Loading

กางแผน9ปีหว่านงบ1.2แสนล.ลุยถนน-ด่านเขตศก.พิเศษเฟส 2

วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2559
กางแผน9ปีหว่านงบ1.2แสนล.ลุยถนน-ด่านเขตศก.พิเศษเฟส 2

"บิ๊กตู่" ไฟเขียวแผน 9 ปี ปูพรมโครงสร้างพื้นฐาน 1.25 แสนล้าน ปี 2558-2567 ลุยเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนระยะ 2 เชียงราย-นครพนม-กาญจนบุรีนราธิวาส หลังงบประมาณปี 2560 ผ่านฉลุย 155 โครงการ วงเงิน 1.5 หมื่นล้าน ด้านท้องถิ่น-รับเหมาขานรับช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจโต ดูดนักลงทุนเข้าพื้นที่ และกระจายงานทั่วถึง

แหล่งข่าวจากสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เปิดเผย "ฐานเศรษฐกิจ"ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ(กนพ.) ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา ได้เห็นชอบการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560 (ตุลาคม 2559-กันยายน 2560) ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 10 จังหวัดทั้งระยะที่ 1 และระยะที่ 2 ประกอบด้วย ระยะที่ 1 ตาก สระแก้ว ตราด มุกดาหาร สงขลาและหนองคาย ระยะที่ 2 เชียงราย นครพนม กาญจนบุรี และนราธิวาส รวม 155 โครงการ วงเงิน 1.5 หมื่นล้านบาท ที่ประกอบด้วยโครงข่ายถนนด่านศุลกากร ระบบบริหารจัดการน้ำ

นอกจากนี้ที่ประชุมได้เห็นชอบแผนระยะยาว 9 ปี ในการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากร ระยะที่ 2 (2558-2567) จำนวนทั้งสิ้น 89 โครงการ วงเงิน 1.25 แสนล้านบาท เพื่อให้โครงการเดินหน้าอย่างต่อเนื่องตามแผน เนื่องจากเป็นโครงการที่รัฐบาลให้ความสำคัญ ซึ่งงบประมาณก้อนดังกล่าวจะประกอบด้วยงานด้านคมนาคม ด่านศุลกากร นิคมอุตสาหกรรม และสาธารณูปโภค ทั้งนี้ เชียงราย มี 41 โครงการ วงเงิน 2 หมื่นล้านบาทเศษ นครพนม 21 โครงการ วงเงิน 9.7 พันล้านบาท กาญจนบุรี 15 โครงการ 8.87 หมื่นล้านบาท และนราธิวาส 12 โครงการ วงเงิน 6.6 พันล้านบาท ซึ่งงบประมาณดังกล่าวจะเบิกจ่ายและเข้าพื้นที่ได้ตามแผนและระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแต่ละปีงบประมาณ เพื่อให้เกิดการจ้างงานและขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ ซึ่งจะช่วยเชื่อมโยงโครงข่ายทั้งภายในประเทศและประเทศเพื่อนบ้านสะดวกรวดเร็วขึ้น และจะเสนอต่อคณะรัฐมนตรี(ครม.)เพื่อทราบในลำดับต่อไป

อย่างไรก็ดีโครงการสำคัญๆของเชียงราย อาทิ 1.ทล.หมายเลข 1290 อ.เชียงแสน-อ.เชียงของตอน 3 ระยะทาง 21 กิโลเมตร ดำเนินโครงการ ปี 2559-2561 วงเงิน 700 ล้านบาท ที่ผ่านมาได้รับงบประมาณปี 2559 แล้ว 140 ล้านบาท 2.ทล.หมายเลข 1421 เชียงรายอ.ขุนตาลตอน 1-2 ระยะทาง 48 กิโลเมตร ดำเนินโครงการ ปี 2560-2562 วงเงิน 3 พันล้านบาท ขณะนี้ออกแบบแล้วเสร็จ (ทางแนวใหม่) 3.ทางเลี่ยงเมืองเชียงของ ระยะทาง 12 กิโลเมตร ดำเนินโครงการปี 2560-2562 วงเงิน 900 ล้านบาท อยู่ระหว่างออกแบบ 4. ทล.หมายเลข 1020 เชียงราย-เชียงของตอน 4 ระยะทาง 16 กิโลเมตร ดำเนินโครงการ ปี 2560-2561 วงเงิน 720 ล้านบาท ขณะนี้ออกแบบแล้วเสร็จ 5.ทล.หมายเลข 1021 ดอกคำใต้เทิงตอน 2 ระยะทาง 45 กิโลเมตร ระยะเวลาดำเนินโครงการ ปี 2560-2562 วงเงิน 2.1 พันล้านบาท ออกแบบแล้วเสร็จ 6.ถนนสายแยกทางหลวง1020-บ้านกิ้วแก้ว อ.เทิง,จุน จ.เชียงราย พะเยา ระยะทาง 43 กิโลเมตร (ก่อสร้างถนนลาดยาง AC ขนาด 2-4 ช่องจราจร) ดำเนินโครงการปี 2558-2563 วงเงิน 1.6 พันล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างจ้างที่ปรึกษาสำรวจอสังหาริมทรัพย์เริ่มดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2558 ระยะเวลาดำเนินงาน 12 เดือน 7.โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ อยู่ระหว่างทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรืออีไอเอ เป็นต้น สำหรับโครงการที่ดำเนินการแล้ว ประกอบด้วยโครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองเชียงราย ด้านตะวันตก ล่าสุดกรมทางหลวงอยู่ระหว่างก่อสร้าง มีความก้าวหน้าประมาณ 0.20% คาดว่าแล้วเสร็จเดือนมกราคม 2561

ส่วนพื้นที่นครพนม ประกอบด้วย 1.ทล.หมายเลข 212 นครพนม-อ.ท่าอุเทนระยะทาง 28 กิโลเมตร ดำเนินโครงการตั้งแต่ ปี 2560-2562 วงเงิน 990 ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างออกแบบ 2.ทล.หมายเลข 22 สกลนคร-นครพนมระยะทาง 33 กิโลเมตร ดำเนินโครงการปี 2560-2562 วงเงิน 1.4 พันล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างออกแบบ 3.ทล.หมายเลข 212 อ.บ้านแพง-อ.ท่าอุเทนตอน 2 ระยะทาง 26 กิโลเมตร ดำเนินโครงการ ปี 2561-2563 วงเงิน 760 ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างออกแบบ เป็นต้น

พื้นที่กาญจนบุรี ประกอบด้วย 1.ทล.หมายเลข 3229 แยกทางหลวงหมายเลข323 (บ้านเก่า) -บ้านลำทราย ดำเนินโครงการปี 2558-2559 งบ 287 ล้านบาท ขณะนี้แบบแล้วเสร็จ 2.ทล.หมายเลข 323 ทางเลี่ยงเมืองกาญจนบุรี ดำเนินโครงการ ปี 2560-2564 วงเงิน 360 ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างออกแบบ 3.ทล.หมายเลข 81(มอเตอร์เวย์) บางใหญ่บ้านโป่ง-กาญจนบุรี ดำเนินโครงการ ปี 2559-2562 วงเงิน 5.5 หมื่นล้านบาท ปัจจุบันออกพระราชกฤษฎีกาเวนคืนแล้ว 4.ทล.หมายเลข 81 (มอเตอร์เวย์)กาญจนบุรีชายแดนไทย/เมียนมา (บ้านพุน้ำร้อน) ดำเนินโครงการ ปี 2563-2566 วงเงิน 2.8 หมื่นล้านบาท ส่วนการพัฒนาด่านศุลกากรได้ดำเนินการออกแบบรายละเอียดด่านศุลกากรบริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน้ำร้อนเรียบร้อยแล้ว และเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณ ปี 2560 วงเงิน 812 ล้านบาท เป็นต้น

ขณะที่นราธิวาส ประกอบด้วย1. ทล.หมายเลข 4055 นราธิวาส-ระแงะ ดำเนินโครงการ ปี 2562-2564 ขณะนี้ออกแบบแล้วเสร็จวงเงิน 500 ล้านบาท 2.ทล.หมายเลข4056 ระแงะ -สุไหงโก-ลกตอน 1 ดำเนินโครงการ ปี 2564-2566 วงเงิน 1.5 พันล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างออกแบบ 3.ทล.หมายเลข 4056 ระแงะสุไหงโก-ลก ตอน 3 ดำเนินโครงการ ปี 2565-2567 วงเงิน 600 ล้านบาท อยู่ระหว่างศึกษาเป็นต้น

ด้านนายธนิสร กระมพร รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงราย ฝ่ายการค้าชายแดนอำเภอเชียงของ กล่าวว่า มองว่าจะช่วยเสริมโครงข่ายให้ครบสมบูรณ์ อาทิ ถนนสายเชียงแสน-เชียงของเหลือระยะทางอีกเพียง 23 กิโลเมตรจะเป็น 4 ช่องจราจร ซึ่งขณะนี้ดำเนินการไปแล้ว 28 กิโลเมตร เป็นต้น นอกจากนี้ จะช่วยให้การเดินทางสะดวกสบายทั้งการท่องเที่ยวและการค้ากับเพื่อนบ้าน ส่วนผู้รับเหมาในพื้นที่น่าจะเป็นการรับงานจากผู้รับเหมารายใหญ่จากส่วนกลางอีกทอดซึ่งมองว่าจะช่วยให้เศรษฐกิจในพื้นที่ขับเคลื่อนได้

สอดรับกับนายธีรชัย ชุติมันต์ ประธานหอการค้าจ.กาญจนบุรี กล่าวว่า นับว่าเป็นจิตวิทยา ที่จะดึงนักลงทุนให้เข้าพื้นที่ เนื่องจาก รัฐบาลเอาจริงที่จะใส่งบประมาณและเดินหน้าลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ อาคารด่านศุลกากร เกือบ 1 พันล้านบาท แม้ขณะนี้จะยังไม่ส่งมอบพื้นที่ แต่ก็ทำให้นักลงทุนมั่นใจว่าเกิดการพัฒนาอย่างแน่นอน

ขณะที่นายกฤษดา จันทร์จำรัสแสง อดีตอุปนายกสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และที่ปรึกษานายกสมาคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยฯ กล่าวว่า ทราบว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจะซอยโครงการซึ่งเชื่อว่าผู้รับเหมาจะได้งานทั่วถึง อย่างไรก็ดีจะต้องกำหนดราคากลางให้รอบคอบ และไม่ควรเปิดประมูลพร้อมๆกันทั้งหมด เพราะจะเกิดปัญหาการฮั้วประมูลหรือการสมยอมราคาและการโก่งราคาวัสดุก่อสร้างในพื้นที่ได้

ที่มา : หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ