราคาเกิน 3 ล้านบาท ในอัตรา ดอกเบี้ยต่ำพิเศษด้วยเช่นกัน จากที่ก่อน หน้านี้ลูกค้าของ ธอส.จะมุ่งเน้นไปที่ลูกค้ารายย่อยราคาบ้านไม่เกิน 3 ล้านบาท เป็นส่วนใหญ่ เพื่อที่จะปรับตัวให้สามารถแข่งขัน กับแบงก์พาณิชย์รายอื่นได้ โดยจะเป็น พันธมิตรกับผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทำศูนย์บริการครบวงจรให้ลูกค้าของโครงการไม่ต้องยุ่งยากในการขอ สินเชื่อ

ที่มา : หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก