Loading

ที่ดินพุ่งพ่นพิษเขตศก.พิเศษ เวนคืนสะดุด-จ่อเพิ่ม5พื้นที่

วันที่ : 5 มกราคม 2558
ที่ดินพุ่งพ่นพิษเขตศก.พิเศษ เวนคืนสะดุด-จ่อเพิ่ม5พื้นที่

เขตเศรษฐกิจพิเศษอืด สระแก้วยังเคาะจุดไม่ได้ แม่สอดสะดุดเจอปัญหาเวนคืนที่ดินสร้างสะพาน-สนามบิน หลังชาวบ้านเรียกร้องค่าเวนคืน ไร่ละ 4 ล้าน ขณะที่มุกดาหาร เพิ่งอยู่ระหว่างเร่งระดมความคิดเห็น "ด่านสะเดา-ปาดังเบซาร์" งัดสารพัดแผนหวังแจ้งเกิดเร็ว ขณะที่ จังหวัดตราดชูธงเป็นนิคมอุตสาหกรรมบริการ

ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ อดีตนายกเทศมนตรีนครแม่สอด และที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เปิดเผย "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า แผนการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ในภาพรวมถือว่าสะดุด เนื่องจากประสบปัญหาเวนคืนที่ดินกว่า 700 ไร่ ที่จะใช้ก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมาร์แห่งที่ 2 บริเวณตำบลแม่ปะ และตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด ซึ่งก่อนหน้านี้รัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณในการก่อสร้างและเวนคืนที่ดินไปแล้ว 3,600 ล้านบาท

แม่สอดขอค่าเวนคืนไร่ละ 4 ล้าน

สำหรับที่ดินที่จะเวนคืนแบ่งเป็นฝั่งไทย 700 ไร่ ฝั่งเมียนมาร์ 70 ไร่ โดยรัฐบาลไทยกำหนดจ่ายเวนคืนไร่ละ 1 แสนบาท แต่เจ้าของที่ดินต้องการไร่ละ 4 ล้านบาท ทำให้แผนก่อสร้างสะพานในปี 2558 หยุดชะงักทันที และทำให้การขยายรันเวย์สนามบินแม่สอดชะลอไปด้วย

อย่างไรก็ตาม แผนก่อสร้างอุโมงค์ลอดภูเขา เส้นทางตาก-แม่สอด และสร้างอุโมงค์ลอดใต้แม่น้ำเมย รัฐบาลจีนสนใจจะเข้ามาลงทุน เร็ว ๆ นี้จะเข้ามาเจรจากับ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ด้านนายสมศักดิ์ สีบุญเรือง เลขาธิการหอการค้าจังหวัดมุกดาหาร กล่าวถึงความ คืบหน้าการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร ว่า ยังไม่มีความคืบหน้าที่ชัดเจน ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการระดมความคิดเห็นของหลายฝ่ายและภาคประชาชน คาดว่าจะมีความคืบหน้าในช่วงเดือนมกราคม 2558 เบื้องต้นเอกชนเห็นว่าในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหารควรเป็นอุตสาหกรรมเบา อุตสาหกรรมสีเขียวแปรรูปการเกษตร ต้องมี การควบคุมการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มงวด ชูศักยภาพด้านการ ท่องเที่ยวและโลจิสติกส์

สงขลาขอดิวตี้ฟรีโซน 2 ด่าน

นายสมพร สิริโปราณานนท์ ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า ขณะนี้ รออนุมัติงบประมาณจากรัฐบาล เพื่อใช้เวนคืนที่ดิน 500 ไร่สร้างด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ คาดว่าเริ่มจ่ายเงินเวนคืนเมษายนนี้ไร่ละ 1.3 ล้านบาท เตรียมเสนอคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนฯ (กรอ.) ให้จัดตั้งดิวตี้ฟรีโซนบริเวณด่านไทย-จังโหลน และด่านปาดังเบซาร์

สำหรับโครงสร้างพื้นฐานกำลังพัฒนาถนนแนวตะเข็บชายแดน เชื่อมด่านไทย- จังโหลนกับด่านสะเดาและปาดังเบซาร์ ขยายถนนฝั่งขวาด่านศุลกากรสะเดากว้างอีก 300-400 เมตร ลดความแออัด รวมทั้ง จะวางผังเมืองรวมเฉพาะเขตเศรษฐกิจพิเศษให้เป็นพื้นที่อุตสาหกรรมสีเขียว โซนที่อยู่อาศัย การศึกษา และสาธารณสุข ให้ชัดเจน

สระแก้วติดแหง็กกฎอัยการศึก

นายประมวล เขียวขำ เลขาธิการหอการค้าจังหวัดสระแก้ว เปิดเผยว่า ขณะนี้การจัดตั้ง เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วไม่มีความ คืบหน้าเป็นรูปธรรม ยังเป็นเพียงการสำรวจความต้องการเอกชน ซึ่งมีข้อเสนอให้เพิ่มพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว เบื้องต้นคาดว่าจะเลือก 2 พื้นที่ คือ ตำบลบ้านใหม่หนองไทร ตำบลอรัญประเทศ จากเดิมที่เสนอ 4 พื้นที่ ได้แก่ ตำบลท่าข้าม ตำบลป่าไร ตำบลบ้านด่าน อำเภออรัญประเทศ และตำบลผักขะ อำเภอวัฒนานคร

"ยังไม่มีความชัดเจนทั้งในด้านพื้นที่และรูปแบบ ในส่วนของเอกชนต้องการให้รัฐบาลเร่งทำเพื่อดึงดูดนักลงทุน อุปสรรคในการลงทุนของสระแก้วคือกฎอัยการศึกในจังหวัดชายแดนที่ประกาศมานานแล้ว และเรื่องความชัดเจนของการปักปันเขตแดน ทำให้นักธุรกิจยังมีความกังวล" นายประมวลกล่าวตราดดึง อ.คลองใหญ่ประตูส่งออก

นายณรงค์ ธีรจันทรางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เปิดเผยว่า รูปแบบเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราด จะเป็นนิคมอุตสาหกรรมบริการและเทรดดิ้ง ล่าสุดจัดลำดับความสำคัญเร่งด่วนในการพัฒนา 3 ประเด็น คือ 1) สนับสนุนและบริการการนำเข้า-ส่งออก 2) กระจายสินค้าไทยสู่ประเทศเพื่อนบ้าน 3) เมืองชายแดนที่สามารถใช้ประโยชน์ผลิตผลในกลุ่มภาคตะวันออกให้มากที่สุด พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 3 ด้านขึ้นมารองรับ

ทั้งนี้ อำเภอคลองใหญ่จะเป็นประตูการส่งออกสินค้าที่สำคัญ ผลผลิตจะส่งมาจากพื้นที่ต่าง ๆ รวมทั้งจากประเทศเพื่อนบ้าน ขณะนี้เตรียมก่อสร้างอาคารศูนย์รวมการค้าขายในตำบลไม้รูด ประมาณ 100 ไร่ เป็นศูนย์รวมให้บริการแบบครบวงจร มีที่พัก อาคารรับรอง โรงแรม รองรับนักธุรกิจที่จะเข้ามาเจรจาซื้อขายสินค้าแบบขายส่งและดูตัวอย่างสินค้าทั้งของไทยและต่างประเทศ ซึ่งได้มอบหมายให้โยธาธิการและผังเมืองเร่งออกแบบไปแล้ว นอกจากนั้น ยังได้เร่งเรื่องการปรับผังเมืองรวมจังหวัดตราดและผังเมืองรวมเฉพาะที่ตำบลคลองใหญ่ และตำบลหาดเล็ก ส่วนตำบลไม้รูดยังไม่ได้ ดำเนินการ ส่วนด่านศุลกากรได้รับงบประมาณ สร้างอาคารวันสต็อปเซอร์วิสแล้ว 50 ล้านบาท แต่ยังติดปัญหาพื้นที่ชายแดน

ซีพี-ไทยเบฟปักหมุดแม่สอด

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผย "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า ขณะนี้การจัดหาพื้นที่พัฒนากิจการต่าง ๆ ที่จะรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษประสบปัญหาเรื่องราคาที่ดินแพงขึ้นมาก เช่น อ.แม่สอด จ.ตาก ปัจจุบันราคาที่ดินแพง กำลังพิจารณาว่าจะหา พื้นที่อำเภอใกล้เคียง คือ อ.แม่ระมาด และ อ.พบพระ มาพัฒนาแทน

"หากที่ดินราคาแพงมาก ทางเอกชนจะไม่เข้าไปลงทุน ที่ตากมาดูว่าใน 3 อำเภอนี้จะให้เอกชนไปพัฒนาได้ที่ไหน แต่จุดที่ตั้งประตูการค้ายังคงอยู่ที่เดิม ซึ่งเขตเศรษฐกิจแม่สอดมีเอกชนหลายรายสนใจจะเข้าไปลงทุน เช่น กลุ่มซีพี และบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) สนใจลงทุนอุตสาหกรรมการเกษตร นอกจากนี้ มีนิคมอมตะและโรจนะ ซึ่งพื้นที่อื่น ๆ เอกชนก็แสดงความสนใจเช่นกัน หากเห็นเป็นโอกาสเขาก็ไปลงทุน เราก็เปิดกว้างไม่ได้บังคับ แต่การพัฒนาจะเป็นคลัสเตอร์ใน 3 อำเภอที่กำหนดไว้"

เร่งอีก 5 จังหวัดพัฒนาเร็วขึ้น

นายอาคมกล่าวว่า นอกจากนี้ รัฐบาลจะเร่งรัดอีก 5 พื้นที่มาอยู่ในแผนพัฒนาระยะเร่งด่วน ได้แก่ จังหวัดหนองคาย เชียงราย นครพนม นราธิวาส และกาญจนบุรี จากเดิมมี 5 พื้นที่ ได้แก่ 1.จ.ตาก มี 14 ตำบล 886,875 ไร่ หรือ 1,419 ตร.กม. ใน อ.แม่สอด อ.พบพระ และ อ.แม่ระมาด 2.จ.มุกดาหาร มี 11 ตำบล 361,542 ไร่ หรือ 578.5 ตร.กม. ใน อ.เมือง อ.หว้านใหญ่ และ อ.ดอนตาล 3.จ.สงขลา มี 4 ตำบล 345,187 ไร่ หรือ 552.3 ตร.กม. ใน อ.สะเดา 4.จ.สระแก้ว มี 4 ตำบล 207,500 ไร่ หรือ 332.0 ตร.กม. ใน อ.อรัญประเทศ และ อ.วัฒนานคร และ 5.จ.ตราด มี 3 ตำบล 31,375 ไร่ หรือ 50.2 ตร.กม. ใน อ.คลองใหญ่ ทั้งอำเภอ

ทั้งหมดรวมเป็น 10 พื้นที่ เพื่อเตรียมจัดสรรงบประมาณในปี 2559 มาลงทุนก่อสร้างสาธารณูปโภครองรับ เช่น ถนน รถไฟ สนามบิน ไฟฟ้า ประปา เป็นต้น อีกทั้งเป็นการเร่งพัฒนาเพื่อรองรับกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) และแผนลงทุนโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมขนส่งไทยใน 8 ปี และรถไฟทางมาตรฐานที่ ลงนาม MOU กับจีน ต่อไปจะมีการหารือกับญี่ปุ่นด้วย ซึ่งในวันที่ 19 มกราคมนี้จะมีประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) มีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เพื่อพิจารณาพื้นที่ที่จะพัฒนา

พลเอกประยุทธ์กล่าวว่า รัฐบาลต้องสร้างเศรษฐกิจให้เข้มแข็งตั้งแต่ชุมชน จังหวัด ในชุมชน ในตำบล หมู่บ้าน เชื่อมจังหวัดไปชายแดน ไปเขตเศรษฐกิจพิเศษ จะทำให้เป็นรูปธรรมแล้วขยายไปมากกว่าเดิม ใน ปี 2558 จะเพิ่มขึ้นจาก 5 แห่ง เป็น 6 แห่ง มีจังหวัดหนองคายเพิ่มขึ้น ในการพัฒนาจะสร้างเมืองขึ้นมาเป็น Cluster มีทุกอย่าง ไม่ใช่ขายอย่างเดียว จะมีเป็นเมืองขนาดใหญ่ขึ้นมา การค้าจากชุมชนถึงมีตลาดชายแดน ชายแดนไปประเทศ เพื่อนบ้าน จากเพื่อนบ้านรวบรวมไปประชาคม อาเซียน

ที่มา : หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ