Loading

ดันนิคมฯเฉพาะทางในเขตศก.พิเศษ

วันที่ : 7 มีนาคม 2558
ดันนิคมฯเฉพาะทางในเขตศก.พิเศษ

นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า กนอ.เตรียมผลักดันจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมเฉพาะทาง ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยเน้นให้รวมกลุ่มอุตสาหกรรม (คลัสเตอร์) ซึ่งนำร่องคลัสเตอร์พลาสติก โดยวันที่ 10 มี.ค.นี้  กนอ.เตรียมลงนามร่วม บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิ คอล หรือพีทีทีจีซี กลุ่มพลาสติก สภาอุตสาห กรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และสถาบันพลาสติก เพื่อร่วมศึกษาพื้นที่เหมาะสมและรูปแบบดำเนินการต่อไป ส่วนคลัสเตอร์ต่อไปจะเป็นคลัสเตอร์บรรจุภัณฑ์และกระดาษ

"คลัสเตอร์พลาสติกนั้น ได้มองพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษไว้ 2 จุดคือ ที่ อ.แม่สอด จ.ตาก และ จ.สระแก้ว ซึ่งจำนวนพื้นที่จะเป็นขนาดใดนั้น ต้องหารือในรายละเอียดอีกครั้ง โดยสิ่งที่ กนอ.มองโอกาส เพราะเห็นว่า เวลานี้ สินค้าพลาสติก กระจัดกระจายอยู่ตามชายแดนอยู่แล้ว จึงควรส่งเสริมให้เกิดในพื้นที่ซึ่งช่วยทำให้ต้นทุนการผลิตต่ำ และสามารถส่งขายเพื่อนบ้าน ส่วนบรรจุภัณฑ์นั้น กำลังประสานกับนายกานต์ ตระกูลฮุน กรรมการผู้จัดการใหญ่เอสซีจี เพื่อร่วมมือเป็นลำดับต่อไป เน้นพื้นที่ทั้งฝั่งตะวันออก และตะวันตก"

สำหรับความคืบหน้าการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ จะประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) วันที่ 16 มี.ค.นี้ ซึ่งเตรียมกำหนดพื้นที่เป้าหมายที่ชัดเจนจากเบื้องต้นที่กำหนดไว้แบบครอบคลุมพื้นที่กว้าง ๆ 5 แห่งนำร่อง เช่นที่ แม่สอด จ.ตาก, มุกดาหาร, สระแก้ว และตราด เป็นต้น และกนอ.ยังเตรียมออกมาตรการสนับสนุนโครงการจัดตั้งนิคมฯ ในพื้นที่แนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ ตามยุทธศาสตร์ประเทศในระยะที่ 2 โดยจะออกประกาศเชิญชวนให้เอกชนเสนอพื้นที่จัดตั้งนิคมฯตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค.-พ.ค. 58 ในภาคเหนือ 7 จังหวัดประกอบด้วย จ.ตาก ลำปาง กำแพงเพชร นครสวรรค์ พิษณุโลก พะเยาและเชียงใหม่ และนิคมฯในพื้นที่เป้าหมายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 จ. เช่น ขอนแก่น นครพนม มุกดาหาร และอุบลราชธานี

ทั้งนี้ กนอ.จะสนับสนุนมาตรการสำหรับผู้ที่ได้คัดเลือก เช่น สนับสนุนการก่อสร้างศูนย์บริการเบ็ดเสร็จครบวงจร 500 ตารางเมตร วงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท ยกเว้นค่ากำกับการบริการ 2 ปี โดยคิดค่ากำกับการบริหารในปีที่ 5 เป็นต้นไป สนับสนุนการฝึกอบรมหลักสูตรนักพัฒนานิคมฯ มืออาชีพ

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์