Loading

ตั้งกรรมการคุมเมกะโปรเจ็กต์BOIแนะนักลงทุนขอส่งเสริมในเขตศก.พิเศษภาคเหนือ

วันที่ : 8 ธันวาคม 2558
ตั้งกรรมการคุมเมกะโปรเจ็กต์BOIแนะนักลงทุนขอส่งเสริมในเขตศก.พิเศษภาคเหนือ

"อาคม" สั่งตั้งคณะกรรมการติดตามเมกะโปรเจ็กต์คมนาคม ห่วงโครงการไม่เดินหน้าจี้รายงานปัญหา-อุปสรรคทุกๆ สัปดาห์ ด้านบีโอไอจัดสัมมนาติวเข้มผู้ประกอบการภาคเหนือ หวังหนุนนักลงทุนยื่นขอรับส่งเสริมในเขตเศรษฐกิจพิเศษและนโยบายคลัสเตอร์

แหล่งข่าวจากกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คมนาคม ได้มอบหมายให้นายชาติชาย ทิพย์ สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามความคืบหน้าโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานระยะเร่งด่วน 20 โครงการ โดยเฉพาะการเร่งรัดการประกวดราคา และการก่อสร้างงาน การเร่งรัดการเบิกจ่ายของโครงการต่างๆ ที่ดำเนินการภายใต้งบประมาณประจำปี 2559 รวมไปถึง รายงานความคืบหน้าของโครง การและปัญหาอุปสรรค ทุกๆ สัปดาห์ ให้กับ รมว.คมนาคมรับทราบ

"ขณะนี้กระทรวงคมนา คมได้สั่งการให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ไปดำเนินงานให้ได้ตามแผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่ง ระยะเร่งด่วน พ.ศ.2559 ที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติไปเมื่อวันที่ 1 ธ.ค.ที่ผ่านมา ดังนั้นจะต้องมีการสื่อสารระหว่างกันตลอดเวลา ซึ่งนอกจากตั้งคณะทำงานมอนิเตอร์แล้ว จะต้องมีช่องทางในการสื่อสารระ หว่างผู้บริหารแต่ละหน่วยที่รวดเร็วอีกด้วย" แหล่งข่าวกล่าว

สำหรับความคืบหน้าการดำเนินงานของ 20 โครงการ ขณะนี้ โครงการรถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพฯ-หัวหิน วงเงิน 94,673 ล้านบาท และรถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพฯ-ระยอง วงเงิน 155,774 ล้านบาท ยังมีความล่าช้ากว่าแผน โดยได้ให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) เร่งรัดดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาทำการศึกษาและวิเคราะห์โครง การ ตามมาตรา 24 ของ พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลง ทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.2556 (พ.ร.บ.ร่วมทุนฯ 56) ซึ่งคาดจะใช้เวลาศึกษาประมาณ 3-4 เดือน เนื่องจากมีข้อมูลพร้อมแล้ว ส่วนอีก 18 โครงการ ยังเป็นไปตามแผนไม่น่าเป็นห่วง

นางหิรัญญา สุจินัย เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) กล่าวว่า ในวันที่ 16 ธ.ค.2558 นี้ บีโอไอได้มอบให้ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (ศูนย์เชียงใหม่) ซึ่งดูแลพื้นที่จังหวัดในภาคเหนือตอนบนจัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการนักลงทุน และผู้สนใจทั่วไปในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนภายใต้หัวข้อ "การส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย" ณ โรงแรมอิม พีเรียล ริเวอร์เฮ้าส์ รีสอร์ท เชียงราย จังหวัดเชียงราย

ทั้งนี้ ในกิจกรรมสำคัญภายในงานดังกล่าว นอกจากจะมุ่งเน้น การชี้แจงรายละเอียดของนโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษใน จังหวัดเชียงรายแล้ว ยังจะสร้างความเข้าใจถึงแนวทางการส่งเสริมการลงทุนตามนโยบายส่งเสริมคลัสเตอร์ ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญที่รัฐบาลมุ่งที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้มองถึงโอกาสของการดำเนินธุรกิจใหม่ๆ รวมถึงยกระดับ ความสามารถในการแข่งขันของประ เทศให้ทันกับโอกาสทางธุรกิจก่อนการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

"จังหวัดต่างๆ ทางภาคเหนือตอนบนล้วนมีศักยภาพใน ด้านของการลงทุน ในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐ บาล ซึ่งจังหวัดเชียงรายเป็นพื้น ที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และอีกหลายจังหวัดในภาคเหนือ เช่น เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน ที่เป็น พื้นที่เป้าหมายในการส่งเสริมการ ลงทุนแบบคลัสเตอร์ในกลุ่มเกษตรแปรรูปรวมถึงช่วยให้ผู้ประกอบการทั้งในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงได้เข้าใจศักยภาพของพื้นที่และการสนับสนุนของภาครัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสิทธิประโยชน์ทางภาษี ซึ่งจะได้รับการยกเว้นภาษีมากกว่าการลงทุนในพื้นที่ทั่วไป เพื่อนำไปสู่การกระตุ้นให้เกิดการลงทุนในอนาคตต่อไป" นางหิรัญญากล่าว

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์