Loading

ค้าชายแดนจี้รัฐสางขนส่งรับเออีซี

วันที่ : 31 ตุลาคม 2558
ค้าชายแดนจี้รัฐสางขนส่งรับเออีซี

ค้าชายแดน คึกคักรับเออีซี  "ศุลกากรแม่สอด" คาดดันมูลค่าส่งออกเพิ่มไม่ต่ำกว่า 15% ปีหน้า จี้รัฐผุดศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้า  "ประธานหอค้าสงขลา" เสนอรัฐยืดเวลาเปิด-ปิด"ด่านสะเดา-ปาดังฯ" เร่งพัฒนาท่าเรือน้ำลึกสงขลา 1 คุยมาเลย์ สางปัญหาขนส่งข้ามแดน ด้านประธานหอฯอุบล หนุนรัฐเดินหน้าเขตศก.พิเศษ

นับถอยหลังสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ในต้นปี2559 พบว่า ด่านการค้าตามแนวชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน ตื่นตัว แต่ยังพบหลากปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไข โดยเฉพาะความพร้อมในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

นายกิตติ สุทธิสัมพันธ์ นายด่านศุลกากรแม่สอด จ.ตาก เปิดเผยถึงมูลค่าการส่งออกสินค้าไปยังพม่า บริเวณด่านศุลกากรแม่สอด ในปีงบประมาณ2558 ว่า มีมูลค่า 64,240 ล้านบาท เทียบกับปีงบประมาณ2557 อยู่ที่ 55,957 ล้านบาท สินค้าที่ส่งออกส่วนใหญ่ เช่น โทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ เบียร์ น้ำมันเบนซิน ผ้าพิมพ์ฝ้าย น้ำมันดีเซล

ส่วนการนำเข้าสินค้าจากพม่า มีมูลค่า 4,073 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ2557 อยู่ที่ 3,519 ล้านบาท สินค้าที่นำเข้ามาส่วนใหญ่ เช่น โค-กระบือ มีชีวิต ถั่วลิสง แร่พลวง ออกไซด์ หอมหัวใหญ่ เฟอร์นิเจอร์สิ่งประดิษฐ์ทำด้วยไม้  โดยปัจจัยที่ทำให้มูลค่าการส่งออกสูงขึ้น เพราะการคมนาคมขนส่งที่รัฐบาลไทยเข้าไปพัฒนาให้กับทางพม่า เส้นทางเมียวดี-กอกาเรก ทำให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการขนส่งสินค้ากระจายไปยังเมืองต่างๆของพม่า

หลังจากการเปิดประชาคมอาเซียน (เออีซี) เต็มรูปแบบต้นปี2559 จะทำให้มูลค่าการ ส่งออกสินค้า เพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า 15% โดยพบว่า มูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ตั้งแต่ ปี2554 เป็นต้นมา

นอกจากนี้ การสร้างศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้า ยังเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการ เพื่ออำนวยความสะดวกการขนส่งสินค้า เพราะที่ผ่านมา การตรวจสินค้าบริเวณหน้าด่าน ยังคับแคบ ไม่เพียงพอกับปริมาณรถที่จะขนส่งสินค้า แม้จะแก้ไขปัญหาระยะสั้นก่อนที่สะพานแห่งที่ 2 จะแล้วเสร็จ โดยสร้างลานตรวจสินค้าปล่อยสินค้า ขึ้นที่บริเวณถนนเฉลิมเทพ มีเนื้อที่ 12,000 ตารางเมตร คาดลานตรวจสอบสินค้าจะแล้วเสร็จในเดือนก.พ.2559

เลือกตั้งพม่าฉุดนำเข้าสินค้าจากไทย

นายภักดี ดุลยพิจารณ์ ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากรแม่สาย ด่านศุลกากรแม่สาย จ.เชียงราย กล่าวว่า มูลค่าการส่งออกสินค้าในปีงบประมาณ 2558 มีประมาณ 9,726 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2557 ที่มีมูลค่าการส่งออก 12,000 ล้านบาท เพราะการเมืองพม่ายังไม่นิ่ง ทำให้ผู้ประกอบการพม่าไม่กล้าสั่งสินค้าเข้าไปสต็อกเก็บไว้

สินค้าที่ส่งออกไปส่วนใหญ่เป็น น้ำมันเชื้อเพลิง สุรา เบียร์ เครื่องดื่ม ปูนซีเมนต์ รถยนต์และอะไหล่ ส่วนการนำเข้าสินค้ามาจากพม่ามีจำนวนน้อยมาก สินค้าส่วนใหญ่เป็น ใบชา แร่แมงกานีส เปลือกส้ม

อย่างไรก็ตาม คาดว่าเมื่อเข้าสู่เออีซี การ ส่งออกสินค้าไปยังพม่าจะคึกคักมากขึ้น แต่ต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านเศรษฐกิจและการเมืองของพม่าด้วย

นายสมพร สิริโปราณานนท์ ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา กล่าวว่า การเกิดเออีซีปีหน้า โดยปีแรกยังไม่ทำให้มูลการค้าผ่านด่านศุลกากรชายแดน 2 ด่านคือ ด่านศุลกากรสะเดา และด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ อ.สะเดา เพิ่มขึ้นมากนัก จากมูลค่าการค้ารวมสองด่านอยู่ที่กว่า 5 แสนล้านบาทต่อปี มากที่สุดเมื่อเทียบกับทุกด่านการค้าในไทย เพราะเศรษฐกิจโลกและประเทศเพื่อนบ้านทั้งมาเลเซียและสิงคโปร์ ที่อยู่ในภาวะชะลอตัว

เสนอขยายเวลาเปิด-ปิดด่านสะเดา-ปาดังฯ

ที่ผ่านมา หอการค้า จ.สงขลา เสนอหน่วยงานรัฐให้เจรจากับมาเลเซีย เพื่อขยายเวลาเปิด-ปิดด่านศุลกากรสะเดา และด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ โดยด่านฯสะเดาขยายเป็น 24 ชั่วโมง จากปัจจุบันเปิดถึงเวลา 24.00 น. ส่วนด่านฯปาดังเบซาร์ ขยายถึงเวลา 24.00 น.จากปัจจุบันเปิดถึง 21.00 น. เพื่อสนับสนุนการนำส่งออก-นำเข้าสินค้าเพิ่มขึ้น ส่วนอุปสรรคการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดนผ่านทั้งสองด่านในปัจจุบัน คือปัญหาความแออัดของด่านศุลกากร และการไม่มีพื้นสำหรับเปลี่ยนถ่ายสินค้าในบริเวณด่านชายแดนทั้งสองด่าน ต้องเข้าเปลี่ยนถ่ายในมาเลเซีย

"ล่าสุดเมื่อเดือนก.ค.ที่ผ่านมา การเปลี่ยนถ่ายสินค้าทั้งในมาเลเซียตรงข้ามด่านฯสะเดา และด่านฯปาดังเบซาร์ มาเลเซีย มีการคิดค่าบริการสำหรับการเปลี่ยนถ่ายสินค้า 6% ของค่าจ้าง ทำให้ต้นการขนส่งสินค้าของไทยเพิ่มขึ้น ฉะนั้นไทยต้องเร่งดำเนินการสถานที่เปลี่ยนถ่ายสินค้าของไทยเอง"

เร่งพัฒนาท่าเรือน้ำลึกสงขลา1

นอกจากนี้สิ่งที่ต้องการให้รัฐบาลเร่งดำเนินการ เพื่อสนับสนุนการส่งออกนำเข้าสินค้าทางเรือ ด้วยการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกสงขลา 1 ที่มีปัญหาเรื่องร่องน้ำทำให้เรือขนาดใหญ่เข้าเทียบท่าไม่ได้ รวมถึงการขยายท่าเทียบเรือและลานตู้คอนเทนเนอร์ของบริษัทเอกชน ที่สัมปทานท่าเรือน้ำลึกสงขลา 1  ขณะนี้ กรมธนารักษ์ ยังไม่ได้ข้อสรุปเรื่องสัญญาสัมปทานในการบริหารท่าเรือน้ำลึกสงขลา

ปัจจุบันเป็นการเช่าปีต่อปี จากปัญหายืดเยื้อทำให้เอกชนผู้เช่าไม่กล้าลงทุนเพิ่มศักยภาพท่าเรือสงขลา 1 ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เพราะไม่มีความชัดเจนเรื่องสัญญาสัมปทานฉบับใหม่

รวมถึงการสร้างท่าเรือน้ำลึกสงขลาแห่งที่ 2 ที่ อ.จะนะ ที่จะเชื่อมต่อกับท่าเรือน้ำลึกปากบารา จ.สตูล เพื่อสนับสนุนการส่งออกนำเข้าสินค้าของจังหวัดสงขลาและภาคใต้ และลดการพึ่งพาท่าเรือจากปีนัง และคลังของมาเลเซีย ซึ่งปัจจุบันต้องใช้ท่าเรือทั้งสองแห่งของมาเลเซีย เพื่อส่งออกสินค้าไปยังประเทศที่สาม

นายไพโรจน์ ชัยจีระธิกุล ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ สมาคมโลจิสติกส์และขนส่งภาคใต้ กล่าวว่า อุปสรรคการส่งสินค้าข้ามพรมแดนระหว่างไทย-มาเลเซีย คือ สถานีเปลี่ยนถ่ายสินค้าทั้งทางบกที่ด่านฯสะเดา และทางรถไฟที่ด่านฯ ปาดังเบซาร์ ทำให้เสียเวลาและต้นทุนสินค้าที่เพิ่มขึ้น จึงต้องมีสถานีขนถ่ายสินค้า

คุยมาเลย์แก้ขนส่งข้ามแดน

ส่วนสิ่งที่รัฐบาลต้องเตรียมพร้อมรองรับการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดนระหว่างไทย-มาเลเซีย หลังเปิดเออีซี คือ การทำความตกลงกันระหว่างไทย-มาเลเซีย สำหรับรถบรรทุกสินค้าระหว่างประเทศ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเหมือนในอดีต ที่มี ปัญหารถบรรทุกของมาเลเซียเข้ามาจดทะเบียนในไทย โดยจดทะเบียนในมาเลเซียมาก่อน หรือที่ รู้จักในชื่อรถบรรทุก 2 ป้าย สามารถเข้ามาเข้ารับจ้าง ขนสินค้าในไทยเช่นเดียวกับผู้ประกอบการไทย

พัฒนาขนส่งสินค้า"ระบบราง"

ขณะเดียวกัน เพื่ออำนวยความสะดวกการขนส่งสินค้าของภาคใต้ ที่ส่งไปต่างประเทศ รัฐบาลต้องเร่งดำเนินการเรื่องการขนส่งสินค้าผ่านระบบราง และเรือ โดยพัฒนาท่าเรือน้ำลึกสงขลา 1 และการลงทุนโครงการท่าเรือน้ำลึกสงขลา 2 อ.จะนะ เพื่อลดการพึ่งพาท่าเรือปีนัง และคลาง ของมาเลเซีย

นายกรีชา เกิดศรีพันธุ์ ผู้อำนวยการระดับสูง นายด่านศุลกากรสะเดา กล่าวว่า การเตรียมความพร้อมของด่านศุลกากร เพื่อสนับสนุนการส่งออกนำเข้าสินค้าข้ามพรมแดนระหว่างไทยกับมาเลเซีย คือ การขยายด่านขาออกบนเนื้อที่ 20 ไร่ ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อเดือนมิ.ย.ที่ผ่านมา

นายศิริชัย คุณาบุตร นายด่านศุลกากรช่องเม็ก จ.อุบลราชธานี กล่าวถึงสถิติสินค้าในปีงบประมาณ ปี2558 ผ่านด่านสากลช่องเม็ก ว่าได้ดุลการค้ากับประเทศลาวกว่า 6,000 ล้านบาท เพิ่มจากปีที่ผ่านมา การประกาศเป็นเออีซีจะทำให้การค้าขายผ่านด่านชายแดนช่องเม็ก อ.สิรินธร คึกคักมากขึ้น โดยเฉพาะการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดนจะมีรถนำสินค้าส่งออกไปยังแขวงจำปาสัก ในลาว

ปธ.หออุบลฯเร่งรัฐดันเขตศก.พิเศษ

นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้า จ.อุบลราชธานี กล่าวว่า ควรจะมีเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน ซึ่งด่านถาวรช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานีมีความเหมาะสมและมีศักยภาพ เนื่องจากเป็นเส้นทางคมนาคมที่เชื่อมโยงไปสู่อินโดจีนได้  อีกทั้งปริมาณการค้าชายแดนและการ ขนส่ง ก็เพิ่มขึ้นทุกปี และเปลี่ยนรูปแบบจากเมืองชายแดนไปสู่การเชื่อมโยง Land Lock (ประเทศไม่ติดทะเล) สู่ Land Link (ประเทศทางผ่านเชื่อมโยงออกทะเล)  ผ่านลาว และกัมพูชา สู่ทะเลจีนใต้ที่เวียดนาม หลังจากการเปิดเสรีภาพการค้าระหว่างกลุ่มอาเซียน ตามข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน เพื่อยกเว้นภาษี มีการลงทุนร่วมกัน และการเป็นเออีซี มีเป้าหมายในการรวมตัวเป็นตลาดและ ฐานการผลิตเดียวกัน

โดยมีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน เงินทุน แรงงานที่มีฝีมืออย่างเสรี ทำให้แนวชายแดนเปิดกว้างมากขึ้น

ที่มา : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ