Loading

เคาะค่าเช่าเขตศก.พิเศษไร่ละ2.4หมื่น

วันที่ : 6 เมษายน 2559
เคาะค่าเช่าเขตศก.พิเศษไร่ละ2.4หมื่น

ธนารักษ์เปิดประมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 3 จังหวัด หนองคาย มุกดาหาร และตราด ค่าเช่าไร่ละ 24,000 บาท เดินหน้าพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจการค้าชายแดน

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมธนารักษ์ได้กำหนดกรอบระยะเวลาการสรรหา และคัดเลือกผู้ลงทุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแล้ว มีพื้นที่ที่พร้อมเปิดประมูลให้เอกชนเสนอโครงการลงทุนในเบื้องต้น 3 พื้นที่ คือ หนองคาย มุกดาหาร และตราด โดยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย เนื้อที่ทั้งแปลง 718 ไร่   เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร เนื้อที่สองแปลงรวม 1,080 ไร่  ส่วนเขตเศรษฐกิจพิเศษตราด เนื้อที่ทั้งแปลง 895 ไร่ โดยอัตราค่าเช่า 24,000 บาท/ไร่/ปีในปีแรก ปรับ 15% ทุก 5 ปี ค่าธรรมเนียมการจัดให้เช่าขั้นต่ำ 160,000 บาท/ไร่/50 ปี ยกเว้นชำระใน 5 ปีแรก และผ่อนชำระ 5 ปี เริ่มปีที่ 6-10 คาดว่ากรมจะมีรายได้ประมาณ 500 ล้านบาท เป็นรายได้จากค่าธรรมเนียมประมาณ 430 ล้านบาท และรายได้ค่าเช่า 64 ล้านบาท

"ค่าเช่าไม่ใช่ปัจจัยเป้าหมายสำคัญ เพราะเป็นการสนับสนุนให้ภาคเอกชน เอสเอ็มอี และประชาชนมีงานทำ แต่ในส่วนของถนน ไฟฟ้า และประปา เป็นสิ่งที่รัฐบาลต้องลงทุนซึ่งใช้เงินจำนวนมาก เชื่อว่าจะมีผู้สนใจเข้าร่วมประมูลจำนวนมาก จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการจ้างงาน และผลักดันให้เศรษฐกิจขยายตัวต่อไป" นายจักรกฤศฏิ์ กล่าว

นอกจาก นี้ได้กำหนดระยะเวลาเช่า 50 ปี นำไปจัดให้เช่าช่วงได้  และยังได้รับสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุนสำนักงานส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) สิทธิลดหย่อนภาษีทางศุลกากร สรรพากร โดยจะประกาศสรรหาผู้ลงทุนตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน-19 พฤษภาคม และเปิดให้ซื้อเอกสารการลงทุนตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน-19 พฤษภาคม ที่กรมธนารักษ์

ที่มา : หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก