Loading

บีโอไออนุมัติเกือบแสนล้านคลอดสิทธิ5เขตศก.พิเศษ

วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2557
บีโอไออนุมัติเกือบแสนล้านคลอดสิทธิ5เขตศก.พิเศษ

นางหิรัญญา สุจินัย ที่ปรึกษาด้านการลงทุน รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บอร์ดบีโอไอ) ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานว่า ที่ประชุมได้อนุมัติส่งเสริมการลงทุน รวม 23 โครงการ รวมเงินลงทุนทั้งสิ้น 7.9217 หมื่นล้านบาท ซึ่งอยู่ในกลุ่มพลังงานทดแทน ชิ้นส่วนยานยนต์ การขนส่งทางอากาศ เป็นหลัก รวมถึงได้อนุมัติการส่งเสริมลงทุนในส่วนของการผลิตรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากลหรืออีโคคาร์ ระยะที่ 2 รวม  4 ราย เงินลงทุนรวม 3.4 หมื่นล้านบาท ได้แก่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด  กำลังการผลิตปีละประมาณ 1 แสนคัน เงินลงทุนทั้งสิ้น 1.0406 หมื่นล้านบาท  ตั้งอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์-ซีพี จำกัด กำลังการผลิตรถยนต์ปีละประมาณ 1.1 แสนคัน เงินลงทุนทั้งสิ้น 7.610 พันล้านบาท  ตั้งอยู่ที่ จังหวัดระยอง บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับส่งเสริมกิจการผลิตรถยนต์อีโคคาร์ รุ่น 2  กำลังผลิตปีละประมาณ 1 แสนคัน และชิ้นส่วนยานพาหนะ เช่น เครื่องยนต์ โครงรถ ชิ้นส่วนพลาสติก และเบาะรถยนต์ เงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 8.438.7 พันล้านบาท ตั้งที่อีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยอง

บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด กำลังการผลิตรถยนต์ปีละประมาณ 1 แสนคัน เงินลงทุนทั้งสิ้น 8.161 พันล้านบาท ตั้งอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรี รวมถึงบริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับส่งเสริมให้เพิ่มกำลังการผลิต เพื่อรองรับการผลิตรถยนต์อีโคคาร์ ระยะที่ 2 จากเดิมปีละประมาณ 1.2 แสนคัน เพิ่มเป็น 1.34 แสนตัน  มีลงทุนเพิ่มทั้งสิ้น 3.113 พันล้านบาท และมีบริษัท นิสสัน มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด ได้รับส่งเสริมการลงทุนกิจการวิจัยและพัฒนายานยนต์และชิ้นส่วน  เพื่อให้บริการแก่บริษัทในกลุ่มนิสสันทั่วโลก เงินลงทุนทั้งสิ้น 1,087 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

พร้อมทั้งอนุมัติส่งเสริมการลงทุนให้กับ บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) ได้รับส่งเสริมกิจการขนส่งทางอากาศ สำหรับเส้นทางภายในประเทศและระหว่างประเทศ โดยเช่าดำเนินการเครื่องบินใหม่แบบ บอมบาเดียร์ Q 400 จำนวน 4 ลำ ความจุผู้โดยสาร ลำละ 82 ที่นั่ง จากประเทศแคนาดา เงินลงทุนทั้งสิ้น 2,317.6 ล้านบาท

นางหิรัญญากล่าวอีกว่า นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้พิจารณาเห็นชอบ "ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุนในระยะ 7 ปี" (พ.ศ. 2558-2564) ตามที่บีโอไอนำเสนอ โดยได้กำหนดวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ใหม่ ได้แก่ ส่งเสริมการลงทุนที่มีคุณค่า ทั้งในประเทศและการลงทุนของไทยในต่างประเทศ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ก้าวพ้นการเป็นประเทศที่มีรายได้ระดับปานกลาง และช่วยให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างยั่งยืน

สำหรับนโยบายและหลักเกณฑ์การส่งเสริมการลงทุนภายใต้ยุทธศาสตร์ใหม่ จะให้ความสำคัญกับประเภทกิจการที่เป็นประโยชน์และมีคุณค่าต่อภาคอุตสาหกรรมและต่อประเทศเป็นหลัก เช่น กิจการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง กิจการเชิงสร้างสรรค์ กิจการหรือบริการเพื่อรองรับการพัฒนา Digital Economy กิจการที่พัฒนาจากทรัพยากรในประเทศ ดังนั้น การส่งเสริมการลงทุนภายใต้ยุทธศาสตร์ใหม่ จะยกเลิกการให้สิทธิประโยชน์ตามเขตที่ตั้ง เหลือเฉพาะพื้นที่ที่มีรายได้ต่อหัวต่ำใน 20 จังหวัดเท่านั้น และการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งจะได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มจากสิทธิพื้นฐานตามประเภทอุตสาหกรรม

อีกทั้งยังได้เห็นชอบมาตรการเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการ เอสเอ็มอีเพื่อเพิ่มศักยภาพและความเข้มแข็งให้สามารถก้าวสู่ระดับสากลมากยิ่งขึ้น พร้อมกับได้พิจารณาเห็นชอบนโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยโครงการที่ลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 5 พื้นที่ (จ.ตาก จ.ตราด จ.สระแก้ว จ.สงขลา จ.มุกดาหาร) หากเป็นกิจการที่ได้รับส่งเสริมภายใต้ยุทธศาสตร์ใหม่ จะได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติมอีก 3 ปีจากเกณฑ์ปกติ

ที่มา : หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ