Loading

เอกชนท้องถิ่นขานรับ 10กิจการใหม่ลงเขตศก.

วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2558
เอกชนท้องถิ่นขานรับ 10กิจการใหม่ลงเขตศก.

ทีมข่าวประชาคมอาเซียน  

ต้องยอมรับว่าการปักหมุดลงทุนในพื้นที่พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษของไทยยังไม่คืบหน้าไป มากนัก แม้ว่าที่ผ่านมาภาครัฐจะทยอยออกมาตรการส่งเสริมการลงทุนมาเป็นระยะๆ อาจมีข่าวทุนต่างถิ่นเข้าไปดูพื้นที่ แสดงความสนใจลงทุน แต่ยังไม่เห็นภาพ การเริ่มลงทุนเป็นรูปธรรมชัดเจน ขณะที่ทุนท้องถิ่นก็บอกตรงกัน ว่า ตัวเองแทบไม่ได้ประโยชน์จากมาตรการส่งเสริมที่ภาครัฐเข็นออกมาเลย

อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 16 พ.ย.ที่ผ่านมา คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ได้เห็นชอบให้เพิ่มกิจการเป้าหมายในการส่งเสริมการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษจำนวน 10 ประเภทกิจการ (ดูรายละเอียดในกราฟฟิก) พร้อมชี้ว่า นี่เป็นกิจการที่เริ่มดำเนินการได้เร็ว อีกทั้งนักลงทุนท้องถิ่นมีศักยภาพจะทำได้ โดยกิจการ 1-4 เป็นกลุ่มกิจการที่เปิดให้การส่งเสริมอยู่แล้วในปัจจุบัน จึงได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี และลดหย่อน 50% ในปีที่ 9-13

ส่วนกิจการที่ 5-10 เป็นกลุ่มกิจการที่ถูกยกเลิกให้การส่งเสริมไปแล้ว จึงกำหนดเงื่อนไขให้ยื่นขอรับการส่งเสริมภายในเดือน มิ.ย. 2559 และให้ได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี

ทั้งนี้ หลังการประกาศครั้งนี้ทำให้มีกิจการเป้าหมายส่งเสริมลงทุนในเขตเศรษฐกิจระยะแรกรวม 13 กลุ่มธุรกิจ 72 กิจการย่อย

ในมุมมองของภาคเอกชนในท้องถิ่นของพื้นที่พัฒนาเขตเศรษฐกิจระยะแรก 3 พื้นที่จากทั้งหมด 5 พื้นที่ ได้แก่ จ.ตาก สระแก้ว และมุกดาหาร ต่างเห็นตรงกันว่า ประเภทกิจการที่ประกาศเพิ่มเติมจะส่งผลดีต่อการตัดสินใจลงทุนของนักธุรกิจท้องถิ่น เพราะเป็นกิจการที่ทุน พื้นที่มีศักยภาพที่จะทำได้ และบางส่วนก็ประกอบกิจการดังกล่าวอยู่แล้ว

ชัยวัฒน์ วิทิตธรรมวงศ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก กล่าวว่า เบื้องต้นเห็นด้วยที่บีโอไออนุมัติ 10 ประเภทกิจการเป้าหมายที่จะส่งเสริมลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ เพราะเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบเอสเอ็มอีที่เป็นกลุ่มทุนท้องถิ่นสามารถเข้าไปลงทุนในพื้นที่ได้ง่ายขึ้น

"ภาคเอกชนเห็นด้วยในบางประเภทกิจการ เพราะแม่สอดตกลงกันแล้วว่าต้องการส่งเสริมธุรกิจที่ใช้แรงงานเข้มข้น อุตสาหกรรมที่ต่อยอดจากอุตสาหกรรมการเกษตร ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นอุตสาหกรรมที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากพื้นที่แม่สอดมีลักษณะเป็นแอ่งกระทะ จึงไม่เหมาะกับอุตสาหกรรมหนัก"

ทั้งนี้ กลุ่มทุนท้องถิ่นส่วนใหญ่ในแม่สอดได้มีการลงทุนในประเภทกิจการเหล่านี้อยู่แล้ว มีเพียงกิจการผลิตโครงสร้างโลหะสำหรับงานก่อสร้างหรืองานอุตสาหกรรม และกิจการผลิตอาหารสัตว์หรือส่วนผสมอาหารสัตว์ที่ในพื้นที่ยังไม่มีและพร้อมที่จะส่งเสริม เพราะเป็นกิจการที่มีศักยภาพ

สอดคล้องกับ ประมวล เขียวขำ เลขาธิการหอการค้าจังหวัดสระแก้ว ที่เห็นว่า กิจการเป้าหมายที่เพิ่มขึ้นมาตอบโจทย์ความต้องการของทุนท้องถิ่นในสระแก้วประมาณ 6-7 กิจการ เช่น กิจการอบพืชและไซโล กิจการผลิตผลิตภัณฑ์ผลพลอยหรือเศษวัสดุทางการเกษตร กิจการผลิตวัสดุก่อสร้างและกิจการผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงสำหรับงานสาธารณูปโภค ส่วนกิจการที่เชื่อว่าจะไม่ได้รับความสนใจมากนัก คือ กิจการสิ่งพิมพ์ทั่วไป

ขณะเดียวกัน เชื่อว่านักลงทุนไทย กัมพูชา ญี่ปุ่น เกาหลี และจีน จะให้ความสนใจเข้ามาลงทุน โดยเฉพาะการผลิตอุปกรณ์การก่อสร้าง เพื่อส่งสินค้าไปยังอาเซียน ซึ่งหลายประเทศกำลังเดินหน้าก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานภายในประเทศอยู่ เช่นเดียวกับกิจการ ผลิตสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย เช่น ยาสระผม สบู่ ยาสีฟัน ที่มองว่าหากมีการผลิตในพื้นที่สระแก้ว สามารถส่งออกไปยังตลาดอาเซียนได้

"นอกจากประกาศ 10 ธุรกิจเป้าหมายเพิ่มเติมแล้ว ภาครัฐควรวางแผนโรดโชว์สิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้กลุ่มเป้าหมายรับรู้ พร้อมประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจลงทุน ซึ่งมองว่ากลุ่ม นักลงทุนที่มีศักยภาพเข้ามาลงทุนจะเป็นทุนไทยประมาณ 60% คนไทยร่วมทุนกับกัมพูชาประมาณ 20% และทุนเกาหลี ญี่ปุ่น จีน อีกประมาณ 20%"

ด้าน ธนโชติ โชติยุณยศักดิ์ รองประธานหอการค้าจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า กิจการเป้าหมายที่บีโอไอเพิ่งประกาศออกมามีความหลากหลายมาก และเห็นชัดว่ามีเจตนาจะมุ่งเน้นส่งเสริมกลุ่มผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและกลุ่มทุนท้องถิ่น รวมทั้งมุ่งหวังให้ประเภทกิจการเหล่านี้ทำตลาดภายในประเทศเป็นหลัก ดังนั้นเชื่อว่าผู้ประกอบการรายใหญ่ๆ คงจะไม่เข้ามาแข่งขันในประเภทกิจการเหล่านี้

"ประเภทกิจการที่ออกมา น่าจะช่วยกระตุ้นและจูงใจให้ เอสเอ็มอีตัดสินใจลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษได้ง่ายขึ้น เพราะพยายามให้สิทธิประโยชน์จูงใจ ซึ่งดีกว่าไม่มีอะไรออกมา แต่การตัดสินใจลงทุนขั้นสุดท้ายก็ยังมีองค์ประกอบอื่นรวมอยู่ด้วยว่าจูงใจแค่ไหน"

เห็นเสียงตอบรับจากเอกชนท้องถิ่นแบบนี้แล้ว ก็มีความเป็นไปได้ว่าจะเห็นการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษอย่างเป็นรูปธรรมเร็วขึ้น

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์