Loading

อสังหาบูมเขตศก.พิเศษแรงงานทะลักเข้าพื้นที่

วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2558
อสังหาบูมเขตศก.พิเศษแรงงานทะลักเข้าพื้นที่

ศูนย์ข้อมูลอสังหาฯคาดเขตเศรษฐกิจพิเศษดันอสังหาฯ บูมใน 3 ปี ธอส. จับมือ กคช.- เอกชน ศึกษาแนวทางพัฒนาที่อยู่อาศัยรองรับเขตศก.พิเศษ พร้อมหนุนสินเชื่อ คาดได้แนวทางชัดเจนไตรมาสแรกปีหน้า

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ จัดสัมมนา "อสังหาริมทรัพย์ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ" เพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง วานนี้ (24 พ.ย.)

นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล ประธานกรรมการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) กล่าวว่า การที่ภาครัฐ มีแนวคิดเข้าไปพัฒนา และจัดหาพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษ เฟสแรก 6 จังหวัด ได้แก่ ตาก มุกดาหาร หนองคาย สระแก้ว ตราด และสงขลา คาดเริ่มโครงการ ในปี 2561 เชื่อว่าจะนำความเจริญเข้าสู่พื้นที่ อย่างมาก และมีความต้องการที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นทั้งจากแรงงาน พนักงาน ผู้บริหาร เจ้าของกิจการ

ในส่วนของ ธอส. พร้อมให้การสนับสนุนด้านสินเชื่อ โดยจะร่วมหารือกับหน่วยงาน ภาครัฐที่เกี่ยวข้องทั้งกรมธนารักษ์, การเคหะแห่งชาติ (กคช.) รวมทั้งภาคเอกชน ถึงแนวทางการพัฒนา คาดว่าจะมีความชัดเจนในไตรมาสแรกของปี 2559

นายสัมมา คีตสิน ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ กล่าวว่า พื้นที่พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 1 มี 6  จังหวัด ได้แก่ ตาก  สระแก้ว ตราด  หนองคาย มุกดาหาร สงขลา เริ่มในปี 2558 ขณะนี้ยังไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาการพัฒนาที่ตั้งไว้เดิม เนื่องจากการประสานงานและทำความเข้าใจระหว่างภาครัฐและเอกชนยังมีช่องว่าง ทั้งในส่วนนิคมอุตสาหกรรม ถนน ประปา ไฟฟ้า โดยพื้นที่แรกเขตเศรษฐกิจพิเศษที่มี ความพร้อมเกิดขึ้นได้เร็วที่สุด คือ จังหวัดตาก ใน 3 พื้นที่ อ.แม่สอด อ.พบพระ อ.แม่ระมาด เนื้อที่รวมประมาณ 8 แสนไร่  ซึ่งจะใช้เป็นพื้นที่นำร่อง

อย่างไรก็ดี การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ จะคึกคักและเติบโตมากขึ้นในช่วง 2-3 ปีต่อจากนี้ จากความต้องการของแรงงานที่เข้ามาทำงาน ซึ่งความต้องการ ที่อยู่อาศัยของกลุ่มผู้ใช้แรงงานระดับกลาง-ล่าง จะอยู่ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษหรือพื้นที่ใกล้เคียง ไม่เกินรัศมี 5 กิโลเมตร ราคาไม่เกิน 1.5 ล้านบาท ส่วนผู้บริหารระดับสูง จะอยู่อาศัยในเมืองหรือเขตเทศบาลที่มีสิ่งอำนวยความสะดวก ราคาเริ่มต้นตั้งแต่ 3-5 ล้านบาท นอกจากนี้ยังจะมีการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อื่น ๆ ตามมา เช่น ห้างสรรพสินค้า คลังสินค้า อาคารพาณิชย์ และกลุ่มที่จะมีการเติบโตมากคือ กลุ่มโรงแรม บัดเจทโฮเทลที่ราคาไม่สูงมากนัก 1,500-2,000 บาท ต่อคืน

นายอัฐพล จิรวัฒน์จรรยา ผู้เชี่ยวชาญ ระดับ 12 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) กล่าวว่า ขณะนี้ ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) เศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. ... เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างนำเสนอกระทรวงอุตสาหกรรม และเตรียมเสนอให้ ครม. พิจารณา ก่อนส่งให้คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาและเสนอต่อไปยัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) พิจารณาเพื่อประกาศบังคับใช้กฎหมาย คาดว่ากระบวนการจะแล้วเสร็จในช่วงต้นปี 2559 โดยกฎหมายนี้จะมาทดแทนพ.ร.บ.กนอ. โดยต้องยุบ กนอ. และจัดตั้งเป็นสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจพิเศษ และมีคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ทำหน้าที่ดูแลบริหารจัดการ สำหรับรายละเอียดของกฎหมายบางส่วน อาทิ จะมีหน่วยงานบริหารที่เป็นอิสระคล่องตัว เป็นแบบวันสต็อปเซอร์วิส มีการจัดตั้งผู้ว่าแต่ละเขตเศรษฐกิจพิเศษขึ้นมา บริหาร มีการกำหนดทุนประเดิมการจัดตั้ง กำหนดเขตพื้นที่ดิน และสิทธิประโยชน์ ซึ่งแต่ละเขตอาจจะได้ไม่เท่ากัน เป็นต้น

ทั้งนี้ กนอ. ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้เข้าไปลงทุนพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 3 แห่ง ได้แก่ เขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด เขตเศรษฐกิจพิเศษสะเดา จ.สงขลา และเขตเศรษฐกิจพิเศษอรัญประเทศ จ.สระแก้ว ด้านเขตเศรษฐกิจพิเศษตราด และมุกดาหาร จะให้เอกชนเป็นผู้ลงทุนพัฒนานิคมฯ ส่วนหนองคาย กนอ.มีนิคมฯที่ร่วมดำเนินการกับเอกชนอยู่แล้ว

นายกิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ ประธานคณะกรรมการภาษีของสภาหอการค้าไทย และกรรมการสภาหอการค้าไทยกล่าวว่า จำเป็นต้องมีกฎหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเฉพาะ เพราะปัจจุบันมีหลายกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ เขตเศรษฐกิจพิเศษ อยู่ภายใต้แต่ละหน่วยราชการ แต่ทำงานไม่ประสานงานกัน

ที่มา : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ