Loading

พาณิชย์ขนข้อมูลแจงสิทธิประโยชน์29ก.พ. กล่อมต่างชาติเข้าเขตศก.พิเศษ

วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2559
พาณิชย์ขนข้อมูลแจงสิทธิประโยชน์29ก.พ. กล่อมต่างชาติเข้าเขตศก.พิเศษ

พาณิชย์ เตรียมจัดโครงการเปิดบ้านเขตเศรษฐกิจ พิเศษ หรือ OPEN HOUSE ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์นี้ เชิญทูตและหอการค้าต่างประเทศเข้ารับฟังการชี้แจงสิทธิประโยชน์ ก่อนนำลงพื้นที่ นำร่องจังหวัด สระแก้ว หวังดึงนักลงทุนทั่วโลกเข้าไทย ตอกย้ำการเป็นศูนย์กลางในภูมิภาค

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ รองอธิบดีกรม การค้าต่างประเทศ และรองโฆษกกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การค้าชายแดนในปีที่ผ่านมา อาจไม่เป็นไป ตามคาดที่ตั้งไว้ 1.5 ล้านล้านบาท เพราะเศรษฐกิจโลก และเศรษฐกิจหลายประเทศไม่สดใส จึงส่งผลต่อการค้าในทุกด้าน รวมถึงมีการย้ายฐานการผลิต โดยเฉพาะการย้ายฐานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของต่างชาติไปยังประเทศเพื่อนบ้านซึ่งส่งผลต่อการส่งออกสินค้าในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านแดนไปประเทศเพื่อนบ้านลดลง แต่ก็เชื่อว่าแนวโน้มการค้าชายแดนยังดีอยู่ เห็นได้จากปี 2558 ที่ผ่านมาการค้าชายแดนมีมูลค่า 1.4 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.48% อีกทั้งหากเขตเศรษฐกิจพิเศษประสบความสำเร็จ จะส่งผลดีต่อการค้าชายแดนอย่างมาก

สำหรับการตั้งเป้าหมายค้าชายแดน ในปีนี้ จะทำการกำหนดในการประชุมคณะกรรมการค้าชายแดนในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้ ซึ่งจะมีการพิจารณากำหนดยุทธศาสตร์ ค้าชายแดน การส่งออกผ่านแดน และการลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งจะเน้นการลงทุนในพื้นที่ CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม) ก่อนเนื่องจากปัจจุบันรายได้จากการส่งออกของไทยหดตัวลง ส่วนหนึ่งมาจากนักลงทุนไทยที่ได้ขยายฐานการลงทุนไปต่างประเทศมากขึ้น เช่น อุตสาหกรรมสิ่งทอและในประเทศอื่นๆ

ดังนั้นยุทธศาสตร์การทำงานของกระทรวง พาณิชย์ในปีนี้ จะเน้นการส่งเสริมการให้ผู้ประกอบการ ไทย เข้าไปทำการค้าและลงทุนขยายกิจการใน ต่างประเทศมากขึ้น ทั้งนี้เห็นได้จากช่วง 9 เดือนแรก ของปีที่ผ่านมา มีบริษัทในไทยหันไปลงทุน ในต่างประเทศมากขึ้นคิดเป็นมูลค่าถึง 6,800 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเพิ่มขึ้น 143% ซึ่งทางกรมการค้าต่างประเทศ มีแผนที่จะส่งเสริมการค้าชายแดนและการลงทุนระหว่างไทยกับกัมพูชาก่อน โดยจะทำการแก้ไขปัญหาอุปสรรคตามด่านชายแดนต่างๆ ซึ่ง จะเพิ่มการค้าที่ด่าน จ.สระแก้ว และด่านบ้านแหลม จ.จันทบุรี

นอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ในฐานะ คณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์และ การตลาดของเขตเศรษฐกิจพิเศษได้เตรียม เผยแพร่ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยจะเลือก 3 เขตเศรษฐกิจพิเศษที่มีศักยภาพก่อนคือที่จังหวัดสระแก้ว ตรงใกล้กับด่านปอยเปต และ อ.แม่สอด จังหวัดตาก และจ.สงขลา

โดยในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 นี้ ที่ศูนย์ การค้าสยามพารากอน จะมีการจัดงานเปิดบ้านเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษครั้งใหญ่ หรือ Open House เพื่อประกาศความพร้อมของไทยอย่างเป็นทางการ ในการเป็นศูนย์กลางการลงทุนในภูมิภาค และเชื่อมโยงไปสู่ทั่วโลก ซึ่งได้เชิญทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย และภาคเอกชน ผ่านหอการค้าต่างประเทศประจำประเทศ มารับฟังข้อมูลสิทธิ ประโยชน์ต่างๆ ก่อนที่จะนำลงพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วเป็นแห่งแรก ในวันที่ 1-2 มีนาคมนี้ เพื่อให้นำข้อมูลที่ได้ไปถ่ายทอดแก่ นักลงทุนของแต่ละประเทศ ซึ่งจะเป็นการดึงดูดนักลงทุนจากทั่วโลก อีกทั้งในวันดังกล่าวจะมีการ ร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่ายระหว่างนักธุรกิจไทย และนักลงทุนชาวกัมพูชา

"สำหรับเขตเศรษฐกิจพิเศษที่จ.สระแก้ว นั้น เบื้องต้นจะเน้นการพัฒนาด้านโลจิสติกส์ และศูนย์กระจายสินค้า โดยขณะนี้ทางการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือกนอ. ได้เตรียมพัฒนาพื้นที่ 600 ไร่ เพื่อรองรับอุตสาหกรรมหนักและอุตสาหกรรมเบาให้กับนักลงทุนที่เข้ามา"

ขณะเดียวกัน กระทรวงพาณิชย์ ในฐานะคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์ และ การตลาด ได้ลงพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาที่เป็นอุปสรรค ต่อการค้า การลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ และจะเดินหน้าทำงานต่อในปี 2559 ทยอยแก้ปัญหา ต่อเนื่องให้ครบทั้ง 10 เขตเศรษฐกิจพิเศษ เพราะหลายจังหวัด ยังอยู่ระหว่างพัฒนาโครงการพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค เพื่อรองรับการลงทุน ตามที่เอกชน ร้องขอให้เร่งรัดพัฒนาพื้นที่ให้จูงใจนักลงทุนได้มากขึ้น ก่อนจะทำแผนการตลาดได้อย่างเต็มรูปแบบ

ทั้งนี้ทางกระทรวงพาณิชย์ได้มีการเตรียมแผน ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ทั้งหมด 4 ภาษา เผยแพร่ ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อให้การจัดตั้งเขต พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษบรรลุผลตามเป้าหมาย สำหรับ ผู้ที่สนใจสามารถสำรองที่นั่งเข้าร่วมงาน โดยเข้า ไปลงทะเบียนได้ที่ www.dft.go.th หรือสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1385

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า