Loading

300บริษัทลุยเขตศก.พิเศษ รง.น้ำตาลเท3หมื่นล.-EXIMปล่อยกู้

วันที่ : 12 ตุลาคม 2558
300บริษัทลุยเขตศก.พิเศษ รง.น้ำตาลเท3หมื่นล.-EXIMปล่อยกู้

ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน-รับเหมา ก่อสร้าง-ค้าบริการ-สิ่งทอ แห่ปักธงแม่สอด-สระแก้ว รับเขต ศก.พิเศษ 300 บริษัทแห่จดทะเบียน กว่า 30 รายยื่นขอส่งเสริมลงทุน ยักษ์น้ำตาล "กว้างชุ่นหลี" จ่อตั้ง โรงงานสระแก้ว "รอสโซ่" ขอ BOI โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์แจม EXIM ลอนช์สินเชื่อ พิเศษรับนักลงทุน

หลังจากที่คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ได้ออกประกาศกำหนดพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 5 พื้นที่ (แม่สอด/ตาก-มุกดาหาร-สระแก้วตราด) ในวันที่ 19 มกราคม 2558 ปรากฏ 9 เดือนที่ผ่านมา มีนักลงทุนรายใหญ่สนใจเข้ามาติดต่อที่ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน (One Stop Service หรือ OSS) มากกว่า 30 บริษัท นอกจากนี้ยังเกิดการจดทะเบียนตั้งบริษัทที่ดำเนินการกิจการโครงสร้างพื้นฐานของเมือง-ธุรกิจที่ใช้แรงงาน-ธุรกิจบริการ เพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในพื้นที่ และมีบริษัทที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการ ส่งเสริมการลงทุน (BOI) ประเดิมเป็นครั้งแรก จำนวน 4 บริษัทแห่เปิดบริษัทสระแก้ว-แม่สอด

ผู้สื่อข่าว "ประชาชาติธุรกิจ" รายงานจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเข้ามาว่า ตั้งแต่เดือนมกราคม-จนสิ้นเดือนกันยายน 2558 มีบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหม่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดตาก และสระแก้ว ที่รัฐบาลต้องการผลักดันให้เป็นโครงการนำร่องมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยในจังหวัดตากมีบริษัทใหม่ที่จดทะเบียนรวมทั้งสิ้นถึง 170 บริษัท ขณะที่สระแก้วมีจำนวน 125 บริษัท และเมื่อพิจารณาลงไปในรายละเอียดจะพบว่า บริษัทส่วนใหญ่เป็น บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง, ผู้ค้าวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์, ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ อาทิ บริษัทแม่สอด แลนด์, บริษัทพิมลรัตน์ พร็อพเพอร์ตี้, บริษัทจงซิงไท่พัฒนา, บริษัทริมเมย-เมียวดี, บริษัทเหรียญทองซีเมนต์, บริษัทพัฒนาภัทร คอนสตรัคชั่น, ห้างหุ้นส่วนจำกัดวงษ์ต่ายก่อสร้าง ใน อ.แม่สอด

บริษัทรับเหมาก่อสร้างที่จดทะเบียนในจังหวัดสระแก้ว อาทิ บริษัทพาวเวอร์ เทรด, บริษัทเคทีจี เอ็นจิเนียริ่ง ทีม, บริษัทซีวีเค (2015), บริษัททรัพย์ถาวร (2015), ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรานิตย์ (2015) ส่วนที่เหลือจะเป็นผู้ประกอบการธุรกิจอพาร์ตเมนต์และหอพัก, ธุรกิจโรงแรม, บริษัทซื้อขายสินค้าเกษตรพืชไร่, บริการรับขนส่งสินค้า, การผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคและเครื่องใช้ไฟฟ้า

นอกจากนี้ยังมีธุรกิจที่เกี่ยวกับการผลิตสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เข้าไปตั้งบริษัทในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก อีกไม่ต่ำ 4-5 บริษัท อาทิ บริษัทโหย่ง จิ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล, บริษัทสนุก การ์เม้น, บริษัทดิ โอน ดีไซน์, บริษัทไทย ฟู่ การ์เม้นท์ และบริษัทซวงเชี๋ยว บรา เป็นต้น รวมทั้งบริษัทเอ็กซ์ตรีมวอเทอร์พาร์ค ที่จะเข้ามาประกอบธุรกิจสระว่ายน้ำและสวนน้ำในพื้นที่ด้วย

"บริษัทจดทะเบียนที่เพิ่มจำนวนมากขึ้นในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 2 แห่ง จะเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้าง ผู้ค้าวัสดุก่อสร้าง รวมถึงธุรกิจบริการ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการลงทุนของบริษัทขนาดใหญ่ นอกจากนี้กลุ่มการ์เมนต์ เพราะต้องการใช้แรงงานเข้มข้นในภาคการผลิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน"

"กว้างชุ่นหลี' สนลงทุนสระแก้ว

แหล่งข่าวจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดเผยว่า ได้มีนักลงทุนทั้งไทยและต่างประเทศที่สนใจจะเข้ามาลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เข้ามาติดต่อที่ศูนย์ประสานการบริการด้านการ ลงทุน (One Start One Stop Investment Center) เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักลงทุนจากญี่ปุ่นและจีน ทางศูนย์จึงให้นักลงทุนเหล่านั้นประสานไปยังศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน (One Stop Service หรือ OSS) ในพื้นที่ที่ตั้งอยู่ในศูนย์ดำรงธรรมประจำจังหวัด เพื่อที่นักลงทุนจะได้เข้าไปติดต่อปรึกษาขอคำแนะนำในการยื่นเอกสารขอรับการส่งเสริมการลงทุนต่อไป

เฉพาะศูนย์ OSS ที่จังหวัดสระแก้ว ปรากฏมีนักลงทุนเข้ามาติดต่อถึง 33 บริษัท อาทิ บริษัทเวิร์ลด์ เอ็นเอส จากประเทศเกาหลี สนใจที่จะเข้ามาก่อสร้างเมืองใหม่, บริษัทสหไทยพัฒภัณฑ์ ประกอบกิจการค้าขาย เงินลงทุน 40 ล้าน, บริษัทคอมเพล็ก ประกอบกิจการผลิตเครื่องอุปโภคบริโภค เงินลงทุน 1,000 ล้านบาท, บริษัท Cape&Kantary Hotels ประกอบกิจการโรงแรม, บริษัทพีเอส.เอ็นเตอร์ไพรส์ โซลูชั่น ประกอบกิจการโรงงานผลิตน้ำดื่มและก๊าซหุงต้ม ตั้งบนพื้นที่ 10 ไร่ เงินลงทุน 5 ล้านบาท

บริษัทอรัญ-ศรีโสภา เงินลงทุน 15 ล้านบาท ประกอบกิจการท่องเที่ยว, บริษัทวรัญญา อินเตอร์เทรด แอนด์ คอนสตรัคชั่น ประกอบกิจการคลังสินค้า/ห้องเย็น เงินลงทุนระหว่าง 500-1,000 ล้านบาท, บริษัทเชิดพงษ์ เอ็นจิเนียริ่ง ประกอบกิจการโรงไฟฟ้าขนาดไม่เกิน 1 MW เงินลงทุน 50 ล้านบาท, บริษัท JWD Group กิจการโลจิสติกส์, บริษัททีคิว อินดัสทรีสตาร์ซ ประกอบกิจการผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสีย, บริษัทบุชัยอินเตอร์ ทำคอนกรีตผสมสำเร็จ, บริษัทเนียนเกษม ผลิตคอนกรีตสำเร็จ

บริษัทน้ำตาลกว้างชุ่นหลี ตั้งโรงงานน้ำตาล เงินลงทุน 10,000-30,000 ล้านบาท, บริษัทอรัญคอมพิวเตอร์ ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์, บริษัทซิ้ลเคนเท็กซ์ ผลิตเครื่องนอน, บริษัทโรงสีดีดีรุ่งเรือง, บริษัทสมชัยค้าข้าว และยังมีบริษัทประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ ที่ตั้งบริษัทในสระแก้วแล้วอีก 6 บริษัท อาทิ บริษัทมีเดียมาร์ค กำลังผลิต 5.9 MW, บริษัทนอร์ท โซล่า เพาเวอร์ 4 MW, บริษัทเฮลท์ แพลนเน็ท เมเนจเม้นท์ 8 MW, บริษัทบีเอ็มพี เอ็นเนอร์ยี่ 8 MW และบริษัท เอ็น.พี.เอส.สตาร์กรุ๊ป 6 MW

รอสโซ่นำร่องตั้งโรงงานที่แม่สอด

ส่วนนักลงทุนที่ยื่นคำขอรับส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษไปแล้ว ล่าสุดมีจำนวน 4 บริษัท ได้แก่ 1) บริษัทอินฟินิท กรีน เอ็นเนอร์ยี่ มีนายพฤทธิพงษ์ ไทยแช่ม กับนายโชคพิทักษ์ ศรีหิรัญรัตน์ เป็นกรรมการ ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท ตั้งโรงงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ตำบลโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย 2) บริษัทรอสโซ่ ผู้ผลิตชุดชั้นใน ชายและชุดกีฬา เงินลงทุน 180 ล้านบาท ตั้งโรงงานที่ อ.แม่สอด จ.ตาก 3) บริษัทโหย่ง จิ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล มีนายลี เจี้ย เจ๋อ เป็นกรรมการ ตั้งโรงงานผลิตชุดชั้นในและยกทรง เงินลงทุน 55 ล้านบาท ที่ อ.แม่สอด จ.ตาก และ

4) บริษัทแม่สอด กรีน เพาเวอร์ มีกรรมการประกอบไปด้วย นายมนตรี คงตระกูลเทียน ผู้บริหารกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร เครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งคณบดีคณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์, นายวิวัฒน์ ไม้แก่นสาร และนายไพสิฐ เอาฬาร ตั้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบ เงินลงทุน 23 ล้านบาท ที่ อ.แม่สอด จ.ตาก

"บริษัทเหล่านี้ถ้าเป็นกิจการเป้าหมายในเขตเศรษฐกิจพิเศษ จะได้รับการ ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงสุด 8 ปี และลดหย่อนอีก 50% ในปีที่ 9-13 ถ้าเป็นกิจการทั่วไปในเขตพัฒนา เศรษฐกิจพิเศษ จะได้รับการยกเว้นภาษี เงินได้นิติบุคคล +3 ปี (แต่รวมแล้วไม่ เกิน 8 ปี) หากได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ 8 ปีอยู่แล้ว ให้ได้รับการลดหย่อน 50% ในปีที่ 9-13 เป็นการเพิ่มเติม แต่ถ้า โรงงานทั่วไปที่ตั้งอยู่ในเขตเศรษฐกิจ พิเศษเหล่านี้ สามารถเปิดดำเนินการ ผลิตได้ภายในปี 2560 จะได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมตามมาตรการเร่งรัด การลงทุนจาก BOI อีกคือ +2 ปี" แหล่งข่าวในคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนกล่าว

EXIM ให้สินเชื่อเขต ศก.พิเศษ

นายอิทธิพล เลิศศักดิ์ธนกุล ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ 1 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (เอ็กซิมแบงก์) กล่าวกับ "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า ในปี 2558 ธนาคารได้ทำโปรดักต์เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลที่ต้องการผลักดันให้เกิดการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ด้วยการให้สินเชื่อเพื่อการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ วงเงิน 2,000 ล้านบาท ที่มีจุดเด่นคือเป็นสินเชื่อระยะยาวสูงสุดถึง 15 ปี มีการยกเว้นค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้ให้และปลอดชำระเงินต้น 2 ปีแรก

ทั้งนี้ โครงการสินเชื่อดังกล่าวมีระยะเวลา 3 ปี และธนาคารได้เริ่มมาตั้งแต่ต้นปี 2558 ที่ผ่านมา โดยนายสุธนัย ประเสริฐสรรพ์ รักษาการกรรมการผู้จัดการเอ็กซิมแบงก์ และผู้บริหารธนาคาร ได้ลงพื้นที่ที่รัฐบาลประกาศเขตเศรษฐกิจทั้ง 5 จังหวัด แล้วพบว่านักลงทุนจากภายนอกที่จะเข้าไปลงทุนในพื้นที่ยังค่อนข้างลังเล ทั้งในแง่แรงจูงใจ การมอบอำนาจการบริหารในพื้นที่ และราคาที่ดินเอกชนที่เพิ่มสูง ขณะที่นักลงทุนในพื้นที่ต้องการเงินทุนหมุนเวียนมากกว่าในระยะนี้

ดังนั้นเพื่อให้ตอบโจทย์ลูกค้ามากขึ้น ทางธนาคารกำลังพิจารณาปรับปรุงเงื่อนไขสินเชื่อนี้ใหม่ โดยจะเพิ่มการ ปล่อยกู้สำหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียนด้วย แต่ยังคงระยะเวลากู้สูงสุด 15 ปี พร้อมกับสร้างแรงจูงใจมากขึ้น ด้วยการให้ อัตราดอกเบี้ยที่ผ่อนปรนมากขึ้น "อัตราดอกเบี้ยเดิมเราคิดปีที่ 1 ไพรมเรต -1% ต่อปี (ไพรมเรตอยู่ที่ 6.5% ต่อปี) และ ปีที่ 2-15 คิดที่ไพรมเรต แต่ของใหม่ จะจูงใจมากขึ้น แต่คงไม่ถึงขนาดปลอดดอกเบี้ยและไม่ต่ำเหมือนซอฟต์โลน ของธนาคารออมสิน แต่จะผ่อนปรนจากอัตราดอกเบี้ยเดิม ขณะนี้ยังไม่สรุป ธนาคารจะมีการหารือกันในช่วงกลางเดือนตุลาคมนี้ สินเชื่อตัวนี้ยังรองรับพื้นที่ 9 จังหวัดที่รัฐบาลประกาศให้เป็น Super Cluster ด้วย"

ที่มา : หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ