Loading

ทุนเขมรซื้อที่สระแก้ว จีบไทยลงทุน อสังหาฯ

วันที่ : 5 มีนาคม 2559
ทุนเขมรซื้อที่สระแก้ว จีบไทยลงทุน อสังหาฯ

เมื่อวันที่ 1-2 มี.ค. 59 กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดคณะเอกชนไทย จีน และกัมพูชา 100 ราย ลงพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว โดยนายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า ได้มีการจัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการไทยและกัมพูชา เช่น เครื่องสำอาง วัสดุก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป และธุรกิจนำเข้า-ส่งออก ซึ่งการเจรจาครั้งนี้ ประสบผลสำเร็จได้รับการตอบรับจาก ผู้ประกอบการกัมพูชา เชื่อว่าจะเกิดการค้า การลงทุนในเขตพื้นที่จังหวัดสระแก้วในด่านอรัญประเทศ จะส่งผลมูลค่าการค้าระหว่างกันขยายตัวมากขึ้น

โดยบริษัท มอส เมเนจเม้นท์ กรุ๊ป (ไทยแลนด์) ซึ่งทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ได้รับการติดต่อให้ลงทุนคอนโดมิเนียมในกัมพูชา เช่นเดียวกับบริษัท ไทพีคอนและอุตสาหกรรม จำกัด ซึ่งจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง อยู่ระหว่างเจรจาร่วมทุนในการก่อสร้างถนนในกัมพูชา และบริษัท เจ.เอ็ม.อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด อยู่ระหว่างเจรจากับผู้ประกอบการกัมพูชา เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารให้ตรงกับความต้องการของตลาดกัมพูชา นอกจากนั้น มีนักธุรกิจกัมพูชารายใหญ่สนใจเป็นตัวแทนเปิดสาขาศูนย์การค้าวัสดุก่อสร้างไทยในกัมพูชา

นอกจากนี้ เตรียมจัดกิจกรรมส่งเสริมการค้าชายแดน และการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน

ขณะที่นายฮุย เพียว ประธานหอการค้าเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา กล่าวว่า ผู้ประกอบการของเสียมเรียบเดินทางมาเจรจาการค้า  และมาดูพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว 9 ราย เช่น ผู้ประกอบการด้านวัสดุก่อสร้าง ร้านอาหาร สินค้าเกษตร ท่องเที่ยว  ซื้อขายที่ดิน เป็นต้น เพื่อหาคู่ค้าหรือผู้ร่วมทุนในการลงทุนทำธุรกิจในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ตรงด่านอรัญประเทศ หรือแม้จะอยู่ในฝั่งกัมพูชาด้วย

ขณะที่ความพร้อมและการลงทุนในฝั่งกัมพูชาได้พัฒนาไปมาก และมีนักธุรกิจของกัมพูชารายใหญ่ เริ่มเข้ามาซื้อที่ดินเป็นจำนวนมาก เป็นการรองรับการพัฒนา และการก่อสร้างเขตพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งในส่วนของไทยและกัมพูชา เชื่อว่า ต่อไปการค้าการส่งออกบริเวณชายแดนจะดีขึ้น สำหรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ของประเทศกัมพูชาในปี 2559 คาดหวังจะขายเทียบเท่าปีที่ผ่านมาที่ขยายตัว อยู่ที่ 7.1%

นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการ จ.สระแก้ว กล่าวว่า ปัจจุบันได้เปิดศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน มีนักลงทุนเข้ามาติดต่อสอบถามข้อมูลการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ อาทิ บริษัท WoridMS Co.Ltd เสนอโครงการสร้างเมืองใหม่, บริษัท สินธนาพืชผล จำกัด สนใจดำเนินธุรกิจ รวบรวมและแปรรูปสินค้าด้านการเกษตร, บริษัท ธนารีสอร์ท จำกัด สนใจดำเนินธุรกิจ ห้องพัก โรงแรม (บริการ), บริษัท พีเอส.เอนเตอร์ไพร์สโซลูชั่นส์ จำกัด เสนอโครงการผลิตน้ำดื่มสำหรับบริโภคเพื่อให้กับโรงพยาบาล โรงแรม สถานศึกษา และร้านค้า รวมทั้งดำเนินการบรรจุก๊าซหุงต้มสำหรับใช้ในครัวเรือน และกลุ่ม 304 อินดัสเตรียลปาร์ค เสนอโครงการเขตอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

นายสาธิต ภู่หอมเจริญ นายด่านศุลกากร อรัญประเทศ กล่าวว่า ได้งบประมาณ 250 ล้านบาท เพื่อนำมาพัฒนาด่านอรัญประเทศให้มีศักยภาพและรองรับการค้าจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างได้ในเร็วนี้ และปีงบประมาณ 2560 มีแผนพัฒนาและแก้ไขปัญหาการจราจร ด่านคลองลึกงบประมาณ 115 ล้านบาท การปรับปรุงภูมิทัศน์ด่านคลองลึก 50 ล้านบาท และการก่อสร้างด่านศุลกากร ป่าไร่ 800  ล้านบาท การพัฒนาและก่อสร้างจะทำให้ผู้ประกอบการทำการค้าได้สะดวกขึ้น เชื่อว่าจะทำให้การส่งออกไทยไปกัมพูชา ขยายตัวเพิ่มขึ้น 10% จากปัจจุบันที่สามารถส่งออกอยู่ที่ 62,873 ล้านบาท เป็นประมาณ 70,000 ล้านบาทได้

ที่มา : หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ