Loading

ที่ดินเขตศก.พิเศษพุ่งกระฉูดรับเก็งกำไร ดัน แม่สอด เมืองดิวตี้ฟรี

วันที่ : 14 ธันวาคม 2558
ที่ดินเขตศก.พิเศษพุ่งกระฉูดรับเก็งกำไร ดัน แม่สอด เมืองดิวตี้ฟรี

หอการค้าไทยฯ ดันเขตแม่สอดเป็นเมืองดิวตี้ฟรี ปลอดภาษีแข่งกับ ฮ่องกง-สิงคโปร์ด้านต่างชาติแห่ลงทุนสร้างคอนโดฯ พบแห่เก็งกำไรราคาที่ดินในเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดจาก 3-4 ล้านบาทต่อไร่ เพิ่มเป็น 20 ล้านบาทชี้เป็นอุปสรรคการลงทุน

นายสมศักดิ์ คะวีรัตน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก เปิดเผยว่า ขณะนี้มีภาคเอกชนอยู่ระหว่างจัดทำแผนผลักดันให้อ.แม่สอด จ.ตาก เป็นพื้นที่เขตปลอดภาษีหรือเขตดิวตี้ฟรี เหมือนกับเกาะฮ่องกง และสิงคโปร์ เพื่อดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาช็อปปิ้งซื้อสินค้าต่างๆ และดึงนักธุรกิจที่เข้ามาลงทุน อีกทั้งยังเป็นการรองรับการเปิดเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของรัฐบาล ที่คาดว่าในอนาคต อ.แม่สอดจะเป็นศูนย์กลางของธุรกิจด้านนวัตกรรม บริการ และโรงเรียนการสอนด้านต่างๆ ด้วย ขณะที่การค้าชายแดน และผ่านแดน ที่ อ.แม่สอดนั้นค่อนข้างที่จะคึกคัก มีมูลค่าการค้าจากเดิมเดือนละ 5,000 ล้านบาท เป็น 7,000 ล้านบาท และมองว่าทั้งปีน่าจะอยู่ที่ 84,000 ล้านบาทและในปี 2559 น่าจะเพิ่มเป็น 100,000 ล้านบาท

ขณะทึ่ ภาคเอกชนประเมินว่าศักยภาพของ เขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดมีศักยภาพเป็นมากกว่าเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษไปแล้ว

และหลังจากที่รัฐบาลได้ประกาศโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พบว่านักลงทุนทั้งในและต่างประเทศให้ความสนใจเข้ามาลงทุนอย่างมาก เช่น นักลงทุนจากจีนเข้ามาซื้อที่ดิน 20-25 ไร่ ในการสร้างคอนโดมิเนียมประมาณ 10 ตึกเพื่อรองรับนักธุรกิจที่จะมาพักอาศัย หรือพักผ่อนในช่วงที่มาติดต่อการทำธุรกิจในพื้นที่ และก่อนหน้านี้ก็มีคอนโดฯ หลายโครงการได้ก่อสร้าง รวมถึงห้างค้าปลีกค้าส่ง โรงภาพยนตร์และร้านค้าต่างๆ ก็เริ่มทยอยเข้ามาเปิดสาขาจำนวนมากขึ้นเช่นกัน

 ตอนนี้ราคาที่ดินในพื้นที่โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตากค่อนข้างแพง ที่ดินมีตั้งแต่ราคาไร่ละ 100,000 บาท หากติดถนนใหญ่ไร่ละ 20 ล้านบาท โดยที่ดินทั้งหมดจะมีประมาณ 2,182 ไร่ ซึ่งจำนวนมากชาวบ้านก็ยังไม่ยอม ดังนั้นคงต้องหามาตรการเยียวยากันต่อไป รวมถึงยังมีเรื่องผังเมืองที่ต้องจัดการ เพื่อป้องกันเรื่องของมลพิษด้วย ซึ่งมองว่าในเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยเฉพาะแม่สอดไม่ควรมีการตั้งโรงงานขนาดใหญ่จนทำให้เกิดมลพิษ แต่ควรมีการส่งเสริมการค้า บริการ และการส่งเสริมการลงทุนเกี่ยวนวัตกรรมใหม่ๆ ในการเพิ่มมูลค่าสินค้า มากกว่า

สำหรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก ประกอบด้วย ต.สายลวด,ต.พระธาตุผาแดง, ต.แม่กาษา, ต.แม่กุ,ต.แม่ดาว, ต.แม่ปะ, ต.แม่สอด และต.มหาวัน ใน อ.แม่สอด นอกจากนี้ยังมีต.ช่องแคบ, ต.พบพระ และต.วาเล่ย์ ในอ.พบพระ รวมถึงต.ขะเนจื้อ, ต.แม่จะเรา และต.แม่ระมาด ในอ.แม่ระมาด

นายนิยม ไวยรัชพาณิชย์ รองประธานกรรมการหอการค้าไทย กล่าวว่า ราคาที่ดินที่มีราคาแพงขึ้นนั้น มีผลต่อการเข้ามาลงทุนในโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษของรัฐบาลอย่างมาก ซึ่งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ราคาที่ดินในเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดขยับราคา 3-4 ล้านบาทต่อไร่ เพิ่มเป็นราคาไร่ละ 20ล้านบาท โดยเฉพาะที่ดินที่ติดถนนใหญ่เพราะนักลงทุนกลุ่มต่างๆ เข้ามาเก็งกำไร เพื่อลงทุนเองหรือขายต่อ และที่ดินของกรมธนารักษ์ที่นำมาจำหน่ายหรือให้นักธุรกิจเช่าก็ถือว่าแพงเช่นกัน ดังนั้นรัฐอาจต้องลดค่าเช่าที่ดินลงบ้าง เพราะที่ดินแพงมีผลต่อธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (เอสเอ็มอี)มาก ขณะเดียวกันเอกชน และเจ้าของที่ดินอาจมีการเจรจากัน มีการลงทุนร่วมกันแบ่งผลกำไรตามสัดส่วน เพื่อให้โครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ต่างๆ สามารถเดินหน้าต่อไปได้

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า