Loading

เปิดเพิ่มเขตศก.พิเศษหนองคาย-ที่ดินแพง10เท่า

วันที่ : 21 มกราคม 2558
เปิดเพิ่มเขตศก.พิเศษหนองคาย-ที่ดินแพง10เท่า

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมช.คมนาคม และเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือสภาพัฒน์ กล่าวว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน มอบนโยบายให้เร่งรัดการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษให้เห็นเป็นรูปธรรม

คาดว่าจะได้เห็นการจัดตั้งแห่งแรกที่ อ.แม่สอด จ.ตาก ภายในปีนี้ และที่เป็นไปได้ตามมา คือ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว พร้อมทั้งเพิ่ม จ.หนองคาย เป็นอีกหนึ่งจังหวัดนำร่องระยะแรก จากเดิมระยะแรก 5 จังหวัด 6 ด่าน เป็น 6 จังหวัด 7 ด่าน เพื่อรองรับการเชื่อมต่อโครงการรถไฟรางมาตรฐาน กรุงเทพฯ-หนองคาย และเชื่อมต่อไปยังประเทศจีน

นอกจากนี้หารือถึงปัญหาที่ภาคเอกชนต้องการไปลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดนแต่ที่ดินมีราคาแพง หลังจากที่รัฐบาลประกาศเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ส่งผลให้ขณะนี้ที่ดินบริเวณที่ประกาศเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษมีราคาแพงเพิ่มขึ้นมาก 3-4 เท่า หรือบางแห่งเพิ่มเป็น 10 เท่าแล้ว

ขณะเดียวกันหากผู้ประกอบการเห็นว่าพื้นที่ในเขตที่ประกาศเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษมีราคาแพง ไม่คุ้มกับการลงทุน จำเป็นต้องไปซื้อที่ดินเพื่อตั้งโรงงานนอกเขตที่ประกาศ สามารถส่งเรื่องมาให้กนพ.พิจารณาประกาศเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษเพิ่มเติม เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ด้านการลงทุนได้

มีบริษัทเอกชนรายใหญ่ที่แจ้งว่ามีความพร้อมที่จะลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ได้แก่ บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ หรือซีพี ที่สนใจจะลงทุนในกิจการโลจิสติกส์และอุตสาหกรรมแปรรูป ส่วนบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) สนใจลงทุนตั้งศูนย์กระจายสินค้า และเครือสหพัฒน์สนใจลงทุนในกิจการธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการผลิตสินค้าแบรนด์เนมและอมตะ สนใจตั้งนิคมอุตสาหกรรม

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด