Loading

พัฒนาระบบโลจิสติกส์ภาคเหนือเชื่อม 6 ประเทศน้ำโขง/เข้าสู่ประชาคมอาเซียน

วันที่ : 23 มีนาคม 2559
พัฒนาระบบโลจิสติกส์ภาคเหนือเชื่อม 6 ประเทศน้ำโขง/เข้าสู่ประชาคมอาเซียน

นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่า จ.เชียงราย ร่วมกับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 คือ จ.เชียงราย พะเยาแพร่ และ จ.น่าน พร้อมด้วยสำนักงานพาณิชย์ จ.เชียงราย และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสน กำหนดจัดงานสัมมนานานาชาติโลจิสติกส์ ครั้งที่4 Northern Logistics Forum 2016 และ การสัมมนาเชิงธุรกิจและการเจรจาการค้าจับคู่ธุรกิจ (Business Forum and Business Matching) ขึ้นระหว่างวันที่22 - 25 มีนาคม 2559 ที่โรงแรมดุสิตไอร์แลนด์รีสอร์ทเชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย ทั้งนี้เพื่อรับทราบความคืบหน้าการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของภาคเหนือเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านในพื้นที่อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 6 ประเทศ หรือ GMS

นายบุญส่ง กล่าวต่อว่า นอกจากนี้เพื่อให้เกิดการสนับสนุนความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวระเบียบเศรษฐกิจ และเพิ่มช่องทางการค้าให้กลุ่มผู้ผลิตสินค้าในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 กลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ทางการค้าการลงทุนในกลุ่มภาคเหนือตอนบน 2 และกลุ่มประเทศ  GMS และยังเป็นการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน หรือ AEC

"สำหรับกิจกรรมประกอบไปด้วยกิจกรรม Road show แสดงผลิตภัณฑ์เด่นจาก จ.เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน การสัมมนาเชิงเศรษฐกิจ โดยวิทยากรชั้นนำของประเทศ อาทิ ผู้แทนจากการกระทรวงคมนาคม จากกระทรวงพาณิชย์ จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและจัดให้มีการบรรยายความคืบหน้าการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของภาคเหนือเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศ GMS จากผู้แทนจาก 6 ประเทศ ได้แก่ จีน กัมพูชาสปป.ลาว เมียนมา เวียตนาม และประเทศไทย เพื่อร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวระเบียบเศรษฐกิจ การเจรจาจับคู่ธุรกิจ กับผู้แทนในกลุ่มประเทศ GMS และจัด นำผู้แทนจากกลุ่มประเทศ GMS ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน" ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าว

ที่มา : หนังสือพิมพ์สยามรัฐ